VHTK Chúa Nhật 28 TN C

Thứ bảy - 08/10/2022 10:38 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   177
"Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
VHTK Chúa Nhật 28 TN C

 

 
VHTK Chúa Nhật 28 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN C

Tin Mừng thánh Luca 17,11-19


Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 28 TN C tại đây

 

TIN MỪNG

Mười người phong hủi

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông".

 

11  As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee.

12 As he was entering a village, ten lepers met (him). They stood at a distance from him13 and raised their voice, saying, "Jesus, Master! Have pity on us!"

14 And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests."  As they were going they were cleansed.

15 And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice;16 and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan.

17 Jesus said in reply, "Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine?18 Has none but this foreigner returned to give thanks to God?"

19 Then he said to him, "Stand up and go; your faith has saved you."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 17,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Tại biên giới giữa 2 miền Samari và Galilê, Đức Giêsu gặp những người mắc bệnh gì? (Lc 17,12)

a. Bệnh phong.
b. Bệnh điếc.
c. Bệnh mù.
d. Bệnh quỷ ám.

02. Khi gặp Đức Giêsu, những người mắc bệnh phong nói gì? (Lc 17,13)

a. Xin thương xót chúng tôi.
b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi.
c. Lạy thầy Giêsu, xin cứu chữa chúng tôi.
d. Lạy thầy Giêsu, xin làm cho chúng tôi được sạch.

03. Khi gặp những người mắc bệnh phong, Đức Giêsu bảo họ đi đâu? (Lc 17,14)

a. Hãy lên Giêrusalem, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa.
b. Hãy đi trình diện với các tư tế.
c. Hãy trở về với gia đình.
d. Chỉ a và b đúng.

04. Người phong cùi miền Samari trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

a. Tạ ơn.
b. Trình diện.
c. Xác nhận đã lành bệnh.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Với người bệnh phong miền Samari, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 17,17)

a. Anh hãy đi về bình an.
b. Anh đừng phạm tội nữa.
c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
d. Anh hãy đứng đậy! Hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cứu chữa anh.

 

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

01. Ai đã chữa những người mắc bệnh phong? (Lc 17,11-19)

02. Người phong cùi miền Samaria trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

03. Người bệnh phong trở lại tạ ơn Đức Giêsu thuộc miền nào? (Lc 17,16)

04. Bao nhiêu người mắc bệnh phong đã gặp Đức Giêsu? (Lc 17,12)

05. Một người mắc bệnh phong thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh ai? (Lc 17,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

Tin Mừng thánh Luca 17,19

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Tấm lòng tri ân

* Câu TM thánh Luca 17,15 
"Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Bệnh phong (Lc 17,12)
02. b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi (Lc 17,13)
03. b. Hãy đi trình diện với các tư tế (Lc 17,14)
04. a. Tạ ơn (Lc 17,16)
05. c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh (Lc 17,17)

 

III. Ô CHỮ 

01. Đức Giêsu (Lc 17,11-19)
02. Tạ ơn (Lc 17,16)
03. Samari (Lc 17,16)
04. Mười (Lc 17,12)
05. Thiên Chúa (Lc 17,15)

 

Hàng dọc : Cám ơn

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn


File đính kèm
 Tags: lòng tin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây