VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT IV MC B

Thứ sáu - 19/03/2021 08:19 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   269
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT IV MC B
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT IV MC B

Tin Mừng thánh Gioan 3,14-21


TIN MỪNG

14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
 


14 And just as Moses lifted up 5 the serpent in the desert, so15 so that everyone who believes in him may have eternal life."
16 For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.
17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him.
18 Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God.
19 And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil.
20 For everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light, so that his works might not be exposed.
21 But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God.

I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 3,14-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)
a. Ông Môsê.
b. Ông Ađam.
c. Ông Ápraham.
d. Ông Êlia.

 

02. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)
a.  Con Một.
b. Bà Evà.
c. Thần Khí.
d. Giáo Hội.

 

03. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì thế nào? (Ga 3,16-18)
a. Được sống muôn đời.
b. Khỏi phải chết.
c. Không bị lên án.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Ai làm điều ác thì thế nào? (Ga 3,20)
a. Thuộc về ma quỷ.
b. Ghét ánh sáng.
c. Bị phạt lửa thiêu.
d. Sẽ phải chết.

 

05. Những kẻ sống theo sự thật thì thế nào? (Ga 3,21)
a. Đến cùng ánh sáng.
b. Được vinh quang.
c. Được chúc phúc.
d. Được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

 


III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý

01. Những kẻ sống theo điều gì thì đến cùng ánh sáng? (Ga 3,21)

02. Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một mình cho họ? (Ga 3,16)

03. Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14)


04. Ai đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

05. Với thế gian Thiên Chúa đã có hành động gì đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

06. Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)

07. Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời."
Tin Mừng thánh Gioan 3,16
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT IV MC B

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Như Con Rắn Đồng

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 3,14-15
"Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời."

II. TRẮC NGHIỆM
01. a.  Ông Môsê (Ga 3,14)
02. a.  Con Một (Ga 3,16)
03. d. Cả a, b và c đúng (Ga 3,16-18)
04. b. Ghét ánh sáng (Ga 3,20)
05. a.  Đến cùng ánh sáng (Ga 3,21)


III. Ô CHỮ

01. Sự thật (Ga 3,21)
02. Thế gian (Ga 3,16)
03. Con rắn (Ga 3,14)
04. Thiên Chúa (Ga 3,16)
05. Yêu (Ga 3,16)
06.  Môsê (Ga 3,14)
07. Cứu độ (Ga 3,17)


Hàng dọc : Tình Yêu

GB.NGUYỄN THÁI HÙNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây