VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG GIÊNG

Thứ tư - 30/12/2020 07:57 |   434
"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,
và suy đi nghĩ lại trong lòng."
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG GIÊNG
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG GIÊNG
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA.

 
Tháng giêng,
tháng khởi đầu cho năm mới.
Giáo hội muôn phó thác mọi sự trong tay Mẹ.
 
 
TIN MỪNG
16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.


21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

16 So they went in haste and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger.

17 When they saw this, they made known the message that had been told them about this child.

18 All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds.
19 And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart.
20 Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them.

21 When eight days were completed for his circumcision, 7 he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

 
oc vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
.............................................................................

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,19
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 


II. TRẮC NGHIỆM

01.  Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã hạ sinh hài nhi Giêsu. Hài Nhi Giêsu chào đời khai sinh một thế giới mới. Đức Mẹ đã sinh ra một con người mới nghĩa là gì?

a. Đức Mẹ sinh ra một thế giới mới để sửa chữa thế giới cũ do Evà sinh ra.
b. Thế giới mà Đức Mẹ sinh ra là một thế giới vâng phục Thiên Chúa.
c. Thế giới mà Đức Mẹ sinh ra là một thế giới hài hoà.
d. Thế giới mới mà Đức Mẹ sinh ra là một thế giới quên mình.
e. Cả a,b, c và d đúng.

02. Đức Maria là mẹ của ai?
a. Mẹ của Đức Giêsu
b. Mẹ của Hội Thánh
c. Mẹ của chúng ta.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Ai là người trước tiên được ơn nhận biết và tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa?
a. Ông Giuse.
b. Ông Dacaria.
c. Bà Anna.
d. Bà Êlisabét.

04.  Công đồng nào đã tuyên bố tín điều đức Maria Mẹ Thiên Chúa  ?
a. Công Đồng Êphêsô
a. Công Đồng Nicêa I.
a. Công Đồng Vatican I.
a. Công Đồng Lateranô.

05.  Lần đầu tiên trong Kinh Thánh người ta thấy tên của người Mẹ đặt trước tên của người Cha. Đây không phải là một đoạn tuyệt với truyền thống "trọng nam khinh nữ" của người Do Thái, nhưng tác giả muốn sắp xếp như thế để nói lên điều gì?
a. Chế độ mẫu hệ đã khởi đầu.
b. Tầm quan trọng của người phụ nữ là Mẹ Maria.
c. Trong gia đình thánh gia, Mẹ Maria là người quan trọng nhất.
d. Mẹ Maria được Thiên Chúa  yêu mến.

06. Vào năm 431, tại thành phố Êphêsô (mà ngày nay thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ), vang dội những tiếng hoan hô: “Vạn vạn tuế, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.” Tín điều đó được Công Đồng Êphêsô công bố để bác bỏ lý thuyết của ai ?
a. Ông Luther.
b. Ông Calvin.
c. Ông Nestôriô.
d. Ông Origen.

07. Công Đồng Êphêsô (năm 431) đã diễn ra dưới thời Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo Hoàng Cêlestinô I.
d. Đức Giáo Hoàng Linô.

08. Mười lăm thế kỷ sau, để kỷ niệm ngày tuyên bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nào đã lập lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Piô XI.

09. Đức Giáo Hoàng nào đã đổi lễ Mẹ Thiên Chúa sang ngày 1 tháng Giêng như hiện nay?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Piô XI.

10. Bốn tín điều về Đức Maria là những tín điều nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Đức Giáo Hoàng nào đã chính thức xác định câu "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử" trong kinh Kính mừng như chúng ta thường đọc ngày nay?
a. Đức Thánh Piô V.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Piô XI.

12.   Để bảo đảm cho phần rỗi quan trọng của mình, năm mới, chúng ta phải làm gì theo lời mời gọi của Mẹ tại Fatima?
a. Cải thiện (xấu nên tốt, tốt nên đạo đức, đạo đức nên thánh thiện)
b. Năng đọc Kinh Mân Côi để cùng với Mẹ ngợi khen Chúa.
c. Ẩn mình trong Trái Tim Mẹ, là đường đưa con về trời.
d. Cả a b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Nơi Đức Maria hạ sinh Hài Nhi Giêsu. (Lc 2,4).

02. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1,26).

03. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, thì người ta làm lễ gì cho Hài Nhi? (Lc 2,21).

04. Đức Giáo Hoàng nào đã đổi lễ Mẹ Thiên Chúa sang ngày 1 tháng Giêng?

05. Trên thập giá, Đức Giêsu trao phó mẹ mình cho ai? (Ga 19,27).

06. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là gì? (Lc 2,21).

07. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu trong đền thờ tên là gì? (Lc 2,36)

08. Gia đình thánh gia đã trốn sang nước nào để tránh sự truy lùng của vua Hêrôđê? (Mt 2,13)

09. Công đồng nào đã tuyên bố tín điều đức Maria Mẹ Thiên Chúa  ?

10. Đức Maria đã đính hôn với ai? (Mt 1,18)

11. Sau khi từ Ai cập trở về, gia đình Đức Giêsu cư ngụ tại đâu?  (Mt 2,23)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. THỬ TÀI
A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA 
 
Bà ANNA,
Thân mẫu của Đức Maria.
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ?

Bất kỳ 1 chữ A nào cũng có thể là chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng của cùng 1 từ ANNA, nhưng 2 chữ cái NN ở giữa  bắt buộc phải ở những vị trí khác nhau.
 
B. CHIA 1 THÀNH 4 : PHỤ NỮ

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những phụ nữ nào ?

 
 
Những gợi ý

1.  Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài nhi :“Cháu bé bày được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai? (Lc 2,33-35)

2. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê  được thánh Phaolô giớí thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau. Chị tên là gì?  (Rm 16,1)

3.  Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại tên là gì? (Ga 11,1-14).

4.   Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà.Bà tên là gì? (Cv 16,14-15).
 
V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 

 
"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,
và suy đi nghĩ lại trong lòng."
Tin Mừng thánh Luca 2,19
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG GIÊNG
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,19
"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng".

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. e. Cả a,b, c và d đúng.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Bà Êlisabét (Lc.1,43-44).
04. a. Công Đồng Êphêsô (năm 431).
05. b. Tầm quan trọng của người phụ nữ là Mẹ Maria.
06. c. Ông Nestôriô.
07. c. Đức Giáo Hoàng Cêlestinô I
08. d. Đức Giáo Hoàng Piô XI (năm 1931)
09. a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1969)

 

10.   Giáo Hội còn tuyên xưng bốn tín điều:
 

1. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ĐGH Piô IX, 8/12/1854),
2. Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời (Xác tín bởi các Giáo Phụ vào thế kỷ thứ 4 và 7 Công Đồng đầu tiên).
3. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Công Đồng Êphêsô 431)
4. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (ĐGH Piô XII, 1/11/1950).

 

11. a. Đức Thánh Piô V (1568)
12. d. Cả a b và c đúng.
 


III. Ô CHỮ
 


01. Bêlem (Lc 2,4)
02. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26).
03. Lễ cắt bì (Lc 2,21).
04. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1969)
05. Tông đồ Gioan (Ga 19,27)
06. Giêsu (Lc 2,21).
07. Nữ ngôn sứ Anna (Lc 2,36)
08. Nước Ai cập (Mt 2,13)
09. Công Đồng Êphêsô (năm 431).
10. Ông Giuse (Mt 1,18)
11. Nadarét (Mt 2,23)

 


Hàng dọc: MẸ THIÊN CHÚA
 


IV. THỬ TÀI
 


Lời giải đáp
A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA


Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ A có trong hình vẽ :
 

        *       Ở trung tâm của hình vẽ : chữ A ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ N  ( tính theo cả hàng dọc và hàng ngang ). Thông qua mỗi chữ N  đều hình thành nên 15 chữ ANNA, vì thế có tất cả 50 từ ANNA  từ chữ A ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra còn có 4 chữ N khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ A ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ N này đều hình thành nên 12 từ ANNA nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ANNA nữa.
 
       *       Ở các góc của hình vẽ : từ mỗi chữ A ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ ANNA, cộng lại ta có thêm được 36 từ ANNA nữa.
  
      *       Trên các cạnh của hình vẽ : từ mỗi chữ A trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ANNA, từ đó ta có thêm 240 từ ANNA nữa.

Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là :
60 + 48 + 36 + 240 = 384 cách đọc từ ANNA.


B. CHIA 1 THÀNH 4 : CÁC PHỤ NỮ
Lời giải đáp


1.  Bà Maria (Lc 2,33-35)
2.  Chị Phêbê (Rm 16,1)

3.  Bà Mácta (Ga 11,1-14).
4.  Bà Lyđia (Cv 16,14-15).

 


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây