Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

 19:50 19/06/2024

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 19:48 19/06/2024

“Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,24-34)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 20:24 18/06/2024

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư mất, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6,19-23)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 20:20 18/06/2024

“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Mt 6,7-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 21:14 16/06/2024

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,1-6.16-18)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 21:11 16/06/2024

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-48)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 20:40 16/06/2024

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,38-42)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – B

 20:20 16/06/2024

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-34)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 19:56 12/06/2024

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đừng thề chi cả…. Hễ ‘có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,34.37)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 19:39 11/06/2024

‘‘Thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục.’’ (Mt 5,27-32)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 19:24 10/06/2024

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20-26)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 19:19 09/06/2024

“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,17-19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 19:29 08/06/2024

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,6-13)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 19:05 07/06/2024

“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,1-12)
Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN -B

Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN -B

 19:28 06/06/2024

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi.” (Mc 3,20-35)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 19:32 05/06/2024

Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,41-51)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 18:49 04/06/2024

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,34)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 23:49 03/06/2024

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 19:35 02/06/2024

“Người phán: ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!” (Mc 12, 26-27)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 19:35 01/06/2024

Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” (Mc 12,15)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây