Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 21:50 22/10/2020

“Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này … tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?… Không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13,2-3)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 20:06 21/10/2020

“Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 21:37 20/10/2020

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 20:02 19/10/2020

“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở?” (Lc 12,42)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 21:11 18/10/2020

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,37)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 00:06 18/10/2020

“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)
Lời Chúa CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN – A

 20:34 16/10/2020

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 17:49 15/10/2020

“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12,12)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 23:08 14/10/2020

“Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.” (Lc 12,5)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 20:28 13/10/2020

“Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết.” (Lc 11,52)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 21:24 12/10/2020

“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 03:09 12/10/2020

Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)
THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN(1)

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 02:33 11/10/2020

“Chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)
Lời Chúa CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – A

 20:43 09/10/2020

“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 03:25 09/10/2020

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28b)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 20:09 08/10/2020

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa ở giữa các ông.” (Lc 11,20)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 20:02 07/10/2020

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 18:55 06/10/2020

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 18:56 05/10/2020

“Có một phụ nữ tên Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Người dạy… Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.” (Lc 10,38b-39.42b)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 20:10 04/10/2020

Đức Giê-su trả lời ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” (Lc 10,28)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây