Bài hát cộng đồng Lễ Mình Máu Thánh Chúa -B

Bài hát cộng đồng Lễ Mình Máu Thánh Chúa -B

 06:17 14/05/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B.
Bài hát cộng đồng Lễ Chúa Ba Ngôi -B

Bài hát cộng đồng Lễ Chúa Ba Ngôi -B

 08:35 02/05/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Chúa Ba Ngôi năm B.
Bài hát cộng đồng Lễ CTT Hiện Xuống -B

Bài hát cộng đồng Lễ CTT Hiện Xuống -B

 08:50 01/05/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa Thăng Thiên -Năm B

Bài hát cộng đồng Chúa Thăng Thiên -Năm B

 20:31 26/04/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh -B

 20:37 20/04/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 6 Phục sinh năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh -B

 20:31 20/04/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 5 Phục sinh năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh -B

 00:34 12/04/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Phục sinh năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Phục sinh -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Phục sinh -B

 20:15 04/04/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 3 Phục sinh năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 2 Phục Sinh -B

Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 2 Phục Sinh -B

 20:44 04/04/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.
Bài hát cộng đồng Lễ Truyền Tin

Bài hát cộng đồng Lễ Truyền Tin

 23:58 29/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Truyền Tin.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Phục Sinh

Bài hát cộng đồng Chúa nhật Phục Sinh

 07:03 24/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa Nhật Phục Sinh.
Bài hát cộng đồng Thứ Bảy Tuần Thánh

Bài hát cộng đồng Thứ Bảy Tuần Thánh

 08:42 16/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua.
Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh

Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh

 08:33 16/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Bài hát cộng đồng - Thánh lễ Tiệc ly

Bài hát cộng đồng - Thánh lễ Tiệc ly

 01:05 15/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Lễ Lá -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật Lễ Lá -B

 00:56 15/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Lễ Lá năm B.
Bài hát cộng đồng Lễ Thánh Giuse (19.03)

Bài hát cộng đồng Lễ Thánh Giuse (19.03)

 00:00 08/03/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Thánh Giuse (19.03).
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Mùa Chay -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Mùa Chay -B

 21:51 28/02/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Chay -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Chay -B

 20:04 21/02/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Chay -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Chay -B

 20:53 17/02/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 1 Mùa Chay -B

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 1 Mùa Chay -B

 03:46 09/02/2024

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây