Cử hành Thánh Thể: Bài 36: Lời chuyển cầu

Cử hành Thánh Thể: Bài 36: Lời chuyển cầu

 20:48 18/06/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
CHTT: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến

CHTT: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến

 01:30 12/06/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 -Yếu tố tưởng niệm

Cử hành Thánh Thể: Bài 34 -Yếu tố tưởng niệm

 22:09 04/06/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 31 -Thánh! Thánh! Thánh!

Cử hành Thánh Thể: Bài 31 -Thánh! Thánh! Thánh!

 06:25 14/05/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng

Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng

 05:28 07/05/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 27 -Kinh nguyện Thánh Thể

Cử hành Thánh Thể: Bài 27 -Kinh nguyện Thánh Thể

 02:58 17/04/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ

Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ

 04:22 10/04/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 -Trước lời nguyện tiến lễ

Cử hành Thánh Thể: Bài 25 -Trước lời nguyện tiến lễ

 04:54 07/04/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay

Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay

 21:58 25/03/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương

Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương

 06:17 21/03/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 22 -Hòa nước với rượu

Cử hành Thánh Thể: Bài 22 -Hòa nước với rượu

 21:19 14/03/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Dâng lễ vật

Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Dâng lễ vật

 06:24 21/03/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 20 - Bài ca tiến lễ

Cử hành Thánh Thể: Bài 20 - Bài ca tiến lễ

 07:52 28/02/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 19 - Chuẩn bị bàn thờ

Cử hành Thánh Thể: Bài 19 - Chuẩn bị bàn thờ

 19:46 21/02/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 18 - Lời nguyện tín hữu

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 - Lời nguyện tín hữu

 19:18 14/02/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 17 -Tuyên xưng đức tin

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 -Tuyên xưng đức tin

 06:53 31/01/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 16 - Bài giảng lễ

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 - Bài giảng lễ

 07:40 31/01/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 15 - Công bố Tin mừng

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 - Công bố Tin mừng

 02:10 17/01/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 14 -Tung hô Tin Mừng

Cử hành Thánh Thể: Bài 14 -Tung hô Tin Mừng

 19:04 08/01/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Cử hành Thánh Thể: Bài 13 -Thánh vịnh đáp ca

Cử hành Thánh Thể: Bài 13 -Thánh vịnh đáp ca

 02:05 02/01/2024

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây