Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

 03:13 03/12/2022

Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.” (Lc 5, 18-20)
Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A

 06:55 02/12/2022

“Các anh hãy sinh hoa quả cho xứng với lòng thống hối. Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.” (Mt 3, 8-9)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

 07:16 01/12/2022

Các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16, 20)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

 07:04 30/11/2022

Đức Giê-su nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” (Mt 9, 28)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

 04:58 29/11/2022

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7, 24)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

 07:20 28/11/2022

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

 04:27 27/11/2022

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy.” (Lc 10, 23-24)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

 05:30 26/11/2022

“Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8, 8) 
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – A

 04:26 25/11/2022

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24, 42)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 05:55 24/11/2022

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21, 36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 04:29 23/11/2022

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21, 31)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 06:05 22/11/2022

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17, 11b)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 05:44 21/11/2022

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 03:25 20/11/2022

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21, 6)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 03:30 19/11/2022

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mt 12, 49)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C

 07:35 18/11/2022

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.” (Lc 23, 35-43)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:55 17/11/2022

“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 04:52 16/11/2022

“Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19, 45-46)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 06:39 15/11/2022

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.” (Lc 19, 41)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 05:27 14/11/2022

“Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19, 23)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây