VHTK CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

Thứ ba - 11/04/2023 09:22 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   250
“Chúa trỗi dậy thật rồi”
VHTK CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

 


 
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A
Tin Mừng thánh Luca 24,13-35

TIN MỪNG

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."

25 Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "

 
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.


13 Now that very day two of them were going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus,14 and they were conversing about all the things that had occurred.
15 And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them,16  but their eyes were prevented from recognizing him.
17 He asked them, "What are you discussing as you walk along?" They stopped, looking downcast.


18 One of them, named Cleopas, said to him in reply, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days?"
19 And he replied to them, "What sort of things?" They said to him, "The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people,20 how our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him.
21 But we were hoping that he would be the one to redeem Israel; and besides all this, it is now the third day since this took place.
22 Some women from our group, however, have astounded us: they were at the tomb early in the morning23 and did not find his body; they came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive.
24 Then some of those with us went to the tomb and found things just as the women had described, but him they did not see."

25 And he said to them, "Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets spoke!26 Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and enter into his glory?"
27 Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the scriptures.
28 As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther.
29 But they urged him, "Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over." So he went in to stay with them.
30 And it happened that, while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them.
31 With that their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight.

32 Then they said to each other, "Were not our hearts burning (within us) while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?"
33 So they set out at once and returned to Jerusalem where they found gathered together the eleven and those with them 34 who were saying, "The Lord has truly been raised and has appeared to Simon!"
35 Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread.


I. HÌNH TÔ MÀU
EMMAU 1
 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 24, 27
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
a. Ông Phêrô.
b. Ông Gioan.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Êlia.

02. Dọc đường Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Lc 24,32)
a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh.
b. Nói chuyện cho hết thời gian.
c. Nói chuyện thời sự.
d. Nói chuyện và rửa tội cho họ.

03. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
a. Ông Ađam.
b. Ông Ápraham.
c. Ông Môsê.
d. Ông Đavít.

04. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
a. Trò chuyện.
b. Bẻ bánh.
c. Chúc bình an.
d. Bị đóng đinh thập giá.

05. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người Bẻ bánh đang đi đâu? (Lc 24,13)
a. Bêlem.
b. Bêtania.
c. Emmau.
d. Caphácnaum.
 
III.  Ô CHỮ
OC 3PS A
 
Những gợi ý
 
01. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)

02. Người đồng hành với các môn đệ trên đường người đi Emmau là ai? (Lc 24, 5)

03. Chuyện ông Giêsu Nadarét bị đóng đinh vào thập giá tính đến nay là ngày thứ mấy? (Lc 24,21)

04. 2 môn đệ này đi đâu? (Lc 24,13)

05. Hai môn đệ xem Đức Giêsu là ai đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân? (Lc 24,19)

06. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông ? (Lc 24,32)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Chúa trỗi dậy thật rồi”
Tin Mừng thánh Luca 24,34a


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Trên Đường Emmau
* Câu Tin mừng thánh Luca 24, 27
"Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh."

II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Đức Giêsu (Lc 24,15)
02. a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh (Lc 24,32)
03. c. Ông Môsê (Lc 24,27)
04. b. Bẻ bánh (Lc 24,35)
05. c. Emmau (Lc 24,13)

III.   Ô CHỮ

01. Bẻ bánh (Lc 24,35)
02. Đức Giêsu (Lc 24,15)
03. Thứ ba (Lc 24,21)
04. Emmau  (Lc 24,13)
05. Một ngôn sứ (Lc 24,19)
06. Kinh Thánh  (Lc 24,32)

Hàng dọc : Bẻ Bánh

NGUYỄN THÁI HÙNG
pva ps
 Tags: vhtk psa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây