Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 20:29 25/09/2023

“Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm.” (Lc 9,7-9)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 21:22 24/09/2023

“Anh em đừng mang gì đi đường.” (Lc 9,1-6)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 21:27 23/09/2023

Đức Giê-su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,19-21)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 20:52 22/09/2023

“Chẳng ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16-18)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – A

 01:11 22/09/2023

Khoảng giờ thứ mười một ông chủ trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” (Mt 20,1-16a)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 20:56 20/09/2023

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (Lc 8,4-15)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 03:04 20/09/2023

Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,3)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 20:17 18/09/2023

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 01:05 18/09/2023

“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” (Lc 7,31-32)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 23:38 16/09/2023

Đức Giê-su đến gần cửa thành (Na-in), đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. (Lc 7,11-17)
t2 t24 TN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 23:32 15/09/2023

Viên đại đội trưởng nói: “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7,1-10)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – A

 19:58 14/09/2023

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,21-35)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 02:39 14/09/2023

“Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6,43-49)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 03:27 13/09/2023

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,25-27)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 19:39 12/09/2023

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,13-17)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 00:09 11/09/2023

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có.” (Lc 6,20-26)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 04:58 10/09/2023

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6,12-19)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 07:08 09/09/2023

Đức Giê-su nói: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” (Lc 6,6-11)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – A

 23:14 05/09/2023

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15-20)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 23:12 05/09/2023

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?” Đức Giê-su trả lời: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát.” (Lc 6,1-5)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây