Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 18:54 12/07/2024

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”. (Mt 10,34-35)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – B

 19:35 11/07/2024

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đuờng, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng. (Mt 6,7-13)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 21:19 10/07/2024

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,24-33)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 20:17 09/07/2024

“Này, Thầy sai các con đi như chiên vào giữa bầy sói.” (Mt 10,16)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 20:04 09/07/2024

“Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại.” (Mt 10,6-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 21:32 06/07/2024

Chúa Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1-7)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 21:15 06/07/2024

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng. (Mt 9,32-36)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 19:33 05/07/2024

Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy. (Mt 9,18-26)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – B

 18:43 04/07/2024

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. (Mc 6,5-6)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 08:22 03/07/2024

Chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ (…) Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới.” (Mt 9, 14-17)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 18:38 02/07/2024

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!’ Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9, 9-13)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 23:26 30/06/2024

Mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?” (Mt 9, 1-8)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 19:06 30/06/2024

“Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?” (Mt 8, 28-34)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 19:56 29/06/2024

Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền im lặng như tờ. (Mt 8,23-27)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 20:13 28/06/2024

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,18-22)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN –B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN –B

 19:01 27/06/2024

Chúa Giê-su nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 19:45 26/06/2024

“Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,13-19)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 02:38 26/06/2024

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,1-4)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 22:46 24/06/2024

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,21-29)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 22:44 24/06/2024

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,15-20)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây