Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

 21:31 02/12/2023

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Lc 10,21-24)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

 18:45 01/12/2023

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,5-11)
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG –NĂM B

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG –NĂM B

 18:53 30/11/2023

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,33-37)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 21:07 29/11/2023

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,34-36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 18:58 28/11/2023

“Khi thấy những điều ấy xảy đến, thì [anh em] hãy biết rằng Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,29-33)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 18:38 27/11/2023

Chúa Giê-su bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,18-22)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 19:57 26/11/2023

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,12-19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 18:38 25/11/2023

“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-11)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 18:42 24/11/2023

“Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21,1-4)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – A

 18:39 23/11/2023

“Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người.” (Mt 25,31-46)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 18:28 22/11/2023

“Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng..., vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20, 27-40)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 19:25 21/11/2023

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 18:24 20/11/2023

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19,41-44)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 19:08 19/11/2023

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,11-28)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 18:57 18/11/2023

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 19:14 17/11/2023

Người mù nói với Đức Giê-su: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,35-43)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – A

 18:32 15/11/2023

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 18:27 15/11/2023

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,1-8)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 19:07 14/11/2023

“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,32-33)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 23:26 13/11/2023

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20-25)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây