Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

 19:56 12/04/2024

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,22-29)
Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B

 20:01 11/04/2024

‘‘Đức Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại ;...Chính anh em là chứng nhân về những điều này’’. (Lc 24,35-48)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

 19:52 10/04/2024

Khi đã chèo thuyền được năm sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển và đến gần thuyền, các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6, 16-21)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

 19:40 09/04/2024

Ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,1-15)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

 19:39 09/04/2024

Ông Gio-an trả lời: “Chúa Cha yêu thương người Con, và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,31-36)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

 19:43 07/04/2024

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3,16-21)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

 20:16 05/04/2024

“… cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

 19:34 05/04/2024

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

 19:51 04/04/2024

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20, 19-31)
Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

 19:29 03/04/2024

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ.” (Mc 16, 15)
Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

 21:07 02/04/2024

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Ông Si-mon Phê-rô và các bạn đang ở với nhau. (Ga 21, 1-3)
Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

 07:18 02/04/2024

Hai ông thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giê-su đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (Lc 24, 35-48)
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

 19:14 31/03/2024

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất. (Lc 24, 30-32)
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

 20:12 30/03/2024

Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về?” Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). (Ga 20, 11-18)
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

 20:27 29/03/2024

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)
Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH -B

Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH -B

 23:51 28/03/2024

Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 19:35 27/03/2024

Ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi! (Lc 24,1-12)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 19:30 26/03/2024

“Thế là đã hoàn tất” (Ga 18,1-19,42)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 19:06 25/03/2024

Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN THÁNH

 19:10 24/03/2024

“Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.” (Mt 26,14-25)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây