Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 25.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 25.8.2020

 20:55 23/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 24.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 24.8.2020

 21:04 22/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 23.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 23.8.2020

 18:51 21/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 22.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 22.8.2020

 19:12 20/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 21.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 21.8.2020

 19:05 19/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 20.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 20.8.2020

 18:45 18/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 19.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 19.8.2020

 18:50 17/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 18.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 18.8.2020

 18:57 16/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 17.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 17.8.2020

 21:03 15/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 16.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 16.8.2020

 19:55 14/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 15.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 15.8.2020

 18:44 13/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
THU 6  Tuan19TN

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 14.8.2020

 18:45 12/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 13.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 13.8.2020

 18:40 11/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 12.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 12.8.2020

 18:46 10/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 11.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 11.8.2020

 18:44 09/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 10.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 10.8.2020

 21:02 08/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 09.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 09.8.2020

 18:50 07/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 08.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 08.8.2020

 18:49 06/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 07.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 07.8.2020

 19:11 05/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 06.8.2020

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 06.8.2020

 18:55 04/08/2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây