Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 22:08 03/06/2023

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12, 17a)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 04:48 03/06/2023

“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”. (Mc 12, 1-12)
Lời Chúa CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI

 04:40 03/06/2023

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:46 01/06/2023

“Ông lấy quyền nào làm sự đó?” (Mc 11, 27-33)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:24 31/05/2023

“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa”. (Mc 11, 11-26)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 20:32 29/05/2023

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. (Mc 10, 46-52)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 21:00 28/05/2023

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1, 49)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 23:42 27/05/2023

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10, 28-30)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 06:24 27/05/2023

Đức Giê-su nói với Thân Mẫu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình. (Ga 19, 25-27)
Lời Chúa CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG

Lời Chúa CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG

 22:02 25/05/2023

Người thổi hơi trên các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20, 22)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

 00:21 25/05/2023

“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21, 22)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

 21:40 23/05/2023

Người hỏi lần thứ ba: “Anh có yêu mến Thầy không?”… Phê-rô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21, 17)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH

 00:12 23/05/2023

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17, 21)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

 22:57 21/05/2023

Đức Giê-su nói: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.” (Ga 17, 15-16)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH

 22:55 21/05/2023

“Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha.” (Ga 17, 6)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

 21:36 19/05/2023

“Trong thế gian, anh em phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16, 33)
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A

 20:28 18/05/2023

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28, 19)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

 00:38 18/05/2023

“Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16, 24)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

 21:52 16/05/2023

“Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.” (Ga 16, 23a)
t5 t6 PS

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH

 09:00 16/05/2023

“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16, 20)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây