CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN

CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN
 

1. Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai – Giám mục Tiên khởi

- Khẩu hiệu: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”

- Sinh tại Khuyến Lương, Hà Nội ngày: 03.7.1913

- Thụ phong Linh mục tại Paris ngày: 29.6.1941

- Bổ nhiệm Giám mục ngày: 22.6.1967

- Tấn phong Giám mục tại Sài Gòn ngày: 15.8.1967

- Tựu chức Giám mục Ban Mê Thuột: 22.8.1967

- R.I.P: 04.8.1990
 

2. Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực

- Khẩu hiệu : “Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2, 4)

- Sinh ngày : 25.10.1925 tại Gx. Bút Đông, Gp Hà Nội

- Thụ phong Linh mục: 31.5.1954

- Bổ nhiệm Giám mục: 15.8.1981

- Giám mục Chính Tòa: 04.8.1990

- Nghỉ hưu: 29.12.2000

- Về nhà Cha: 23.09.2011
 

3. Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức

- Khẩu hiệu: “Đạt tới người mới” (Ep 4, 24)

- Sinh ngày: 22.02.1932 tại Gx. Bút Đông, Gp Hà Nội

- Thụ phong Linh mục: 21.12.1967

- Bổ nhiệm Giám mục: 17.6.1997

- Giám mục Chính Tòa: 29.12.2000

- Nghỉ hưu: 17.5.2006

- Về nhà Cha: 23.05.2011
 

4. Đức cha Giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa

- Khẩu hiệu: “Trong tinh thần và chân lý” (Ga 4, 24)

- Sinh ngày: 02.02.1932 tại Gx. Bối Kênh, Gp. Hà Nội

- Thụ phong Linh mục: 20.12.1959

- Bổ nhiệm Giám mục: 30.4.1975

- Giám mục Giám quản: 17.5.2006 - 12.05.2009
 

5. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục đương nhiệm

- Khẩu hiệu: “Bước theo Thần Khí” (Gl 5, 16)

- Sinh ngày: 26.11.1956 tại Gx. Tuy Hòa, Gp. Quy Nhơn

- Thụ phong Linh mục: 16.09.1993

- Bổ nhiệm Giám mục: 12.05.2009

- Tấn phong Giám Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Banmêthuột: 12.5.2009

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây