VHTK Tháng 11

Thứ sáu - 20/10/2023 09:43 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   259
Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và theo Thánh Kinh, ông Giuđa Macabê là người đầu tiên đã quyên tiền gởi về Thánh đô để xin dâng lễ cầu nguyện cho những người đã chết. Chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Macabê
VHTK Tháng 11

 

.
VHTK Tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG CÁC LINH HỒN

Tin Mừng thánh Gioan 6,37-40
 
Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và theo Thánh Kinh, ông Giuđa Macabê là người đầu tiên đã quyên tiền gởi về Thánh đô để xin dâng lễ cầu nguyện cho những người đã chết. Chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Macabê.
 
TIN MỪNG
LỄ CÁC ĐẲNG
37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."


37 Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me,38 because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me.
39 And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it (on) the last day.

40 For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him (on) the last day."


I. HÌNH TÔ MÀU
 
cầu cho các linh hồn
* Chủ đề của hình này là gì?
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 6,37
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM THÁNG CÁC LINH HỒN
01. Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội dành để cầu nguyện cho ai?
a. Những người di dân.
b. Những cô nhi quả phụ.
c. Các linh hồn.
d. Các người dự tòng .
 
02. Khi viếng nghĩa trang vào ngày 1 – 8/11, và làm theo những điều luật định, chúng ta được lãnh nhận ơn gì?
a. Ơn chết lành.
b. Ơn toàn xá.
c. Ơn kính sợ Chúa.
d. Ơn khôn khoan.
 
03. Đâu là những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá?
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
04. Ơn toàn xá mà chúng ta lãnh nhận từ ngày 1 – 8/11 được dành cho ai?
a. Các bệnh nhân.
b. Chính chúng ta.
c. Các linh hồn.
d. Người thân.
 
05. Khi đau ốm người tín hữu thường lãnh nhận Bí tích gì?
a. Bí tích Thánh Thể.
b. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
c. Bí tích Thêm Sức.
d. Bí tích Giao Hòa.
 
06. Để lãnh nhận ơn toàn xá trong những ngày 1 – 8/11, chúng ta phải làm những việc gì?
a. Xưng tội, rước lễ.
b. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.
c. Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính.
d. Viếng Đất Thánh.
c. Chỉ a, b và c đúng.
d. Cả a, b, c và d đúng.
 
07. Sau khi chết, linh hồn con người được thanh luyện ở đâu?
a. Thiên đàng.                           
b. Hỏa ngục.
c. Luyện ngục.                          
d. Nước Trời.
 
08. Ai đã quyên tiền gởi về Giêrusalem xin dâng lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi? (2Mcb 12,38-45)
a. Vua Saun.                             
b. Vua Đavít.
c. Ông Tôbia.                           
d. Ông Giuđa Mácabê.
 
09. Việc các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ và cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ, gọi là gì?
a. Lời cầu nguyện chung.
b. Tính duy nhất của Hội Thánh.
c. Các thánh thông công.
d. Sự hợp nhất trong Giáo Hội.
 
10. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. Đây là lời của ai?
a. Thánh Phêrô.
b. Thánh Phaolô.
c. Thánh Giacôbê.
d. Thánh Gioan.
 
 
III. Ô CHỮ THÁNG 11
 
Ô CHU THÁNG CÁC LINH HỒN 1 
NHỮNG GỢI Ý

01. Thánh Thể được người tín hữu lãnh nhận sau hết gọi là gì?
02. Khi người tín hữu làm những việc theo luật định trong những ngày 1 – 8/11 hằng năm, họ lãnh nhận được ơn gì?
03. Đây là 1 trong những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá.
04. Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội thường dành để cầu nguyện cho ai?
05. Ngoài những điều kiện thông thường, từ 1 – 8/11, người tín hữu phải viếng đâu để lãnh nhận ơn toàn xá?
06. Sau khi chết, các linh hồn được thanh tẩy tại đâu?
07. Sau khi chết, linh hồn hay thân xác chịu phán xét riêng?
08. Khi chết mà không ăn năn hối cải, thì linh hồn sẽ đi đâu?
09. Đây là 1 trong những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá.
10. Trước khi qua đời, người tín hữu thường được lãnh nhận bí tích gì?

Hàng dọc : Chủ đề của tháng 11 là gì?
 
 
IV. THỬ TÀI

A. Cha của ông Giuđa Macabê tên là gì? (1 Mcb 2,1)
B.  Những anh em của Giuđa Macabê tên là gì? (1 Mcb 2,2- 5)
 
V. CÂN NÃO
 
A. CÙNG ĐỌC ADARA  

OC CÙNG ĐỌC ADARA
ADARA,
Adara nơi ông Giu đa Macabê tử trận.
1 Mcb 9,15
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ADARA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ?


B. Ô CHỮ 1 CHIA THÀNH 4

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là một nhân vật liên quan đến ông Giuđa Macabê gồm sáu mẫu tự. Mời các bạn tìm xem đó là những nhân vật nào.
OC THÁNG 11
Những gợi ý
1. Vua đã cử tướng Bắckhiđê tới Giuđa tên là gì?  (1 Mcb 9,1)
2. Ông Giuđa đã đánh bại và giết chết vị tướng hùng mạnh từ Samari này và dùng thanh gươm của ông để chiến đấu suốt đời. Vị tướng bị ông Giuđa giết chết tên là gì? (1Mcb 3,10-12)
3. Ông Giuđa Macabê chết dưới tay của tướng nào? (1 Mcb 9,15)
4. Các viên chức của vua nào có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái chối đạo, tới thành Môđin để tế thần ? (1Mcb 2,15)
  
VI. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, 
và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài."
Tin Mừng thánh Gioan 6,37
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG CÁC LINH HỒN
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Cầu nguyện cho các linh hồn.
* Tin Mừng thánh Gioan 6,37
"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài."

II. TRẮC NGHIỆM 

01. c. Các linh hồn.
02. b. Ơn toàn xá.
03. Đoc Kinh Lạy Cha + Kinh Tin Kính + Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng + Xưng tội + Rước lễ + Ăn năn dốc lòng chừa, từ bỏ tội lỗi + Viếng nhà thờ (hay Đất Thánh).
04. c.  Các linh hồn.
05. b.  Bí tích Xức dầu bệnh nhân.
06. d.  Cả a, b, c và d đúng.
07. c.  Luyện ngục.
08. d. Ông Giuđa Mácabê (2Mcb 12,38-45).
09. c. Các thánh thông công.
10. c. Thánh Giacôbê (Gcb 5,14-15).


II. Ô CHỮ THÁNG 11

01.Của ăn đàng.
02. Ơn toàn xá.
03. Rước lễ.
04. Các linh hồn.
05. Nghĩa trang.
06. Luyện ngục.
07. Linh hồn.
08. Hỏa ngục.
09. Xưng tội.
10. Bí tích Xức dầu bệnh nhân.
Hàng dọc : Các linh hồn


IV. THỬ TÀI
A. Ông Máttítgia (1 Mcb 21)
B.  Ông Gioan, biệt danh là Gátđi ;
Ông Simôn cũng gọi là Thátxi ;
Ông Elada cũng gọi là Auaran ;
Ông Giônathan cũng gọi là Ápphút. (1 Mcb 2,2-5)


V. CÂN NÃO
A. Lời giải đáp CÙNG ĐỌC ADARA  
Từ cụm ADA ở đỉnh chúng liền cận kề với 6 cụm RA. Ta có : 2 x 6 = cách đọc từ ADARA.
Từ 4 cụm ADA ở 2 cạnh, chúng cũng liền kề với 6 cụm RA. Ta có : 4 x 6 = 24 cách đọc từ ADARA.
Vậy tổng số cách đọc ADARA ở hình trên :
12 + 24 = 36


B. Lời giải đáp Ô CHỮ 1 CHIA THÀNH 4

OC THÁNG 11 2011 ĐA jpg
1. Vua Đêmếtriô (1 Mcb 9,1)
2. Tướng Apôlôniô (1Mcb 3,10-12)
3. Tướng Bắckhiđê (1 Mcb 9,15)
4. Vua Antiôkhô (1Mcb 2,15)
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 Tags: vhtk tháng 11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây