VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY B 1-5

Thứ tư - 24/02/2021 09:02 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   426
03. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)
VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY B 1-5
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY B


Thứ Tư Lễ Tro B : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Chúa Nhật 1 MC B : Tin Mừng thánh Máccô 1,12-15
Chúa Nhật 2 MC B : Tin Mừng thánh Máccô 9,2-10
Chúa Nhật 3 MC B : Tin Mừng thánh Gioan 2,13-25
Chúa Nhật 4 MC B : Tin Mừng thánh Gioan 3,14-21
Chúa Nhật 5 MC B : Tin Mừng thánh Gioan 12,20-33
Chúa Nhật Lễ Lá B : Tin Mừng thánh Máccô 14,1-15,47
Thứ Năm Tuần Thánh B : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh B : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42


++++++++++++++++++++++
Lời Chúa được trích dịch từ bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 01 MÙA CHAY B
Oc 1 McB

Những gợi ý

01. Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)
02. Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)
03. Ông Simôn, người vác đõ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu?  (Mc 15,21)
04.  Khi anh làm gì, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm ? (Mt 6,3)
05. Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,13-25)
06. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
07. Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)
08. “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 02 MÙA CHAY B
Oc 2 McB
Những gợi ý

01. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)
02. Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
03. Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)
04. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)
05. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 
06. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
07. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)
08. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 03 MÙA CHAY B
Oc 3 McB

Những gợi ý

01. Ai đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)
02. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)
03. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)
04. Ông Philatô không tìm ra được điều gì để kết tội Đức Giêsu? (Ga 19,4)
05. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

06. Khi anh ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi đâu ? (Mt 6,17-18)
07. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
08. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
09. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 04 MÙA CHAY B
Oc 4 McB
Những gợi ý


01. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
02. Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)
03. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)
04. Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)
05. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)
06. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
07. Những kẻ sống theo điều gì thì đến cùng ánh sáng? (Ga 3,21) 
08. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
09.  Khi anh làm gì, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm ? (Mt 6,3)
10. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


+++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 05 MÙA CHAY B
Oc 5 McB
Những gợi ý

01. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
02. Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một mình cho họ? (Ga 3,16)
03. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
04. Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,13-25)
05. Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
06 Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)
07. Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)
08. Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)
09. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)
10. Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14)
11. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


 Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp
Ô chữ 01 MÙA CHAY B

01. Nhà Chúa (Ga 2,17)
02. Cám dỗ (Mc 1,13)
03. Kyrênê (Mc 15,21)
04.  Bố thí  (Mt 6,3)
05. Giêrusalem (Ga 2,13-25)
06. Vượt Qua (Ga 13,1)
07. Thánh vịnh (Mc 14,26)
08. Phêrô (Mc 14,31)

Hàng dọc :  Hãy Trở Về


Ô chữ 02 MÙA CHAY B

01. Thiên Chúa (Mc 1,14)
02. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
03. Giuđa (Mc 14,10)
04. Philatô (Mc 15,1)
05. Thần Khí (Mc 1,12)
06. Tin Mừng (Mc 1,15)
07. Kinh Thánh (Ga 2,22)
08. Con Một (Ga 3,16)

Hàng dọc : Chúa Kitô  


Ô chữ 03 MÙA CHAY B

01. Thiên Chúa (Ga 3,16)
02. Con Người (Mc 9,9
03. Vượt Qua (Ga 2,12)
04. Lý do (Ga 19,4)
05. Giôxếp (Ga 19,38)
06. Kín đáo (Mt 6,17-18)
07. Đức Giêsu (Mc 9,4)
08. Rửa chân (Ga 13,5)
09. Nêu gương (Ga 13,15)

Hàng dọc : Nguyện Cầu
 
Ô chữ 04 MÙA CHAY B

01. Yêu thương (Ga 13,1)
02. Cây sậy (Mc 15,19)
03. Bêtania (Mc 14,3)
04. Đền thờ (Ga 2,15)
05. Kinh Thánh (Ga 2,22)
06. Ánh sáng (Ga 3,20)
07. Sự thật (Ga 3,21)
08. Thập giá (Ga 9,16)
09.  Bố thí  (Mt 6,3)
10. Tin Mừng (Mc 1,15)

Hàng dọc : Hy Tế Thập Tự

Ô chữ 05 MÙA CHAY B

01. Đức Giêsu (Ga 12,21)
02. Thế gian (Ga 3,16)
03. Giôxếp (Ga 19,38)
04. Giêrusalem (Ga 2,13-25)
05. Ma quỷ (Ga 13,2)
06 Quý trọng (Ga 12,26)
07. Đức Giêsu (Mc 15,37)
08. Nhà Chúa (Ga 2,17)
09. Thiên Chúa (Mc 1,14)
10. Con rắn (Ga 3,14)
11. Thần Khí (Mc 1,12)

Hàng dọc : Giêsu Yêu Con

Nguyễn Thái Hùng  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây