Vui Học Thánh Kinh Ô chữ Mùa Chay B 6-10

Thứ năm - 25/02/2021 07:58 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   376
Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)
Vui Học Thánh Kinh Ô chữ Mùa Chay B 6-10

Vui Học Thánh Kinh Ô chữ Mùa Chay B 6-10

 
  Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 06 MÙA CHAY B
Oc 6 McB

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
02. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
03. Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)
 
04. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
 
05. Đức Giêsu nói ai đứng về điều gì thì nghe tiếng tôi? (Ga 18,37)
 
06. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
 
07. Ông Simôn, người vác đõ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu?  (Mc 15,21)
 
08. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)
 
09. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời thế nào ? (Mt 6,1)
 
10. Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)
 
11. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)
 
12. Ai đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 07 MÙA CHAY B
Oc 7 McB

Những gợi ý
 
01. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
 
02. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
03. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)
 
04. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)
 
05. Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
 
06. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)
 
07. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
08. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
 
09. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)
 
10. Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)
 
11. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)
 
12. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 08 MÙA CHAY B
Oc 8 McB

Những gợi ý
 
01. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
 
02. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
03. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)
 
04. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 
 
05. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
 
06. Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
 
07. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)
 
08. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
 
09. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
 
10. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)
 
11. Giuđa có ý định nộp ai? (Ga 13,2) 
 
12. Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 09 MÙA CHAY B
Oc 9 McB

Những gợi ý
 
01. Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)
 
02. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
 
03. Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)
 
04Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

05. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)
 
06. Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)
 
07. Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
 
08. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
09. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
 
10. Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
 
11. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)
 
12. Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 10 MÙA CHAY B
Oc 10 McB
Những gợi ý
 
01. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16)
 
02. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được sự sống như thế nào? (Ga 12, 25)

03. Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)
 
04. Ông Philatô không tìm ra được điều gì để kết tội Đức Giêsu? (Ga 19,4)
 
05. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
 
06. Ai có ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2) 
 
07. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
 
08. Người nào đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2,18)
 
09. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
10. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

11. Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14)
 
12. Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một mình cho họ? (Ga 3,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

Nguyễn Thái Hùng
 

Lời giải đáp
Ô chữ 06 MÙA CHAY B

01. Tin Mừng (Mc 1,15)
02. Lề Luật (Ga 19,7)
03. Baraba (Mc 15,11)
04Đức Giêsu (Mc 9,4)
05. Sự thật (Ga 18,37)
06. Ánh sáng (Ga 3,20)
07Kyrênê (Mc 15,21)
08Vượt Qua (Ga 2,12)
09. Ban thưởng  (Mt 6,1)
10Cám dỗ (Mc 1,13)
11Con Người (Mc 9,9
12Thiên Chúa (Ga 3,16)

Hàng dọc : Mùa Chay Thánh 

Ô chữ 07 MÙA CHAY B

01Trầm hương (Ga 19,32)
02. Rửa chân (Ga 13,5)
03Kinh Thánh (Ga 2,22)
04Philatô (Mc 15,1)
05. Hạt lúa (Ga 12,24)
06Bêtania (Mc 14,3)
07. Đức Giêsu (Ga 13,5
08. Yêu thương (Ga 13,1)
09. Kinh hoàng (Mc 9,6)
10Cứu độ (Ga 3,17)
11Vượt Qua (Ga 2,12)
12Giôxếp (Ga 19,38)

Hàng dọc : Hạt Lúa Cho Đời 

Ô chữ 08 MÙA CHAY B

01Nicôđêmô (Ga 19,39) 
02. Tin Mừng (Mc 1,15)
03Vượt Qua (Ga 2,12)
04. Thần Khí (Mc 1,12)
05Đức Giêsu (Mc 9,4)
06Hạt lúa (Ga 12,24)
07Kinh Thánh (Ga 2,22)
08. Ánh sáng (Ga 3,20)
09Thập giá (Ga 9,16)
10Con Người (Mc 9,9
11. Đức Giêsu (Ga 13,2)
12Ba ngày (Ga 2,19)

Hàng dọc : Đường Thập Giá 
 

Ô chữ 09 MÙA CHAY B

01Cứu độ (Ga 3,17)
02Thập giá (Ga 9,16)
03Đền thờ (Ga 2,15)
04Đức Giêsu (Ga 12,21)
05Thiên Chúa (Mc 1,14)
06. Rực rỡ (Mc 9,3).
07. Ma quỷ (Ga 13,2)
08. Đức Giêsu (Ga 13,5
09Trầm hương (Ga 19,32)
10Hạt lúa (Ga 12,24)
11. Con Một (Ga 3,16)
12Nhà Chúa (Ga 2,17)

Hàng dọc : Đấng Cứu Chuộc 

Ô chữ 10 MÙA CHAY B

01Philatô (Ga 19,12-16)
02Đời đời (Ga 12, 25)
03Đức Giêsu (Mc 15,37)
04. Lý do (Ga 19,4)
05Nicôđêmô (Ga 19,39) 
06Giuđa (Ga 13,2)
07Gôngôtha (Mc 15,22)
08Do thái (Ga 2,18)
09. Tin Mừng (Mc 1,15)
10Vượt Qua (Ga 2,12)
11Con rắn (Ga 3,14)
12Thế gian (Ga 3,16)

Hàng dọc : Lời Yêu Thương 

 Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây