Lời Chúa THỨ BA, NGÀY 3 BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Lời Chúa THỨ BA, NGÀY 3 BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 05:09 25/12/2022

“Cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.” (Ga 20, 4)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

 07:20 28/11/2022

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 05:55 26/10/2022

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ. (Lc 6, 13)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 00:20 11/10/2022

“Khốn cho các người..., các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người...” (Lc 11, 47)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 06:12 19/09/2022

“Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quan tội lỗi?” (Mt 9, 11)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 04:25 22/08/2022

Ông Na-tha-na-en bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1, 46)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 19:50 23/07/2022

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20, 28)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 17:59 27/06/2022

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 18:41 09/06/2022

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10, 7)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

 06:13 12/05/2022

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15, 16)
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

 19:48 17/04/2022

Bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. (Ga 20, 14)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 17:48 10/01/2022

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ đau ốm và những ai bị quỷ ám đến cho Chúa Giêsu. Cả thành xúm lại trước cửa. (Mc 1, 32-33)
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 17:07 25/12/2021

Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và ông đã tin. (Ga 20, 8).
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 18:17 19/09/2021

“…Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Ta đến để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 17:54 01/07/2021

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 20:08 27/06/2021

“Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,17)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 17:00 18/01/2021

Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. (Mc 3,4)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

 16:57 28/11/2020

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây