Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 19:35 24/07/2024

Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao?” (Mt 13,24-30)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 19:09 23/07/2024

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.” (Mt 13,18-23)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 18:52 22/07/2024

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống.” (Mt 20,20-28)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 19:35 21/07/2024

“Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường... Có hạt rơi xuống trên đá sỏi... Có hạt rơi vào bụi gai...Có hạt rơi xuống đất tốt...” (Mt 13,1-9)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 05:12 21/07/2024

“Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 19:21 19/07/2024

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa,” và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,1-2.11-18)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – B

 18:57 18/07/2024

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” …Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.” (Mc 6,30-34)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 19:22 17/07/2024

“Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.” (Mt 12,14-21)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 18:57 16/07/2024

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’, ắt các ông đã chẳng lên án người vô tội.” (Mt 12,1-8)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 19:07 15/07/2024

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28-30)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 18:46 14/07/2024

“Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25-27)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 19:49 13/07/2024

Chúa Giê-su nói: “Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và Xi-đon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Mt 11,20-224)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 18:54 12/07/2024

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”. (Mt 10,34-35)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – B

 19:35 11/07/2024

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đuờng, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng. (Mt 6,7-13)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 21:19 10/07/2024

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,24-33)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 20:17 09/07/2024

“Này, Thầy sai các con đi như chiên vào giữa bầy sói.” (Mt 10,16)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 20:04 09/07/2024

“Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại.” (Mt 10,6-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 21:32 06/07/2024

Chúa Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1-7)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 21:15 06/07/2024

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng. (Mt 9,32-36)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 19:33 05/07/2024

Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy. (Mt 9,18-26)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây