18 Ô Chữ Mùa Vọng Năm A (1-10)

Thứ bảy - 19/11/2022 19:57 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   417
18 Ô Chữ Mùa Vọng Năm A (1-10)
PHỤNG VỤ MÙA VỌNG NĂM A
18 Ô Chữ

+++++++++++++++++++

Cn 1 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
Cn 2 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
Cn 3 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
Cn 4 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24

++++++++++++++++++++

Lời Chúa trích từ bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch Các Giò Kinh Phụng Vụ

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 1


Những gợi ý

01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)


02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)

03. Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)

04. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

05. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)

06. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

07. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44) 

08. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 1

01. Canh thức (Mt 24,42)
02. Maria (Mt 1,18)

03. Noê (Mt 24,37)
04. Tin Mừng (Mt 11,5)
05. Giuse (Mt 1,21)
06. Đavít (Mt 1,20)
07. Con người (Mt 24,44)
08. Giêsu (Mt 1,21) 

Hàng dọc : Trông Đợi


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 2

Những gợi ý

01. Đây là lương thực của ông Gioan. (Mt 3, 4)

02. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 

03. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)

04. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)

05. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? (Mt3,4)

06. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

07. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 2

01. Châu chấu (Mt 3, 4)
02. Ápraham (Mt 3,8)
03. Con người (Mt 24,44)
04. Maria (Mt 1,18)
05. Gioan (Mt3,4)
06. Tin Mừng (Mt 11,5)
07. Giêsu (Mt 1,21)

Hàng dọc : Chờ Mong

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 3

Những gợi ý

01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42) 

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)

03. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)

04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  

05. Đây là lương thực của ông Gioan là con gì? (Mt 3, 4)

06. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)


07. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? (Mt3,4)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 3

01. Canh thức (Mt 24,42)
02. Maria (Mt 1,18)
03. Con người (Mt 24,44)
04. Giêsu (Mt 1,21) 
05. Châu chấu (Mt 3, 4).
06. Đavít (Mt 1,20)
07.
Gioan (Mt3,4)


Hàng dọc : Trời Cao


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 4


Những gợi ý

01. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)

02. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

03. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

04. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)

05.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

06.  Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 

07. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)


08. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 4

01. Đức Kitô (Mt 11,2)
02. Giêsu (Mt 1,21)
03. Tin Mừng (Mt 11,5)
04. Nhà vua (Mt 11,8)
05. Đavít (Mt 1,20)
06. Ápraham (Mt 3,8)
07. Canh thức (Mt 24,42)
08. Nước Trời (Mt 3,2)


Hàng dọc : Canh Thức


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 5Những gợi ý

01.  Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)

02.  Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 

03.  Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39) 

04.  Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

05. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

06. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

07.  Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 5

01. Nước Trời (Mt 3,2)
02. Ápraham (Mt 3,8)
03. Quang lâm (Mt 24,39)
04. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)
05. Đavít (Mt 1,20)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Công chính (Mt 1,19) 

Hàng dọc : Chúa Đến


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 6


Những gợi ý

01. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)

02.  Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)


03. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)

04.  Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)


05. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 

06.  Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)

07.  Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

08. Tại hoang địa miền nào, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi mọi người sám hối vì Nước Trời đã gần đến? (Mt 3, 1)

09. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

10.  Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 6

01. Kéo cối xay (Mt 24,41)
02. Maria (Mt 1,18)
03. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)

04. Đức Kitô (Mt 11,2)
05. Công chính (Mt 1,19) 

06. Giuse (Mt 1,21)
07. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)
08. Giuđê (Mt 3, 1)
09. Giêsu (Mt 1,21)
10. Trinh nữ (Mt 1,23)

Hàng dọc : Xin Chúa Đến


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 7


Những gợi ý

01. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

02. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)

03. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)


04.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

05. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 24,43)

06. Đây là lương thực của ông Gioan. (Mt 3, 4)

07.  Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)

08.  Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)


09.   Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)

10.   Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

11.  Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 

12.   Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 7

01. Tin Mừng (Mt 11,5)
02. Giuse (Mt 1,21)
03. Maria (Mt 1,18)
04. Đavít (Mt 1,20)

05. Khoét vách (Mt 24,43)
06. Mật ong rừng (Mt 3,4)
07. Lòng sám hối (Mt 3,8)
08. Đức Kitô (Mt 11,2)
09. Canh thức (Mt 24,42)

10. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)
11. Công chính (Mt 1,19) 
12. Ápraham (Mt 3,8)

Hàng dọc :Mùa Vọng Thánh


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 8


Những gợi ý

01.  Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

02.   Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)

03.   Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)

04.   Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39) 

05.   Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

06.  Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)

07.   Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)


08.  Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)


09. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

10.  Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 8

01. Tin Mừng (Mt 11,5)
02. Nước Trời (Mt 3,2)
03. Canh thức (Mt 24,42)
04. Quang lâm (Mt 24,39)
05. Đavít (Mt 1,20)
06. Giuse (Mt 1,21)
07. Đức Kitô (Mt 11,2)
08. Sống lại (Mt 11,5)
09. Giêsu (Mt 1,21)

10. Noê (Mt 24,37)

Hàng dọc : Mừng Vui Lên


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 9

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Những gợi ý

01. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

02. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 

03. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

04. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)


05.  Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)

06.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

07. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)


08.  Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 

09.  Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)


  Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 9

01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Công chính (Mt 1,19) 
03. Tin Mừng (Mt 11,5)
04. Đức Kitô (Mt 11,2)
05. Sống lại (Mt 11,5)

06. Đavít (Mt 1,20)
07. Maria (Mt 1,18)
08. Ápraham (Mt 3,8)

09. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)

Hàng dọc : Maranatha.

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 10

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.


Những gợi ý

01.  Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)

02. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)

03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 

04. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)

05. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

06. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)


07. Người nghèo thì được nghe điều gì? (Mt 11,5)

08. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)

  Chủ đề của ô chữ này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 10

01. Lòng sám hối (Mt 3,8)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Công chính (Mt 1,19) 
04. Giuse (Mt 1,21)
05. Giêsu (Mt 1,21)
06. Maria (Mt 1,18)
07. Tin Mừng (Mt 11,5)

08. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)

Hàng dọc : Emmanuen


Gb. Nguyễn Thái Hùng
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây