VHTK Mùa Vọng A 38 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

Thứ tư - 09/11/2022 07:57 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   149
34. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
VHTK Mùa Vọng A 38 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

 

 
VHTK Mùa Vọng A 38 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

Mùa Vọng A 38 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

Phụng vụ Mùa Vọng Năm A
Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm
 
+++++++++++++++++++
 
CN 1 MÙA VỌNG A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
CN 2 MÙA VỌNG A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
CN 3 MÙA VỌNG A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
CN 4 MÙA VỌNG A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24
 
++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa trích từ bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
 
++++++++++++++++++
 
 
38 Câu Hỏi Thưa
Phụng vụ Mùa Vọng Năm A
 
 
01. Hỏi : Ngày Con Người quang lâm, thì sẽ như thời của ai? (Mt 24,37)
- Thưa : Ông Nôê.


02. Hỏi : Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn làm gì? (Mt 24,38)
- Thưa : Cứ ăn uống và cưới vợ lấy chồng.


03. Hỏi : Ngày Con Người quang lâm, 2 người đàn ông đang làm gì, thì 1 người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,39-40)
- Thưa :  Làm ruộng.


04. Hỏi : Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
- Thưa :  Canh thức.


05. Hỏi : Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)
- Thưa :  Con Người.


06. Hỏi : Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào ai sẽ đến? (Mt 24,42)
- Thưa : Chúa của anh em (Mt 24,42)
 
07. Hỏi : Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39)
- Thưa : Quang lâm (Mt 24,39)
 
08. Hỏi : Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)
- Thưa : Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
 
09. Hỏi : Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)
- Thưa : Kéo cối xay (Mt 24,41)


10.  Hỏi : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Đây là lời rao giảng của ai? (Mt 3,2)
- Thưa : Ông Gioan Tẩy giả.


11. Hỏi : Ông Gioan Tẩy giả rao giảng lời sám hối tại đâu? (Mt 3,1)
- Thưa :  Hoang địa miền Giuđê.


12. Hỏi : “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Đây là lời ông Gioan nói với những ai? (Mt 3,7)
- Thưa :  Những người Pharisêu và những người Xađốc.


13. Hỏi : Đâu là lương thực của ông Gioan? (Mt 3, 4)
- Thưa :  Châu chấu và mật ong rừng.


14. Hỏi : Ông Gioan nói : Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong đâu? (Mt 3,11)
- Thưa :  Trong Thánh Thần và lửa.


15. Hỏi : Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)
- Thưa : Lòng sám hối (Mt 3,8)
 
16. Hỏi : Ai đã rao giảng trong hoang địa kêu gọi mọi người sám hối? (Mt 3,1)
- Thưa : Ông Gioan (Mt 3,1)
 
17. Hỏi : Đây là những hạt được thu vào kho lẫm (Mt 3,12).
- Thưa : Thóc mẩy (Mt 3,12)
 
18. Hỏi : Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8)
- Thưa : Ông Ápraham (Mt 3,8)
 
19. Hỏi : Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)
- Thưa : Nước Trời (Mt 3,2)
 
20. Hỏi : Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? (Mt 11, 9)
- Thưa : 1 vị ngôn sứ.


21. Hỏi :  Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? (Mt 11,11)
- Thưa :  Ông Gioan Tẩy Giả.


22. Hỏi : “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. Lời này được nói về ai? (Mt 11,7-10)
- Thưa : Ông Gioan Tẩy giả.
 
23. Hỏi :  “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và … … …” (Mt 11,5)
- Thưa : Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.


24. Hỏi : Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không? (Mt 11,2)
- Thưa :  Ông Gioan Tẩy giả.


25. Hỏi : Ai nói với đám đông về ông Gioan? (Mt 11,2...)
- Thưa : Đức Giêsu (Mt 11,2)


26. Hỏi : Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
- Thưa : Tin Mừng (Mt 11,5)


27. Hỏi : Đang ngồi tù, ông Gioan sai ai đến hỏi Đức Giêsu những việc Người đã làm? (Mt 11,2)
- Thưa : Môn đệ (Mt 11,2)


28. Hỏi : Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)
- Thưa : Sống lại (Mt 11,5)


29. Hỏi : Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông Gioan? (Mt 11,11) 
- Thưa : Trong Nước Trời (Mt 11,11)


30. Hỏi : Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)
- Thưa : Nhà vua (Mt 11,8)
 
31. Hỏi : Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
- Thưa : Bà Maria.


32. Hỏi : Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
- Thưa :  Vua Đavít.


33. Hỏi : Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19)
- Thưa : Người công chính.


34. Hỏi : Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
- Thưa : Giêsu.
 
35. Hỏi : Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23)
- Thưa : Thiên Chúa ở cùng chúng ta.


36. Hỏi : Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23)
- Thưa : Trinh nữ.
 
37. Hỏi : Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
- Thưa : Giuse.
 
38. Hỏi : Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)
- Thưa : Chúa Thánh Thần. 

 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
 
 
Phụng vụ Mùa Vọng Năm A
Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm
 
+++++++++++++++++++
 
CN 1 MÙA VỌNG A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
CN 2 MÙA VỌNG A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
CN 3 MÙA VỌNG A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
CN 4 MÙA VỌNG A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24
 
++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa trích từ bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch Các Giò Kinh Phụng Vụ
 
++++++++++++++++++
38 Câu Trắc Nghiệm
 
01. Ngày Con Người quang lâm, thì sẽ như thời của ai? (Mt 24,37)
a. Ông Ađam.
b. Ông Nôê.
c. Ông Ápraham.
d. Ông Môsê.
 
02. Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn làm gì? (Mt 24,38)
a. Ăn uống.
b. Cầu nguyện.
c. Cưới vợ lấy chồng.
d. Cả a và c đúng.
 
03. Ngày Con Người quang lâm, 2 người đàn ông đang làm gì, thì 1 người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,39-40)
a. Làm vườn nho.
b. Chăn chiên.
c. Làm ruộng.
d. Đánh cá.
 
04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
a. Canh thức.
b. Sám hối.
c. Cầu nguyện.
d. Ăn năn.
 
05. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)
a. Chúa của anh em.
b. Cha của anh em.
c. Con Người.
d. Vua vũ trụ.
 
06. Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào ai sẽ đến? (Mt 24,42)
a. Chúa của anh em.
b. Cha của anh em.
c. Con Người.
d. Vua vũ trụ.
 
07. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39)
a. Tận thế.
b. Quang Lâm.
c. Ngày  Xatan ngự trị toàn trái đất.
d. Ngày Chúa đến.
 
08. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)
a. Ngày Quang Lâm.
b. Thành thánh Giêrusalem thất thủ.
c. Nạn hồng thủy.
d. Thành Xôđôma bị lửa thiêu.
 
09. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)
a. Trộn bột.
b. Làm bánh.
c. Kéo cối xay.
d. Cả a, b và c đúng. 
 
10. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Đây là lời rao giảng của ai? (Mt 3,2)
a. Đức Giêsu.
b. Gioan Tẩy giả.
c. Thánh Phêrô.
d. Thánh Phaolô.
 
11. Ông Gioan Tẩy giả rao giảng lời sám hối tại đâu? (Mt 3,1)
a. Sông Êuphơrát.
b. Hoang địa miền Giuđê.
c. Sông Nin.
d. Đền thờ Giêrusalem.
 
12. “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Đây là lời ông Gioan nói với những ai? (Mt 3,7)
a. Những người Pharisêu.
b. Những người Xađốc.
c. Dân chúng thành Giêrusalem.
d. Chỉ a và b đúng.
 
13. Đây là lương thực của ông Gioan: (Mt 3, 4)
a. Rượu nhạt.
b. Châu chấu.
c. Mật ong.
d. Chỉ b và c đúng.
 
14. Ông Gioan nói : Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong đâu? (Mt 3,11)
a. Trong Thánh Thần.
b. Trong lửa.
c. Trong dòng sông Giođan.
d. Chỉ a và b đúng.
 
15. Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)
a.  Sự chân thành.
b. Lòng sám hối.
c.  Lòng chính trực.
d.  Sự công chính.
 
16. Ai đã rao giảng trong hoang địa kêu gọi mọi người sám hối? (Mt 3,1)
a.  Chúa Giêsu.
b.  Ông Gioan.
c.  Ông Tôma.
d.  Ông Phêrô.
 
17. Đây là những hạt được thu vào kho lẫm (Mt 3,12).
a.  Thóc lép.
b.  Thóc hư.
c.  Thóc mẩy.
d. Cả a, b và c đúng.
 
18. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8)
a.  Ông Ápraham.
b.  Ông Môsê.
c.  Ông Đavít.
d.  Ông Mahomét.
 
19. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)
a.  Ngày Đấng Cứu thế đến giải thoát.
b.  Ngày tận thế.
c.  Nước Trời.
d.  Chúa đến.
 
20. Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? (Mt 11, 9)
a. 1 vị ngôn sứ.
b. 1 vị tư tế.
c. 1 tổ phụ.
d. 1 vị luật sĩ.
 
21. Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? (Mt 11,11)
a. Ông Dacaria.
b. Ông Nicôđêmô.
c. Ông Gioan Tẩy Giả.
d. Ông Phêrô.
 
22. “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. Lời này được nói về ai? (Mt 11,10)
a. Ông Môsê.
b. Ngôn sứ Isaia.
c. Đức Giêsu Kitô.
d. Ông Gioan Tẩy giả.
 
23. “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và … … … “.(Mt 11,5)
a. Kẻ nghèo được ơn cứu độ.
b. Mọi dân tộc được giải thoát.
c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.
d. Kẻ nghèo được hưởng phúc Nước Trời.
 
24. Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không? (Mt 11,2)
a. Ông Gamalien.
b. Ông Nicôđêmô.
c. Ông Gioan Tẩy giả.
d. Thượng tế Khanan.
 
25. Ai nói với đám đông về ông Gioan? (Mt 11,2...)
a.  Tư tế Dacaria.
b.  Đức Giêsu.
c.  Ngôn sứ Simêôn.
d.  Thượng tế Caipha.
 
26. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
a. Lời của các ngôn sứ.
b. Lời Thiên Chúa.
c. Tin Mừng.
d. Lời hứa hạnh phúc Nước Trời.
 
27. Đang ngồi tù, ông Gioan sai ai đến hỏi Đức Giêsu những việc Người đã làm? (Mt 11,2)
a.  Ông Anrê.
b. Môn đệ.
c.  Ông Nathanaen.
d.  Người Xađốc.
 
28. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)
a.  Được người thân chôn cất.
b.  Hỏa thiêu.
c.  Sống lại.
d.  Được cầu nguyện.
 
29. Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông Gioan? (Mt 11,11)
a.  Trong ngày Quang Lâm.
b. Trong Nước Trời.
c.  Trong Đất Hứa.
d.  Trong vinh quang của Thiên Chúa.
 
30. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)
a. Hoàng hậu.
b. Thái tử.
c. Công sở.
d. Nhà vua.
 
31. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)
a. Bà Maria.
b. Bà Gioanna.
c. Bà Mácta.
d. Bà Maria Mácdala.
 
32. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
a. Vua Đavít.
b. Vua Saun.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Pharaô.
 
33. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19)
a. Người chân thật.
b. Người công chính.
c. Người nghèo của Thiên Chúa.
d. Người đạo đức nhất của dân Ítraen.
 
34. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
a. Maria.
b. Gioan.
c. Môsê.
d. Giêsu.
 
35. Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23)
a. Thiên Chúa cứu độ.
b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
c. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
d. Đấng cứu chuộc con người.
 
36. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23)
a.  Thiếu nữ Xion.
b.  Hoàng hậu.
c.  Trinh nữ.
d. Công Chúa.
 
37. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
a. Giôsuê.
b. Hêli.
c. Giacóp.
d. Giuse.
 
38. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Cả a, b và c đúng.    
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Lời giải đáp
38 câu Trắc Nghiệm
Phụng vụ Mùa Vọng Năm A
 
01. b. Ông Nôê (Mt 24,37)
02. d. Cả a và c đúng (Mt 24,38)
03. c. Làm ruộng (Mt 24,39-40)
04. a. Canh thức (Mt 24,42)
05. c. Con Người (Mt 24,44)
06. a. Chúa của anh em (Mt 24,42)
07. b. Quang lâm (Mt 24,39)
08. c. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
09. c. Kéo cối xay (Mt 24,41)
10. b. Gioan Tẩy giả (Mt 3,2)
11. b. Hoang địa miền Giuđê (Mt 3,1)
12. d. Chỉ a và b  (Mt 3,7)
13. d. Chỉ b và c đúng (Mt 3,4)
14. d. Chỉ a và b đúng (Mt 3,11)
15. b. Lòng sám hối (Mt 3,8)
16. c. Ông Gioan (Mt 3,1)
17. c. Thóc mẩy (Mt 3,12)
18. a. Ông Ápraham (Mt 3,8)
19. c. Nước Trời (Mt 3,2)
20. a. 1 vị ngôn sứ (Mt 11, 9)
21. c. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11,11)
22. d. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11,10)
23. c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11,5)
24. c. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11,2)
25. b. Đức Giêsu (Mt 11,2)
26. c. Tin Mừng (Mt 11,5)
27. b. Môn đệ (Mt 11,2)
28. c. Sống lại (Mt 11,5)
29. b. Trong Nước Trời (Mt 11,11)
30. d. Nhà vua (Mt 11,8)
31. a. Bà Maria (Mt 1,18)
32. a. Vua Đavít  (Mt 1,20)
33. b. Người công chính. (Mt 1,19)
34. d. Giêsu  (Mt 1,21)
35. b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23)
36. c. Trinh nữ (Mt 1,23)
37. d. Giuse (Mt 1,21)
38. c. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)


 Nguyễn Thái Hùng
 
http://gpbanmethuot.com/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-phung-vu-mua-vong-nam-a-hoi-thua-va-trac-nghiem-49121.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây