Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – C

Thứ sáu - 04/11/2022 04:55 |   338
“Con cái đời này cưới vợ lấy lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (Lc 20, 34-35)

06/11/2022
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – C

 

Lc 20, 27-38 

SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
“Con cái đời này cưới vợ lấy lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (Lc 20, 34-35)

Suy niệm: Những người Do Thái nhóm Xa-đốc lấy ‘râu ông cắm cằm bà’, đem chuyện cưới vợ lấy chồng ở đời này để vẽ ra một “ca” cực kỳ khó tin là trong Nước Thiên Chúa lại có chuyện bảy ông là chồng của một bà. Trong bài giảng hôm nay, Chúa Giê-su bác bỏ lối áp dụng khiên cưỡng ấy, và Ngài mặc khải cho chúng ta sự thật về cuộc sống mai sau. Lúc đó, người ta không còn phải lo chuyện cưới vợ lấy chồng, không còn bị ràng buộc bởi những quy luật của cuộc sống trần gian mà tất cả là ân phúc, là nếm hưởng vinh quang Thiên Chúa trong cuộc sống “ngang hàng với các thiên thần”. Quả thật, Đức Ki-tô đến trần gian để cho con người được sống và sống dồi dào, không chỉ ở trần gian này mà còn là cuộc sống viên mãn trong Nước Thiên Chúa trong ngày cánh chung, bởi vì Ngài cũng chính là Thiên Chúa và là Chúa của kẻ sống.

Mời Bạn: Bạn và tôi đang đi trên con đường lữ hành trần gian này, nhưng điểm đến tối hậu chính là về nhà Thiên Chúa, nơi Ngài dọn sẵn cho chúng ta. Để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau đó, chúng ta không đem tinh thần thế tục để áp dụng vào cuộc sống thiên đàng, mà trái lại ngay từ bây giờ, chúng ta phải sống như những người con cái Chúa và là anh chị em con một Cha trên trời.
Sống Lời Chúa: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng… trái lại, đối xử tốt với nhau…” (x. Ep 4,31-32)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống theo Lời Chúa dạy, chúng con được vui hường hạnh phúc trong nhà Chúa muôn đời.

 

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật XXXII Thường Niên – C

 

Ca nhập lễ

Xin cho lời tôi khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin Chúa lắng tai nghe tiếng tôi kêu cầu.

Dẫn nhập Thánh lễ

Anh chị em thân mến! Đời người vắn vỏi, xác người yếu đuối. Chỉ trong vòng một trăm năm tất cả chúng ta, những người đang hiện diện nơi đây sẽ chết và trở thành tro bụi. Nghĩ như thế thì đời người thật phi lý và vô nghĩa; nhưng trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta còn có đời sau. Chúng ta tin rằng thân xác chúng ta sẽ được sống lại, được thưởng sống hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng, hay bị phạt trầm luân muôn đời trong lửa hỏa ngục. Việc đó lệ thuộc vào cách sống của chúng ta hôm nay.

Nghĩ đến cái chết ai cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Lo lắng là tất nhiên, sợ hãi là hợp lý vì con người mang thân phận tội lỗi, vì đứng trước tòa phán xét của Chúa nào có ai vô tội. Vì vậy, trong thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta nên nhìn lại cuộc sống của chính mình, để trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, khi đến trước tòa phán xét, chúng ta không còn lo âu sợ hãi nữa.

Chúng ta tin rằng những cố gắng sống tốt đẹp của chúng ta ở đời này nhờ ơn Chúa trợ giúp, nhờ lòng Chúa xót thương, chúng ta sẽ được ân thưởng hạnh phúc trường sinh. Chúng ta hãy thành tâm thống hối để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”.

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15

Ðáp: Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa (c. 15b).

Xướng: Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành. 

Xướng: Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. 

Xướng: Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. – 

Bài Ðọc II: 2 Tx 2, 15 – 3, 5

“Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 20, 27-38

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Lc 20, 27. 34-38

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Để chuẩn bị hành trang cho Nước Trời mai sau, chúng ta cần ơn Chúa nâng đỡ và chở che suốt con đường lữ hành trần gian. Trong niềm xác tín đó, chúng ta thành tâm dâng lời cầu xin :

1. “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng ta được sống lại trong cuộc sống đời đời” – Xin cho Hội Thánh quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tâm linh của con người, cổ võ một cuộc sống phục vụ, dấn thân và hướng dẫn con người nhận ra những giá trị vĩnh cửu của đời sau.

2. “Đấng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời” – Xin cho các tín hữu đang đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói được niềm an ủi, ơn sức mạnh, lòng hy vọng và ánh sáng Đức tin, để họ biết chấp nhận tất cả trong tình yêu Chúa.

3. “Khi thức giấc, tôi no thỏa tìm chân dung Chúa” – Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn biết cậy trông, tín thác vào Chúa quan phòng, nhiệt tình làm việc và phục vụ vì xác tín vào hạnh phúc đời sau.

4. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” – Xin Chúa nhân từ, xót thương và thứ tha cho các linh hồn đã lìa cõi thế, được mau chung hưởng hạnh phúc Thiên Đàng cùng Mẹ Maria và các Thánh trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa, là Chúa của kẻ sống và kẻ chết, xin gìn giữ chúng con trong tinh thần nghĩa tử, biết luôn sống xứng đáng với tình yêu và ơn thánh Chúa ban, để mai ngày chúng con được Chúa thương ban hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi.

Hoặc đọc:

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Tinh thần chia sẻ

Chuyện cổ tích Ảrập kể lại rằng: Có một người bán thịt nướng rất keo kiệt và khó tính, nên cửa hàng của anh ta luôn bị ế ẩm. Anh ta đã làm đủ mọi cách để câu khách, nhưng chẳng ai thèm đến. Ngày kia có một người ngồi ăn xin nơi lề đường. Ông thèm thuồng nhìn những miếng thịt nướng trên chiếc vỉ sắt. Cuối cùng ông móc trong bị ra một miếng bánh mì, rồi lẳng lặng đem hơ nóng trên khói, hy vọng khói thịt sẽ ám vào miếng bánh. Sau đó, ông ngồi ăn miếng bánh một cách ngon lành. Anh chàng bán thịt thấy vậy liền chạy ra túm lấy áo người ăn mày đòi tiền, nhưng người ăn mày phân trần: Tôi đâu có lấy thịt anh nướng của anh. Khói thịt đâu có phải là thịt. Anh hàng thịt quát lớn: Khói thuộc về miếng thịt, ông phải trả tiền cho tôi. Hai người đưa nhau lên quan toà xin xét xử. Quan toà truyền cho người ăn mày móc ra một đồng tiền cắc và bảo ném xuống nền nhà, phát ra một tiếng keng. Rồi quan toà nói: Đây là giảp pháp công bằng nhất. Người ăn mày hưởng khói thịt của anh còn anh thì hưởng tiếng keng đồng tiền của ông ta.
 
Nghe câu chuyện trên, có thể chúng ta sẽ mỉm cười trước thái độ keo kiệt của anh hàng thịt. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta đã cư xử với người khác như vậy. Việt Nam chúng ta có một câu chuyện kể về một người cha tham ăn đang ngồi nướng mấy con cá để nhậu lai rai. Đứa con nhỏ khóc đòi ăn, người mẹ liền dỗ: Con nín đi để mẹ xem có con nào nhỏ, mẹ sẽ xin ba cho con. Ông bố nghe vậy liền quắc mắt quát lên: Cho cái gì? Không có con nào nhỏ cả, con nào cũng bằng nhau.
 
Tình thương không chia sẻ chỉ là tình thương giả dối, không có thật. Đứng trước những nhu cầu cần thiết của người khác, đôi lúc chúng ta đã tránh né, đã chạy trốn bằng cách trả lời: Chừng nào tôi đủ ăn đủ mặc tôi sẽ cho. Hãy để lúc khác, bây giờ tôi không có khả năng. Và cái lúc khác ấy không bao giờ đến. Chúng ta có tới 1001 lý do để biện minh cho thái độ thiếu thông cảm, thiếu yêu thương của mình.
 
Trong Phúc Âm Chúa Giêsu đã lên ái thái độ giả dối này: Nếu có ai xin các ngươi áo ngoài, thì hãy cho họ cả áo trong nữa. Nếu có ai xin các ngươi đi với họ một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. Và qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay Chúa Giêsu đã lên tiếng ca ngợi bà goá nghèo chỉ bỏ vào hòm tiền được có 2 đồng tiền kẽm, thế nhưng bà là người đã dâng cúng nhiều nhất bởi vì bà dám hy sinh cả những cái thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình. Nhiều lần, Chúa Giêsu đã phán dạy: Hãy yêu thương anh em như chính mình ngươi.
 
Yêu thương anh em là chấp nhận, khoan dung và hết lòng phục vụ với trọn tình bác ái chân thành của mình.

Chúa Nhật 32C thường niên
(Lc.
20:27-38)

Bài Phúc Âm vừa được công bố giải đáp một trong những câu vấn nạn mà bất cứ ai khi đặt vấn đề về thân phận làm người đều phải đối diện đó là sau khi xác thân chết, linh hồn sẽ đi về đâu và sự liên hệ, ràng buộc của con người nơi thế trần này ảnh hưởng thế nào đến linh hồn con người nơi cõi vô hình. Phúc Âm rõ ràng công bố qua lời dạy của Đức Giêsu, “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau sẽ được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa vì họ giống như thiên thần”. Điểm chúng ta nên để ý chính là lời giải thích: vì họ giống như thiên thần. Dĩ nhiên, được gọi là thiên thần vì là thực thể linh thiêng không có thân xác. Phúc Âm rõ ràng, đơn giản, và gọn gàng chỉ nói thế về thực thể của sự sống lại. Tất cả những sự liên hệ theo quan niệm và lề luật nhân sinh đều được chấm dứt khi một người đã chết chẳng hạn sự liên hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái.

Tuy nhiên, nơi ba bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt, bản thuộc sách bài đọc chúng ta vừa nghe về thực thể linh hồn nơi sự sống lại được viết, “Họ giống như thiên thần”. Nơi bản in của 14 vị dịch giả năm 1994 thì cho rằng, “Vì được ngang hàng với các thiên thần”. Bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn ghi, “Bởi họ được như thiên thần”. Chỉ nơi sách bài đọc tiếng Mỹ chép, “Bởi họ trở nên như thiên thần”. Sáu cuốn Kinh Thánh khác, Oxford, New American Bible, Jerusalem Bible, New Jerusalem Bible, Holy Bible và The Anchor Bible về điểm này đều mang nghĩa giống như bài đọc tiếng Việt: họ giống như thiên thần. Tất cả những bản dịch về thực thể con người sau khi sống lại nơi Phúc Âm Marcô đều được ghi giống nhau đó là, “Người ta giống như thiên thần trên trời”. (12:25). Đặc biệt cuốn The Anchor Bible là bản dịch không lệ thuộc vào bất cứ giáo phái hay tôn giáo nào mà được dịch tùy thuộc quan điểm dựa trên nhận thức của con người thời bấy giờ cũng viết, “Người ta giống như thiên thần”. Nơi Phúc Âm Mátthêu, đơn giản và gọn gàng hơn chỉ ghi lại “Nhưng người ta sẽ như thiên thần ở trên trời”.

Nếu ai để ý và chịu khó tìm hiểu về lịch trình bốn cuốn Phúc Âm sẽ biết được Phúc Âm Marcô được viết sau hai cuốn phúc âm Matth êu và Luca. Nơi Phúc Âm Marcô chỉ nói tới khi sống lại chứ không đặt vấn đề thành phần nào được xét đáng được sống lại hay không. Phúc Âm Mátthêu dùng nhóm từ, “Thời phục sinh”. Điểm khác chúng ta nên biết, danh hiệu Sađđucêô mà Phúc Âm nhắc tới đó là nhóm người không công nhận có sự hiện hữu của thiên thần, nói chung, họ không cho rằng có một thế giới linh thiêng ở giữa con người và Thiên Chúa. Họ thiên về chính trị do đó không có lối sống tách biệt với đế quốc La Mã như những người thuộc bè phái Pharisiêu. Họ thuộc hàng tư tế của giáo phái riêng chỉ chấp nhận kinh sách được gọi là của Maisen bao gồm 5 cuốn: Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số, và Thứ Luật. Dĩ nhiên, khi đã không cho rằng có một thế giới linh thiêng ở giữa con người và Thiên Chúa thì sẽ không chấp nhận có cuộc sống sau khi chết chẳng khác gì nhiều người ngày nay cho rằng chết là hết. Rảo qua những nhận định được ghi lại nơi Phúc Âm và quan niệm của bè phái Sađđucêô, chúng ta thấy rõ, bài Phúc Âm được viết cho con người thời nay, cho tất cả những ai chưa để tâm suy tưởng tận tường về thực thể con người của mình.

Nói chung, bài Phúc Âm được viết với mục đích nhắc nhở con người để ý nhận biết Tin Mừng Đức Giêsu rao giảng và đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta; Thiên Chúa ngự trị và hoạt động nơi mọi người, mọi tạo vật qua nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta có thể nhận biết. Trước hết, mỗi con người bao gồm hai thành phần hoàn toàn khác biệt đó là linh hồn và thân xác. Xác thân là phương tiện cho sự thăng tiến về tâm linh của linh hồn. Sự thăng tiến này được gọi là hành trình đức tin hay hành trình tâm linh. Hoạt động của linh hồn bao gồm tất cả ý nghĩ, ước muốn, ước mơ, ký ức, v.v... những vấn đề chỉ chủ thể nhận biết chưa được diễn đạt qua bất cứ phương tiện nào như ngôn ngữ, nghệ thuật v.v... Những sự khác biệt về cá tính, tư cách, thái độ, tài năng nơi những con người đó chính là sự khác biệt nơi trình độ thăng tiến của linh hồn mỗi người vì tư cách hay cá tính con người chính là sự biểu hiện hoạt động của linh hồn nơi cơ hội có được phương tiện học hỏi nơi thế giới hữu hình. Linh hồn cũng còn được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau tùy quan niệm và nhận thức theo mức độ tâm linh khác nhau. Nơi trình độ thấp kém, đơn giản, linh hồn được gọi là trí khôn. Ở bậc suy nghiệm cao, linh hồn được gọi là Thiên Chúa nội tại. Các danh hiệu tâm trí, thần khí, thực thể linh thiêng, v.v... đều chỉ về linh hồn.

Nhận định như thế, xác thân là phương tiện và cuộc đời với những liên hệ là cơ hội cho linh hồn một người thăng tiến nơi hành trình nhận biết chính mình, nhận biết Tin Mừng Nước Trời. Khi thời giờ đã mãn, tức là khi linh hồn đã hết giai đoạn được xử dụng thân xác hoặc thân xác không còn giúp ích gì nên linh hồn lìa khỏi xác, chúng ta gọi là sự chết. Qua nhận thức tâm linh, kết quả của dầy công suy nghiệm, linh hồn chính là quyền lực sự hiện hữu, quyền lực sự sống, quyền lực đức tin, quyền lực của Thiên Chúa đang hoạt động nơi con người. Chúng ta chỉ có thể nhận biết được thực thể linh hồn khi tự đặt vấn đề về chính mình để suy nghiệm. Chẳng hạn, tại sao hay quyền lực nào đã sắp xếp để cặp mắt một người cũng như nơi mọi người chỉ ở trước mặt mà không thấy ai có cặp mắt nơi sau lưng. Tại sao hay quyền lực nào sắp xếp để con mắt có cơ cấu hoàn toàn khác biệt với các bộ phận khác nơi cơ thể con người. Tại sao hay quyền lực nào sắp xếp để hàm răng không mọc ở chiếc lưỡi mà bao quanh nơi hàm, v.v...

Càng suy nghiệm về chính bản thân, chúng ta càng phải đối diện với một thực thể quyền lực tối ư cao vời đang hiện diện và hoạt động ngay nơi thân xác mình mà xưa nay chúng ta đã không bao giờ để ý nhưng lại cho là sự thường. Đức Giêsu đến rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Ngài nói cho chúng ta biết, Thiên Chúa, quyền lực tối thượng của sự hiện hữu đang ngự trị và hoạt động nơi mỗi người, nơi tạo vật. Sự hiện hữu của chúng ta chính là sự hiện thể của Thiên Chúa nơi thế giới hữu hình nơi hành trình biến chuyển vô cùng. Đây là ý nghĩa câu nói nơi bài Phúc Âm, “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống vì mọi người đều sống cho Chúa”. Tóm lại, chẳng có gì được gọi là chúng ta mà tất cả đều là sự hiện thể của Thiên Chúa. Amen.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây