Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 22 TN -A

Chủ nhật - 20/08/2023 03:51 | Tác giả bài viết: UB Thánh nhạc |   212
Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A.
Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 22 TN -A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A.

Tải về tại đây!

ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A
(03.09.2023)

 

 

TỰA BÀI

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

ĐẾN TRƯỚC NHAN NGÀI

Ngọc Linh

Gp. Sài Gòn 11.2.2018

CHUNG LỜI TẠ ƠN

Nguyễn Duy

TCVN2 tr. 181

CON SẼ HÂN HOAN

Kim Long

 

TCVN1 tr. 171

TIẾN LỄ

DÂNG TRONG TÌNH YÊU

Phanxicô

Gp. Sài Gòn 22.04.2005

DÂNG LÊN CHÚA

Nguyên Kha

TCVN2 tr. 232

DÂNG LÊN

Duy Thiên

TCVN1 tr. 214

HIỆP LỄ

AI MUỐN THEO TA

Bùi Ninh

Gp. Bùi Chu 13.06.2015

VÁC THẬP GIÁ MÌNH

Thái Nguyên

Gp. Cần Thơ 01.02.2007

CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Giang Tâm

Gp. Sài Gòn 06.12.2016

KẾT LỄ

ĐEM TIN MỪNG

Martino

TCVN2 tr. 297

ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

Anh Minh

Gp. Sài Gòn 11.02.2018

THẮP SÁNG TRONG CON

Trầm Hương
Hòa Âm: Hùng Lân

TCVN2 tr. 136

 

NHẬP LỄ:

1. Đến Trước Nhan Ngài

ÐK. Hãy đến trước nhan Ngài. Hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua Chí Thánh. Hãy đến trước nhan Ngài. Cùng tôn vinh Thiên Chúa ta là Vua trên muôn các Vua danh Ngài luôn vững bền.

1. Hãy ca khen Ngài tình Chúa thật khôn sánh trung tín vượt ngàn mây, công lý vững bền nguồn suối hồng ân chan chứa mọi nơi.

2. Hỡi muôn tâm hồn đặt vững niềm tin Chúa. Chúa sẽ chẳng bỏ rơi. Chúa sẽ chẳng rời. Ngài mãi một niềm ưu ái chở che.

2. Chung lời tạ ơn

ĐK. Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say. Cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. 

1. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng trào ý thơ.

2. Như nai khát mong nguồn nước trong hồn con khát chính Chúa tình thương. Con vui sướng trở về thánh cung cho cõi lòng thắm nồng ước mong.

3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con tình yêu Chúa nối kết đoàn con. Xin dâng Chúa trong một khúc ca lời cảm tạ muôn đời thiết tha.

3. Con Sẽ Hân Hoan

ĐK. Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời.

1. Ôi nói sao được niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời. Gia-Liêm đây! Thôi dừng chân lại, đến nơi rồi hồn ta ơi.!

2. Ôi Thánh đô đầy quang vinh, vang vang lời chúc thái bình. Nép bóng Chúa, chính nguồn hoan lạc. Hãy vui mừng, hồn ta ơi.!

3. Ðây chốn sum vầy yên vui, mong sao được sống suốt đời. Bao anh em chung lời ca ngợi. Hát lên nào, hồn ta ơi.!

 

TIẾN LỄ:

1. Dâng Trong Tình Yêu

1. Đây là bánh rượu í a thơm nồng, hiệp dâng Chúa trong tình yêu. Dâng lên những lời nguyện ước, dâng lên những nỗi vui buồn. Dâng Người mơ ước thắm tươi, và nguyện dâng năm tháng cuộc đời.

2. Dâng Người những ngày tháng trong cuộc đời, đường đi khó nguy đầy vơi. Bao nhiêu bước đường lầm lỗi, bao nhiêu yếu đuối con người. Tâm thành dâng Chúa, Chúa ơi, nguyện đỡ nâng con với tình Người.

3. Dâng Người cõi lòng xiết bao vô tình. Nguyện xin sáng soi huyền linh, cho con vững niềm thờ kính, cho con thắm mãi ân tình. Xin lòng bác ái thắm xinh, tìm tình yêu quên chính phận mình.

ĐK. Dâng lên Trời lời nguyện ngát hương, dâng nhịp nhàng tiếng ca mừng. Lòng thành và bánh thơm rượu ngon, dâng lên Chúa thương nhận lời.

2. Dâng Lên Chúa

1. Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng lên trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng.

2. Xin dâng lên trước thiên tòa này bánh miến rượu thơm. Bao đau thương trong cuộc đời hợp với lễ hiến dâng.

3. Xin dâng lên Chúa thiên đình niềm kính mến ngợi khen. Xin dâng lên khúc nhạc lòng cùng với lễ hiến dâng.

ĐK. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn. Chúc tụng Chúa Trời, chúc tụng muôn muôn ngàn đời.

3. Dâng Lên

ĐK. Dâng lên ngai uy linh bánh miến và rượu nho khiết tinh. Dâng lên bao hy sinh, xác với hồn và muôn tâm tình.

1. Chúa ơi đoàn con hân hoan chân thành dâng về. Chúa trót cuộc đời nơi khóc than, Chúa là nơi ủi an.

2. Những khi gặp cơn gian nguy Chúa là nơi ẩn náu. Giữa cuộc đời nơi đắng cay giữ gìn con từ đây.

 

HIỆP LỄ:

1. Ai Muốn Theo Ta

1. Này Ta sẽ đón nhận khốn cùng vì nhân thế, là Ta sẽ hiến mạng sống mình và sau đó, sẽ trỗi dậy rạng ngời trong vinh quang.

2. Này ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai dám hiến mạng sống mình vì danh Chúa, sẽ cứu được mạng mình trong vinh quang.

3. Này ai biết đón nhận những người đời theo Chúa, là đang biết đón nhận chính Thầy từ Thiên Chúa, cũng chính là phụng thờ tin yêu Cha.

4. Này ai biết đón nhận những người là Ngôn sứ, hoặc ai biết đón nhận những người đời công chính, sẽ xứng nhận nguồn hồng ân vinh quang.

ĐK. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

2. Vác Thập Giá Mình

1. Có những nghĩ suy theo lối phàm nhân không hợp với Chúa. Ai cũng tranh phần được, ai cũng sợ thua mất. Nhưng theo Chúa đòi con từ bỏ ngay chính mình, đòi con vác lấy thập hình để sống trọn một tình yêu hiến dâng.

2. Chúa đã hiến dâng mạng sống vì yêu cứu chuộc nhân thế. Không có con đường nào, không có một ai khác. Chỉ có Chúa là chính đường lối cho nhân loại, là sự sống không phai tàn, là chính địa đàng lòng con ước mong.

3. Chúa đã chết đi và sống lại cho con được sự sống. Xin giúp con thật lòng không tiếc gì với Chúa. Và từ nay đời con được trở nên giống Ngài, đường thập giá con miệt mài không quản ngại phục vụ và tiến thân.

ĐK. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo. Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống vì Thầy sẽ tìm lại được sự sống.

3. Con Đường Thập Giá

1. Đường Thập Giá vẫn còn đây cho con say tình Ngài, nhắc nhở con luôn trung kiên miệt mài cho một ngày mai. Đường Tin Yêu, đường Thập Giá, đường con đi, đường nở hoa. Dù phong ba hay nắng hạ mưa dầm, đường Thập Giá cho con niềm hy vọng, đường Tin Yêu con thỏa lòng ước mong.

2. Đường Thập Giá thúc giục con luôn hy sinh đời mình, biết dựng xây cho an vui hòa bình trong tình yêu Chúa. Đường Giê-su, đường Chân Lý, đường con đi, đường thắm tươi. Dù qua bao giăng mắc và nguy nàn, đường Chân Lý cho con niềm an bình, đường Giê-su con no đầy phúc ân.

3. Đường Thập Giá tiếng gọi con đi trên con đường hẹp, biết vượt qua bao xa hoa tầm thường của đời nhân thế. Đường Quang Vinh, đường Sự Sống, đường con đi đẹp ước mơ. Dù đau thương con vững dạ an lòng, đường Sự Sống cho con hạnh phúc thật, đường Quang Vinh cho con được tái sinh.

4. Đường Thập Giá quyết từ đây xin dâng Cha trọn tình, với lòng son trung kiên trong lời nguyện trọn đời dâng hiến. Đời con đây, đời nghèo khó, đời xin vâng, đời khiết trinh. Lòng con vui trong bước đường khiêm hạ và bên Chúa con an lòng vững dạ, tình yêu con theo tháng ngày nở hoa.

ĐK. Cho con vui vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui xin được vâng ý Cha, lòng hân hoan con hát câu cảm tạ.

 

KẾT LỄ:

1. Đem Tin Mừng

ĐK. Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người

1. Này muôn nước hỡi hãy ca khen Người. Này ngàn dân ơi hãy tung hô Người.

2. Lòng Người trung tín vẫn luôn vững bền. Tình Người thương ta đến muôn muôn đời.

2. Đường Đi Có Chúa

ĐK: Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường, chông gai nguy khó coi thường ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù đường đầy muôn chông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu mời, mang tin yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời.

1. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.

2. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền rao Phúc Âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi.

3. Thắp Sáng Trong Con

ĐK. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.

4. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.
 

Ủy ban Thánh nhạc
Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây