VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A

Thứ hai - 14/08/2023 10:42 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   232
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."
VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 20 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 15,21-28
 
Tin Mừng

21 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.


21 Then Jesus went from that place and withdrew to the region of Tyre and Sidon.
22 And behold, a Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David! My daughter is tormented by a demon."
23 But he did not say a word in answer to her. His disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us."
24  He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel."
25 But the woman came and did him homage, saying, "Lord, help me."
26 He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs."
27 She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters."
28 Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed from that hour.


I. HÌNH TÔ MÀU
20 tna
 
* Chủ đề :
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 15,22b:
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …


II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu lui về miền nào thì gặp người đàn bà xứ Canaan? (Mt 15,21)
a. Miền Galilê.
b. Miền Giuđê.
c. Miền thập tỉnh.
d. Miền Tia và Xiđon.

02. Đây là lời cầu xin của người đàn bà xứ Canaan : (Mt 15,22)
a. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm.
b. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin thương con tôi.
c. Lạy Ngài xin đến cứu chữa con tôi với.
d. Lạy Ngài xin hãy đến cứu giúp chúng tôi.

03. Đức Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến với những con chiên lạc của ai? (Mt 15,24)
a. Tổ phụ Ápraham.
b. Vương triều Đavít.
c. Nhà Giuđa.
d. Nhà Ítraen.

04. Khi gặp Đức Giêsu, người đàn bà Canaan có hành động gì? (Mt 15,25)
a. Bái lạy mà thưa Người.
b. Nắm tay mà cầu khẩn Người.
c. Van lơn với Người.
d. Khóc lóc với Người.

05. Đức Giêsu nhận xét về lòng tin của người đàn bà Canaan thế nào? (Mt 15,28)
a. Tuyệt hảo.
b. Mạnh thật.
c. Yếu kém.
d. Hồ nghi.


III.  Ô CHỮ
OC CN 20 TN A
 
Những gợi ý 

01. Khi gặp Đức Giêsu, người đàn bà Canaan có hành động gì? (Mt 15,25)

02. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho ai? (Mt 15,26)

03. Người đàn bà này thuộc xứ nào đã cầu xin Đức Giêsu cứu chữa cho con mình? (Mt 5,22).

04. Ai đã được người đàn bà Canaan cầu xin để cứu chữa con mình? (Mt 15,21-22)

05. Đức Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến với những con chiên lạc của ai? (Mt 15,24)

06. Người đàn bà tuyên xưng Đức Giêsu là con của vua nào? (Mt 15,22)

07. Con trai hay con gái của người đàn bà Canaan được cứu chữa? (Mt 15,22)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 15,28 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Xin Thương Giúp Con
* Tin mừng thánh Mátthêu 15,22b 
"Lạy Ngài là con vua Đavít,
xin dủ lòng thương tôi!
Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Miền Tia và Xiđon (Mt 15,21)
02. a. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! (Mt 15,22)
03. d. Nhà Ítraen (Mt 15,24)
04. a. Bái lạy mà thưa Người (Mt 15,25)
05. b. Mạnh thật (Mt 15,28)

III.  Ô CHỮ
01. Bái lạy (Mt 15,25)
02. Chó con (Mt 15,26)
03. Canaan (Mt 5,22)
04. Đức Giêsu (Mt 15,21-22)
05. Ítraen (Mt 15,24)
06. Đavít (Mt 15,22)
07. Con gái (Mt 15,22)

Hàng dọc: Lòng Tin

Gb. Nguyễn Thái Hùng
pva tn

 
 Tags: vhtk tna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây