VHTK CHÚA NHẬT 19 TN A

Thứ ba - 08/08/2023 10:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   240
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”
VHTK CHÚA NHẬT 19 TN A

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,22-33
 
Tin Mừng

22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."29 Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "
 
22 Then he made the disciples get into the boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds.
23 After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening he was there alone.
24 Meanwhile the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it.
25 During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea.
26 When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear.
27 At once (Jesus) spoke to them, "Take courage, it is I;  do not be afraid."
28 Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water."
29 He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus.
30 But when he saw how (strong) the wind was he became frightened; and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!"
31 Immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith,  why did you doubt?"
32 After they got into the boat, the wind died down.
33 Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God."
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
 
19a phero nuoc 0
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 14,30:
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …


II. TRẮC NGHIỆM

01. Sau khi giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu làm gì? (Mt 14,23).
a. Xuống thuyền với các môn đệ đi qua bờ bên kia.
b. Trở lại thành Caphácnaum.
c. Lên đường đi Giêrusalem.
d. Lên núi một mình mà cầu nguyện.

02. Vào khoảng canh mấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ? (Mt 14,25)
a. Canh 1.
b. Canh 2.
c. Canh 3.
d. Canh 4.

03. Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với mình, các môn đệ có thái độ gì? (Mt 14,26).
a. Vui mừng.
b. Hoảng hốt.
c. Lo lắng.
d. Bình an.

04. Khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: (Mt 14,30)
a. “Lạy Thầy, xin thương xót con!”
b. “Thưa Ngài, xin cứu con với”.
c. “Lạy Thầy, xin cứu giúp con!”.
d. “Thưa Ngài, xin cứu chữa con!”.

05. Khi lên thuyền, mọi người đã bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là gì? (Mt 14, 33)
a. Con Thiên Chúa.
b. Đấng cứu chuộc.
c. Đấng Mêsia.
d Đấng giải phóng phải đến.


III.  Ô CHỮOC CN 19 TN A
 
Những gợi ý
01. Vào khoảng canh mấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ? (Mt 14,25)

02. Khi lên thuyền, mọi người đã bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là ai? (Mt 14,33)

03. Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với mình, các môn để có thái độ gì? (Mt 14,26).

04. Khi thấy điều gì, ông Phêrô đâm sợ và bắt đầu chìm? (Mt 14,30)

05. Khi ông Phêrô bắt đầu chìm, ai đã đưa tay nắm lấy ông? (Mt 14,31)

06. Ai đã xin Đức Giêsu đi trên mặt nước để đến với ngài? (Mt 14,28)

07. Đức Giêsu lên núi để làm gì? (Mt 14,23)

08. Ai truyền cho ông Phêrô đi trên mặt nước mà đến với mình? (Mt 14,29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,33
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Xin Giúp Con
* Tin mừng thánh Mátthêu 14,30 
“Thưa Ngài, xin cứu con với”

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Lên núi một mình mà cầu nguyện (Mt 14, 23)
02. d. Canh 4 (Mt 14, 25)
03. b. Hoảng hốt (Mt 14,26)
04. b. “Thưa Ngài, xin cứu con với”(Mt 14,30)
05. a. Con Thiên Chúa (Mt 14,33)

III.  Ô CHỮ
01. Canh tư (Mt 14,25)
02. Con Chúa Thiên (Mt 14,33)
03. Hoảng hốt (Mt 14,26)
04. Gió thổi (Mt 14, 30)
05. Đức Giêsu (Mt 14,31)
06. Phêrô (Mt 14,28)
07. Cầu nguyện (Mt 14,23)
08. Đức Giêsu (Mt 14,29)

Hàng dọc : Tin Tưởng

Gb. Nguyễn Thái Hùng
pva tn

 
 Tags: vhtk tna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây