VHTK CHÚA NHẬT 11 TN A

Thứ năm - 15/06/2023 09:04 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   203
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em  hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
VHTK CHÚA NHẬT 11 TN A

 

  •  
  •  
  •  
 
VHTK CHÚA NHẬT 11 TN A
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 11 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 9,36-10,1-8

Tải về file PDF VHTK Chúa Nhật 11 TN A 4 tại đây
 

Tin Mừng
 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
 
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
 
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
 
6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
 
 
36 At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd.
 
37 Then he said to his disciples, "The harvest is abundant but the laborers are few;38 so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest."
 
 1 Then he summoned his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness.
 
2 The names of the twelve apostles are these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John;3 Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector; James, the son of Alphaeus, and Thaddeus;4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot who betrayed him.
 
5 Jesus sent out these twelve after instructing them thus, "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town.
 
6 Go rather to the lost sheep of the house of Israel.
 
7 As you go, make this proclamation: 'The kingdom of heaven is at hand.'8 Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received; without cost you are to give.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
 
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,38
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ai là người đứng đầu nhóm 12? (Mt 10,2)
a. Ông Anrê.
b. Ông Gioan.
c. Ông Simon - Phêrô.
d. Ông Giacôbê.
 
02. Khi lúa chín đầy đồng, anh em hãy làm gì?  (Mt 9,38)
a. Xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúc về.
b. Cầu nguyện để có nhiều thợ gặt.
c. Đi gặt lúa về.
d. Cùng nói với mọi người đi gặt lúa về.
 
03. Ai là kẻ đã nộp Đức Giêsu? (Mt 10,4)
a. Ông Gioan.
b. Ông Giuđa Ítcariốt.
c. Ông Tađêô.
d. Ông Mátthêu.
 
04. Đây là chỉ thị của Đức Giêsu khi sai 12 tông đồ: (Mt 10,5-6)
a. Đến với các con chiên lạc nhà Ítraen.
b. Đừng đi về phía các dân ngoại.
c. Đừng vào thành nào của dân Samari.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Đây là những điều các tông đồ đã làm: (Mt 10,8)
a. Khử trừ ma quỷ.
b. Cho người phong hủi được sạch.
c. Cho kẻ chết sống lại.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 

 
Những gợi ý
 
01. Vị tông đồ là người thu thuế. (Mt 10,3)
 
02. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Mt 10,1)
 
03. Các tông đồ được quyền làm cho người chết thế nào? (Mt 10,8)
 
04. Ai đã trao quyền năng cho các môn đệ khi sai các ông đi rao giảng? (Mt 10,5)
 
05. Vị tông đồ đã nộp Đức Giêsu? (Mt 10,4)
 
06. Vị tông đồ đứng đầu nhóm 12? (Mt 10,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em  hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,37-38
 
  
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 11 TN A
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Sai đi
 
* Tin mừng thánh Mátthêu 9,38 :
 
Anh em hãy xin chủ mùa gặt
 sai thợ ra gặt lúa về.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Ông Simon – Phêrô (Mt 10,2)
02. a. Xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúc về (Mt 9,38)
03. b. Ông Giuđa Ítcariốt (Mt 10,4)
04. a. Đến với các con chiên lạc nhà Ítraen (Mt 10,5-6)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mt 10,8)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Mátthêu (Mt 10,3)
02. Mười hai (Mt 10,1)
03. Sống lại (Mt 10,8)
04. Đức Giêsu (Mt 10,5)
05. Giuđa (Mt 10,4)
06. Simon (Mt 10,1)
 
Hàng dọc : Tông Đồ
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
pva tn
 Tags: vhtk tna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây