VHTK CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A

Thứ tư - 17/05/2023 09:34 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   175
"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô."
VHTK CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A

 


VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A

Tin Mừng thánh Gioan 17,1-11a

Tin Mừng

Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


1  When Jesus had said this, he raised his eyes to heaven and said, "Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you,2  just as you gave him authority over all people, so that he may give eternal life to all you gave him.
3  Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ.
4 I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do.
5 Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began.
6 "I revealed your name  to those whom you gave me out of the world. They belonged to you, and you gave them to me, and they have kept your word.
7 Now they know that everything you gave me is from you,8 because the words you gave to me I have given to them, and they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me.
9 I pray for them. I do not pray for the world but for the ones you have given me, because they are yours,10 and everything of mine is yours and everything of yours is mine, and I have been glorified in them.
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you.


I. HÌNH TÔ MÀU
jhon 17,1 17a
* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,9
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết ai? (Ga 17,3)
a. Nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
b. Nhận biết Môsê, vị đại ngôn sứ mà Cha sai đến.
c.Nhận biết Đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô.
d. Chỉ a và c đúng.

02. Đức Giêsu nói ngài đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi nào? (Ga 17,4)
a. Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm.
b. Khi Đức Giêsu chết trên thập giá.
c. Khi Đức Giêsu phục sinh vinh hiển.
d. Khi Đức Giêsu làm cho người chết sống lại.

03. Đức Giêsu đã cho ai biết danh Cha? (Ga 17,6)
a. Những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội.
b. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con.
c. Những người công chính.
d. Những người Do thái đạo đức.

04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
a. Ân sủng.
b. Vinh quang.
c. Bình an.
d. Tình thương.

05. Những kẻ cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ đã làm gì? (Ga 17,6)
a. Yêu mến con.
b. Tuân giữ lời Cha.
c. Yêu mến thế gian.
d. Chống lại con cái của thế gian.

III. Ô CHỮ
 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói ngài đã tôn vinh Cha ở đâu ? (Ga 17,4)

02. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)

03. Dưới đất này, Đức Giêsu tôn vinh ai? (Ga 17,4)

04. Các môn đệ còn ở lại trong đâu? (Ga 17,11)

05. Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 17,4)

06. Với các môn đệ, Đức Giêsu làm gì cho họ? (Ga 17,9)

07. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai?  (Ga 17,3)

08. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … ….  (Ga 17,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô."
Tin Mừng thánh Gioan 17,3

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A

Tin Mừng thánh Gioan 17,1-11a
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ.
* Câu Tin mừng thánh Gioan 17,9  
"Con cầu nguyện cho họ.
Con không cầu nguyện cho thế gian,
nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con,
bởi vì họ thuộc về Cha."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và c đúng (Ga 17,3)
02. a. Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm (Ga 17,4)
03. b. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con (Ga 17,6)
04. b. Vinh quang (Ga 17,5)
05. b. Tuân giữ lời Cha (Ga 17,6)

III. Ô CHỮ
01. Dưới đất (Ga 17,4)
02. Vinh quang (Ga 17,5)
03. Cha (Ga 17,4)
04. Thế gian (Ga 17,11)
05. Công trình (Ga 17,4)
06. Cầu nguyện (Ga 17,9)
07. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
08. Duy nhất (Ga 17,3)

Hàng dọc : Đức Giêsu

NGUYỄN THÁI HÙNG
pva ps

 
 Tags: vhtk psa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây