VHTK Tháng 12

Thứ tư - 22/11/2023 07:13 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   130
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
VHTK Tháng 12

 


VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tin Mừng thánh Gioan 1,1-18
 
TIN MỪNG
(LỄ BAN NGÀY)

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
"Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."
16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.


1  In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God.
3 All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be4 through him was life, and this life was the light of the human race;5 the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
6  A man named John was sent from God.
7 He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.
8 He was not the light, but came to testify to the light.
9 The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
10 He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him.
11 He came to what was his own, but his own people did not accept him.
12 But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name,13 who were born not by natural generation nor by human choice nor by a man's decision but of God.
14 And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth.
15  John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.'"
16 From his fullness we have all received, grace in place of grace, 17 because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.
18 No one has ever seen God. The only Son, God,  who is at
the Father's side, has revealed him.I. HÌNH TÔ MÀU
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 * Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 II. TRẮC NGHIỆM

01. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
a. Bà Mácta.   
b. Bà Maria.
c. Bà Gioanna .  
d. Bà Anna.

 02. Cha nuôi của đức giê su tên là gì? (Mt 1,18-25)
a. Ông Giôsuê.  
b. Ông Giuse.
c. Ông Gioan.  
d. Ông Dacaria.

 03. Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai? (Lc 1,26-38)
a. Vua Hêrôđê.   
b. Vua Arêta.
c. Vua Đavít.    
d. Vua Salômôn.

04. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” có nghĩa là : (Mt 1,18-25)
a. Emmanuen.  
b. Giêsua.
c. Giôsuê.    
d. Maranatha.

05. Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời. (Mt 2,1-12)
a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Hêrôđê Antipa.
c. Vua Philip.
d. Vua Hêrôđê Acrippa.

06. Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời. (Lc 2,1-20)
a. Hoàng đế Augúttô.
b. Hoàng đế Cơlaudiô.
c. Hoàng đế Tibêriô.
d. Hoàng đế Xêda.

07. Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu. (Mt 2,1-12)
a. Các nhà chiêm tinh.
b. Các thầy tư tế.
c. Những người chăn chiên.
d. Các tiên tri.

08. Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-12)
a. Nadarét.   
b. Bêlem.
c. Bêtania.   
d. Gôngôtha.

09. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo ? (Mt 2,1-12)
a. Ngôn sứ Isaia.
b. Ngôn sứ Êdêkien.
c. Ngôn sứ Mikha.
d. Ngôn sứ Êlia.

10. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra. (Lc 2,1-20)
a. Tổng trấn Quiriniô.
b. Tổng trấn Philatô.
c. Tổng trấn Phếttô.
d. Tổng trấn Phêlích.

11. Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả,… … ….”  (Lc 2,1-20)
a. nằm trong máng cỏ.
b. trong hang lừa bé nhỏ.
c. được bà Maria bồng ẵm.
d. nằm giữa bầy chiên lừa.

12. Đây là những tặng vật mà các nhà chiêm tinh tặng Hài Nhi Giêsu : (Mt 2,1-20)
a. Mộc dược, vân hương & vàng.
b. Vân hương, lôi hội & vàng.
c. Vàng, nhũ hương & mộc dược.
d. Vàng, vân hương & nhũ hương.
  
III. Ô CHỮ GIÁNG SINH
 

 
NHỮNG GỢI Ý

01. Ông già Noel (Tiếng Anh).

02. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”.

03. Ngôn sứ đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.

04. Hài Nhi mới sinh tên là … … …

05. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra.

06. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn.

07. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ… … …

08. Vị Giáo Hoàng đã ấn định lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 và lễ Hiển Linh vào ngày 06 tháng 1.

09. Mẹ của Hài Nhi Giêsu.

10. Tác giả ca khúc Cao Cung Lên.

11. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả.

12. Lời việt ca khúc Silent night của ai?

13. Tác giả ca khúc Hang Bêlem.

14. Người phổ nhạc ca khúc Still Nacht! Heilige Nacht! (Silent night ).

15. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.

16. Theo truyền thống, thánh nhân đã tái hiện lại máng cỏ của Chúa Giêsu. 

17. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

18. Người kitô hữu mừng ngày Chúa Giêsu sinh ra gọi là lễ gì ?

19. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra.

20. Cuộc kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ của Hoàng đế Augúttô thời Chúa Giêsu sinh ra là lần thứ mấy ?

21. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua … … …
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. THỬ TÀI GIÁNG SINH

Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu để trả lời những câu hỏi sau :
Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham:
Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétron; Khétron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít.

Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơsaphát; Giơsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.
Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.
Tin mừng Mátthêu 1,1-17
 
1. Gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu có tất cả bao nhiêu nhân vật ?

2. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự A ?   

3. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự G ? 
 
4. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật gồm 5  mẫu tự ?   

5. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật kết thúc bằng mẫu tự A ? 
 
6. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu phụ nữ ?
 
 
V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người."
Tin Mừng thánh Gioan 1,9
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Tin Mừng thánh Gioan 1,1-18
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Hài Nhi Giêsu
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,9
"Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. Bà Maria (Mt 1,16)
02. Ông Giôsuê (Mt 1,18-25)
03. Vua Đavít (Lc 1,26-38)
04. Emmanuen (Mt 1,18-25)
05. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)
06. Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)
07. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)
08. Bêlem (Mt 2,1-12)
09. Ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12)(Mikha 5,1)
10. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)
11. nằm trong máng cỏ. (Lc 2,1-20)
12. Vàng, nhũ hương & mộc dược (Mt 2,1-20)
 
III. Lời giải đáp Ô chữ
 
01. SANTA CLAUS
02. CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20
03. ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)
04. GIÊSU Lc 2,1-28
05. QUIRINIÔ Lc 2,1-20
06. AI CẬP Mt 2,13-18
07. MIKHA 5,1 (Mt 2,1-12)
08. GIULIO I ( + 352)
09. Bà MARIA Lc 2,1-27
10. Hoài Đức.
11.ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23
12.  HÙNG LÂN.
13. HẢI LINH
14. FRANZ GRUBER.
15. MÁNG CỎ Lc 2,1-20
16. PHANXICÔ Assisi.
17. EMMANUEN Mt 1,18-25
18. GIÁNG SINH.
19. AUGÚTTÔ Lc 2,1-20
20. ĐẦU TIÊN Lc 2,1-20
21. ĐAVÍT Lc 2,1-20

Hàng dọc: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA


IV. Lời giải đáp Thử Tài GIÁNG SINH

1.   Có 47 nhân vật.
2.  Có 10 nhân vật : Ado; Akhát; Akhin; Amminađáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa.
3. Có 11 nhân vật : Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát;  Giuđa;  Giuse; Giôsigia; Giotham.
4. Có 13 nhân vật : Akhát; Akhin; Derác; Đavít; Elada; Giesê; Giêsu; Giuđa;  Giuse; Ixaác; Maria, Perét, Xađốc.
5. Có 8 nhân vật : Avigia; Axa; Batseva; Elada; Giuđa; Maria, Tama; Útdigia.
6. Có 5 phụ nữ : Batseva, Maria, Rakháp, Rút, Tama.

NGUYỄN THÁI HÙNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây