VHTK THÁNG 3 KÍNH THÁNH GIUSE

Chủ nhật - 26/02/2023 08:24 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   435
 Trong Tháng 3, Giáo Hội đặc biệt kính Thánh Giuse, thường gọi là Tháng Thánh Giuse với Lễ kính Thánh Giuse là  bạn Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 19/3 hàng năm.
VHTK THÁNG 3 KÍNH THÁNH GIUSE

 

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG 3
KÍNH THÁNH GIUSE

Tin Mừng thánh Luca  2,41-51a
 
Trong Tháng 3, Giáo Hội đặc biệt kính Thánh Giuse, thường gọi là Tháng Thánh Giuse với Lễ kính Thánh Giuse là  bạn Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 19/3 hàng năm.
 
TIN MỪNG
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong  ền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài.

12 Each year his parents went to Jerusalem for the feast of Passover,42 and when he was twelve years old, they went up according to festival custom.
43 After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it.
44 Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances,45 but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him.
46 After three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions,47 and all who heard him were astounded at his understanding and his answers.
48 When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety."
49 And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" 1350 But they did not understand what he said to them.
51 He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them
 
I. HÌNH TÔ MÀU
unnamed
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Gia phả Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu, thân phụ của thánh Giuse tên là gì? (Mt 1,16)
a.  Ông Giacóp.
b.  Ông Giôxếp.
a.  Ông Gioan.
a.  Ông Giaia.
 
02. Vị hôn thê của thánh Giuse tên là gì? (Mt 1,16)
a. Cô Mácta.
b. Cô Maria.
c. Cô Gioanna.
d. Cô Suzanna.
 
03. Thánh Kinh gọi ông Giuse là người thế nào? (Mt 1,19)
a. Người tốt lành.
b. Người đạo đức.
c. Người công chính.
d. Cả a, b và c đúng.
 
04. Khi có lệnh kiểm tra dân số, thánh Giuse đã đưa mẹ Maria về đâu để kê khai tên tuổi? (Lc 2,4)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Bêlem.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Nadarét.
 
05. Khi bị vua Hêrôđê lùng giết, thánh Giuse đã đưa Hài Nhi và mẹ người trốn sang đâu? (Mt 1,19)
a. Ai cập.
b. Syria.
c. Liban.
d. Thỗ Nhĩ Kỳ.
 
06. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con trẻ Giêsu lên Giêrusalem làm gì? (Lc 2,22)
a. Để tiến dâng cho Chúa.
b. Để giới thiệu Hài Nhi Giêsu cho mọi người.
c. Để làm lễ Rửa tội.
d. Cả a, b và c đúng.
 
07. Dâng của lễ theo Luật Chúa truyền đó là gì? (Lc 2,24)
a. Một con chiên con.
b. Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
c. Một cân bạch ngọc.
d. Cả a, b và c đúng.
 
08. Khi vua Hêrôđê chết, thì ai lên kế vị? (Mt 2,22)
a. Vua Salem.
b. Vua  Áckhêlao.
c. Vua Hêrôđê Antipa.
d. Vua Acrippa.
 
09. Sau khi từ Ai Cập trở về, thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Ngài về định cư tại miền nào? (Mt 2,22)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

 
10. Thánh Giuse và Mẹ Maria lạc mất Chúa Giêsu năm ngài bao nhiêu tuổi? (Lc 2,41-50)
a. 8 tuổi.
b. 10 tuổi.
c. 12 tuổi.
d. 14 tuổi.
 
III. Ô CHỮ 


Những gợi ý
01. Hoàng đế nào ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ buộc thánh Giuse đưa bạn mình về quê quán khai tên tuổi? (Lc 2,1)

02. Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông Giuse và cho ông biết người con mà bà Maria cưu mang là do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

03. Ông Giuse thuộc dòng dõi của vua nào? (Mt 1,20)

04. Sau khi từ Ai Cập trở về, thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Ngài về định cư tại thành nào?  (Mt 2,22)

05. Thánh Kinh gọi ông Giuse là người thế nào? (Mt 1,19)

06. Gia phả Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu, thân phụ của thánh Giuse tên là gì? (Mt 1,16)

07. Khi bị vua Hêrôđê lùng giết, thánh Giuse đã đưa Hài Nhi và mẹ người trốn sang đâu? (Mt 1,19)

08. Khi trở về từ thành Giêrusalem, Đức Giêsu có thái độ thế nào đối với cha mẹ Ngài? (Lc 2,51)

09. Sứ thần Chúa bảo ông Giuse đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

10. Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng cha mẹ ngài lên Giêrusalem tham dự lễ gì? (Lc 2,41)

11. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên đâu để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)

12. Khi được lệnh truyền kiểm tra dân số thánh Giuse đưa bạn mình về đâu để kê khai tên tuổi? (Lc 2,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. THỬ TÀI
01. Trong Cựu Ước có một nhân vật nổi tiếng tên là Giuse. Thân phụ của ông tên là gì? (St 30,22-24)
02. Mẹ của ông Giuse tên là gì? (St 30,22-24)
03. Vợ của ông Giuse tên là gì? (St 30,22-24)
04. Những người con của ông Giuse tên là gì? (St 41,50-52)
05. Tại đất nước Ai cập, vua Pharaô phong ông Giuse làm gì? (St 41,40)
06. Người em cùng mẹ với ông Giuse tên là gì? (St 35,24)
07. Những người con của ông Giacóp tên là gì ? (St 35,23-26 &34,1).


V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Người đi xuống cùng với cha mẹ,
trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài."
Tin Mừng thánh Luca 2,51
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu lên Đền
* Câu Tin Mừng thánh Luca 2,41
"Hằng năm,
cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua."

II. TRẮC NGHIỆM
01. a.  Ông Giacóp (Mt 1,16)
02. b. Cô Maria (Mt 1,16)
03. c. Người công chính (Mt 1,19)
04. b. Thành Bêlem (Lc 2,4)
05. a. Ai cập (Mt 1,19)
06. a. Để tiến dâng cho Chúa (Lc 2,22)
07. b. Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non (Lc 2,24)
08. b. Vua  Áckhêlao (Mt 2,22)
09. a. Miền Galilê (Mt 2,22)
10. c. 12 tuổi (Lc 2,41-50)

III. Ô CHỮ 
01. Augúttô (Lc 2,1)
02. Thánh Thần (Mt 1,20)
03. Đavít (Mt 1,20)
04. Nadarét (Mt 2,22)
05. Công chính (Mt 1,19)
06. Giacóp (Mt 1,16)
07. Ai cập (Mt 1,19)
08. Vâng phục (Lc 2,51)
09. Giêsu (Mt 1,21)
10. Lễ Vượt Qua (Lc 2,41)
11. Giêrusalem (Lc 2,22)
12. Bêlem (Lc 2,1)

Hàng dọc : Thánh cả Giuse

IV. THỬ TÀI
01. Ông Giacóp. (St 30,22-24)
02. Bà Rakhen (St 30,22-24)
03. Bà Átnát (St 30,22-24)
04. Ông Mơnase và Épraim (St 41,50-52)
05. Tể tướng (St 41,40)
06. Ông Bengiamin (St 35,24)
07. Những người con của ông Giacóp : (St 35,23-26 &34,1).
  Ông Giacóp có 13 người con
   (St 35,23-26 & 34,1)
* với bà Lêa :
Ông Rưuven, Ông Simeôn, Ông Lêvi, Ông Ông Giuđa, Ông Ítxakha, Ông Dơvulun và cô Đina.
* với bà Rakhen :
Ông Giuse, Ông Bengiamin
* với bà Binha :
Ông Đan, Ông Náptali
* với bà Dinpa :
Ông Gát, Ông Asê.

  NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tháng 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây