VHTK Thứ Tư Lễ Tro A     

Thứ năm - 16/02/2023 19:55 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   157
“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.”
VHTK Thứ Tư Lễ Tro A     

   

 
VHTK Thứ Tư Lễ Tro A         

VUI HỌC THÁNH KINH
            Thứ Tư Lễ Tro A   
                           
Tin Mừng thánh Mát thêu 6,1-6.16-18
Tin Mừng

 
Bố thí cách kín đáo


1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Cầu nguyện nơi kín đáo
 
5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Ăn chay cách kín đáo

16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 
1 "(But) take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father.
2 When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward.
3 But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing,4 so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you.
5 "When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward.
6 But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.
16 "When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward.
17 But when you fast, anoint your head and wash your face,18 so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 6,6a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ làm điều gì ? (Mt 6,1)
a. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.
b. Chớ kêu gọi mọi người tung hô.
c. Chớ làm việc quá sức.
d. Chớ âu sầu, khổ não.
 
02. Còn anh, khi bố thí, thì làm gì ? (Mt 6,3)
a. Bàn bạc với gia đình.
b. Kêu gọi mọi người chung sức.
c. Khua chiêng đánh trống.
d. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.
 
03. Còn anh, khi làm gì, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo ? (Mt 6,6)
a. Ăn chay.
b. Cầu nguyện.
c. Bố thí.
d. Cả a, b và c đúng.
 
04. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm thế nào ? (Mt 6,16)
a. Khoe khang cho mọi người biết.
b. Tỏ vẽ như là người công chính.
c. Cho ra vẻ thiểu não.
d. Cho mọi người thấy mình giữ Luật Chúa.
 
05. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện ở đâu  để cho người ta thấy ? (Mt 6,5)
a. Trong các hội đường.
b. Ngoài các ngã ba ngã tư.
c. Trong hoang địa.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
III. Ô CHỮ 
Những gợi ý

01. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn nào thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá ?  (Mt 6,2)

02. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ở đâu nửa ? (Mt 6,2)

03. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời thế nào ? (Mt 6,1)

04. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong đâu ? (Mt 6,5)

05. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 6,5)

06. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ thế nào như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay ? (Mt 6,16)

07. Còn khi anh làm gì, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm ? (Mt 6,17)

08. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta làm gì ? (Mt 6,2)

09. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thế nào, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay ? (Mt 6,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,6a
+++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Thứ Tư Lễ Tro A     

                         
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Cầu nguyện
 
*  Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 6,6a
 
“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.”

II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy (Mt 6,1)
02. d. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Mt 6,3)
03. b. Cầu nguyện (Mt 6,6)
04. c. Cho ra vẻ thiểu não (Mt 6,16)
05. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 6,5)
 
III. Ô CHỮ 

01. Đạo đức giả (Mt 6,2)
02. Ngoài phố xá (Mt 6,2)
03. Ban thưởng  (Mt 6,1)
04. Hội đường (Mt 6,5)
05. Cầu nguyện (Mt 6,5)
06. Rầu rĩ (Mt 6,16)
07. Ăn chay  (Mt 6,17)
08. Khen (Mt 6,2)
09. Thiểu não (Mt 6,16)


Hàng dọc : Cầu Nguyện
 
Nguyễn Thái Hùng
pva mc
 Tags: vhtk mca

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây