VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ I-SAI-A

Thứ tư - 25/11/2020 06:36 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   176
“Này đây người thiếu nữ mang thai,sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.”
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ I-SAI-A
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ I-SAI-A
Is 11,1-9
 


THÁNH KINH

1 Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.


1 But a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.

2 The spirit of the LORD shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, A spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the LORD,3 and his delight shall be the fear of the LORD. Not by appearance shall he judge, nor by hearsay shall he decide,4 But he shall judge the poor with justice, and decide aright for the land's afflicted. He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked.

5 Justice shall be the band around his waist, and faithfulness a belt upon his hips.

6 Then the wolf shall be a guest of the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; The calf and the young lion shall browse together, with a little child to guide them.

7 The cow and the bear shall be neighbors, together their young shall rest; the lion shall eat hay like the ox.

8 The baby shall play by the cobra's den, and the child lay his hand on the adder's lair.

9 There shall be no harm or ruin on all my holy mountain; for the earth shall be filled with knowledge of the LORD, as water covers the sea.

I. HÌNH TÔ MÀU

Description: H:\2020\vhtk nhanvat CU\CU 2 ngôn sứ\isaiah.jpg
 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Is 11,2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Thân phụ của ngôn sứ I-sai-a là ai? (Is 1,1)
a. Ông Giu-đa.
b. Ông Bơ-ê-ri.
c. Ông A-mốc.
d. Ông Gia-cóp.

02. Vợ của ngôn sứ là ai? (Is 8,3)
a. Một kỷ nữ.
b. Một nữ ngôn sứ.
c. Một thẩm phán.
d. Một người thợ dệt.

03. Đứa con trai của ngôn sứ I-sai-a tên là gì? (Is 8,3)
a. Lô Am-mi.
b. Gít-rơ-en.
c. Ma-he Sa-lan Khát Bát.
d. Lô Ru-kha-ma.

04. Khi được Đức Chúa kêu gọi, ông I-sai-a nhìn thấy : Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói câu gì? (Is 6-6-7)
a. “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”
b. “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi hãy hạch tội dân ô uế này.”
c. “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
Ta sai ngươi đến với dân này.”
d. “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
Ta sẽ luôn ở với ngươi.”

05. Khi được Đức Chúa kêu gọi, ngôn sứ I-sai-a đã thưa thế nào? (Is 6,8)
a. “Dạ, con đây, lạy Chúa.”
b. “Dạ, con đây, xin sai con đi.”
c. “Dạ, con đây, con xin lắng nghe.”
d. “Dạ, con đây, con chờ ý Ngài.”

06. Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua nào cai trị Giu-đa? (Is 1,1)
a. Vua Út-di-gia-hu và Giô-tham.
b. Vua A-khát và Khít-ki-gia.
c. Vua Hô-sê và Giê-hu.
d. Chỉ có a và b đúng.

07. Hãy hoàn thành câu: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng ... ... ... .”. (Is 40,3)
a. Để Người đi.
b. Để mọi người cùng đi.
c. Cho Thiên Chúa chúng ta.
d. Cho mọi người, mọi dân tộc.

08. Hãy hoàn thành câu: “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và ... ... ... ”. (Is 7,14)
a. Người là Đấng giải phóng.
b. Đặt tên là Em-ma-nu-en.
c. Người là Hoàng Tử bình an.
d. Thiên Chúa cứu độ.

09. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là gì? (Is 9,5)
a. Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh.
b. Người Cha muôn thuở.
c. Thủ Lãnh hoà bình.
d. Cả a, b và c đúng.

10. “Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng ai đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta?” (Is 53,6)
a. Người tôi trung.
b. Đức Chúa.
c. Các ngôn sứ.
d. Dân Ít-ra-en.

11. “Ai đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.” (Is 53,2)
a. Con cái Ít-ra-en.
b. Các ngoại kiều.
c. Các ngôn sứ giả.
d. Người tôi trung.

12. Hãy hoàn thành câu: “Phúc thay người làm như thế, phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này, người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, ... ... ...”. (Is 56,2)
a. Sẽ đước Thiên Chúa cứu độ.
b. Chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.
c. Sẽ được Đức Chúa chúc phúc.
d. Ngày sau sẽ được Thiên Chúa xót thương.


III. Ô CHỮ
 Những gợi ý

01. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ai? (Is 11,2)

02. Xan-khê-ríp là vua nước nào đem binh tiến đánh mọi thành kiên cố của Khít-ki-gia, vua Giu-đa, và đã chiếm được? (Is 36,1)

03. Thân phụ của ngôn sứ I-sai-a là ai? (Is 1,1)

04. Vua Ít-ra-en, cùng với vua A-ram là Rơ-xin, lên đánh Giê-ru-sa-lem, tên là gì? (Is 7,1)

05. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là gì bền vững ngàn năm? (Is 26,4)

06. Thời vua A-khát, vua A-ram là ai cùng với vua Ít-ra-en tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem? (Is 7,1)

07. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở và Thủ Lãnh thế nào? (Is 9,5)

08. Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là gì? (Is 7,14)

09. Đức Chúa kêu gọi ông I-sai-a làm ngôn sứ vào năm vua nào băng hà? (Is 6,1)

10. Thân phụ của vua A-khát tên là gì? (Is 7,1)

11. Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa đã làm gì? (Is 26,7)

12. Khi được Đức Chúa kêu gọi, ngôn sứ nào đã thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”? (Is 6,8)

13. Bò tơ và con gì được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng? (Is 11,6)

14. Dân đang lần bước giữa đâu đã thấy một ánh sáng huy hoàng? (Is 10,1)

15. Từ gốc tổ nào, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non? (Is 11,1)

16. Một trong các thần nào bay về phía I-sai-a, tay cầm một hòn than hồng được gắp từ trên bàn thờ và chạm vào miệng ông? (Is 6,6-7)

17. Người con cùng với ông I-sai-a ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên để nói về việc vua A-ram và vua Ít-ra-en lên đánh Giê-ru-sa-lem là vô ích, tên là gì? (Is 7,3-6)

18. “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.” Lời ngôn sứ I-sai-a nói với ai? (Is 7,1.14)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Này đây người thiếu nữ mang thai,
sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.”
I-sai-a 7,14

Nguyễn Thái Hùng
2020 

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ I-SAI-A
Is 11,1-9

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ I-sai-a

* Câu Thánh Kinh Is 11,2

“Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Ông A-mốc (Is 1,1)
02. b. Một nữ ngôn sứ (Is 8,3)
03. c. Ma-he Sa-lan Khát Bát (Is 8,3)
04. a. “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” (Is 6-6-7)
05. “Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6,8)
06. d. Chỉ có a và b đúng. (Is 1,1)
07. c. Cho Thiên Chúa chúng ta (Is 40,3)
08. b. đặt tên là Em-ma-nu-en (Is 7,14)
09. d. Cả a, b và c đúng. (Is 9,5)
10. b. Đức Chúa (Is 53,6)
11. d. Người tôi trung (Is 53,2)
12. b. Chẳng hề đưa tay làm điều gian ác (Is 56,2)

III. Ô CHỮ 

01. Đức Chúa (Is 11,2)
02. Át-sua (Is 36,1)
03. A-mốc (Is 1,1)
04. Pe-các (Is 7,1)
05. Núi Đá (Is 26,4)
06. Rơ-xin (Is 7,1)
07. Hoà bình (Is 9,5)
08. Em-ma-nu-en (Is 7,14)
09. Út-di-gia-hu (Is 6,1)
10. Giô-tham (Is 7,1)
11. San bằng (Is 26,7)
12. I-sai-a (Is 6,8)
13. Sư tử non (Is 11,6)
14. Tối tăm (Is 10,1)
15. Gie-sê (Is 11,1)
16. Xê-ra-phim (Is 6,6-7)
17. Sơ-a Gia-súp (Is 7,3-6)
18. A-khát (Is 7,1.14)

Hàng dọc : Cuộc đời ngôn sứ I-sai-a

Nguyễn Thái Hùng
2020 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây