Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh -B

 00:36 11/04/2024

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh -B

 23:20 10/04/2024

Hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Suy niệm Tin Mừng -Thánh lễ Tiệc Ly

Suy niệm Tin Mừng -Thánh lễ Tiệc Ly

 23:36 22/03/2024

Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay B

 22:14 12/03/2024

“Khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay -B

 08:25 11/03/2024

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. (Ga 12, 20-33)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay -B

 07:47 06/03/2024

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. (Ga 3, 14-21)
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ 4 MCb

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ 4 MCb

 07:44 06/03/2024

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. (Ga 3, 14-21)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay -B

 01:47 27/02/2024

“Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ ba MC-B

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ ba MC-B

 21:16 26/02/2024

“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. (Ga 2, 13-25)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay -B

 00:05 20/02/2024

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu” (Mc 9, 1-9)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay -B

 01:11 14/02/2024

Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay -B

 00:13 13/02/2024

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”. (Mc 1, 12-15)
Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro

 21:05 12/02/2024

Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời.
Suy niệm Tin Mừng -Mùng Ba Tết

Suy niệm Tin Mừng -Mùng Ba Tết

 21:36 10/02/2024

“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.
Suy niệm Tin Mừng Mùng Hai Tết Nguyên Đán

Suy niệm Tin Mừng Mùng Hai Tết Nguyên Đán

 22:46 08/02/2024

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.
Suy niệm Tin Mừng Mùng Một Tết Nguyên Đán

Suy niệm Tin Mừng Mùng Một Tết Nguyên Đán

 20:09 08/02/2024

Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào?
Suy niệm Tin Mừng Lễ Mùng Hai Tết

Suy niệm Tin Mừng Lễ Mùng Hai Tết

 04:28 08/02/2024

“Hãy thảo kính cha mẹ”. (Mc 7,1-2. 5-13a)
Suy niệm Tin Mừng -Lễ Minh Niên (Giáp Thìn)

Suy niệm Tin Mừng -Lễ Minh Niên (Giáp Thìn)

 00:35 08/02/2024

“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”. (Mt 5, 43-48)
Suy niệm Tin Mừng -Lễ Tân Niên

Suy niệm Tin Mừng -Lễ Tân Niên

 05:34 04/02/2024

“Các con chớ áy náy về ngày mai”. (Mt 6, 25-34)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI TN-B

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI TN-B

 05:18 04/02/2024

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. (Mc 1, 40-45)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây