Niềm Vui Mỗi Ngày -26.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -26.02.2021

 08:06 26/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)​
Niềm Vui Mỗi Ngày -24.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -24.02.2021

 08:54 24/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)​
Niềm Vui Mỗi Ngày -23.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -23.02.2021

 08:50 24/02/2021

 
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -13.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -13.02.2021

 19:40 12/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -12.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -12.02.2021

 07:59 12/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -11.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -11.02.2021

 20:20 10/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -06.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -06.02.2021

 19:42 06/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -01.02.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -01.02.2021

 10:37 01/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -31.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -31.01.2021

 10:20 01/02/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -28.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -28.01.2021

 08:48 28/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -27.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -27.01.2021

 07:47 27/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -25.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -25.01.2021

 08:05 25/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày -24.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -24.01.2021

 19:15 23/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)Niềm Vui Mỗi Ngày
Niềm vui Mỗi Ngày - 19.01.2021

Niềm vui Mỗi Ngày - 19.01.2021

 19:12 18/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.Thánh Vịnh 37,4
Niềm vui Mỗi Ngày - 17.01.2021

Niềm vui Mỗi Ngày - 17.01.2021

 00:16 17/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.Thánh Vịnh 37,4
Niềm vui Mỗi Ngày - 16.01.2021

Niềm vui Mỗi Ngày - 16.01.2021

 03:36 16/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.Thánh Vịnh 37,4
Niềm Vui Mỗi Ngày -15.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -15.01.2021

 21:10 14/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Mỗi Ngày - 13.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày - 13.01.2021

 10:00 13/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.Thánh Vịnh 37,4
Niềm Vui Mỗi Ngày - 12.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày - 12.01.2021

 20:16 11/01/2021

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.Thánh Vịnh 37,4
Niềm Vui Mỗi Ngày -10.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày -10.01.2021

 09:09 11/01/2021

 
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây