Lời Chúa CN TUẦN 7 PHỤC SINH – A

Thứ sáu - 22/05/2020 23:45 |   515
"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy". Mt 28, 16-20

24/05/2020
CHÚA NHẬT TUẦN 7 PHỤC SINH – A
Chúa Thăng ThiênMt 28,16-20

 

RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20)

Suy niệm: Dân Do Thái ngày xưa không đi theo con đường thẳng từ Ai Cập để vào đất Ca-na-an, nhưng phải vòng quanh sa mạc vượt sông Gio-đan mới vào được Đất Hứa. Các môn đệ cũng muốn “theo đường chim bay” để “bay thẳng” lên thiên đàng, nhưng Chúa không muốn thế. Chúa lên trời để định hướng lại cái nhìn của các môn đệ. Sứ mạng của Đức Ki-tô đã hoàn tất trên thập giá nhưng sứ mạng của các ông thì chưa. Các ông phải quay trở lại Ga-li-lê, điểm hẹn của Chúa, để tiếp tục sứ mạng của mình tại chính điểm mà Đức Giê-su đã bắt đầu và thực hiện mệnh lệnh tối hậu của Ngài: loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc.

Mời Bạn: Mừng mầu nhiệm Chúa về trời, bạn bước vào một mùa vọng mới, mùa mong đợi Đức Ki-tô lại đến. Chúng ta, “những người Ga-li-lê” ngày nay không được phép cứ đứng nhìn trời mà không làm gì cả, nhưng hãy quay trở lại công trường của mình là cuộc sống trần thế này, sắn tay áo xây dựng nó xứng tầm với “thành đô Giê-ru-sa-lem mới” trong ngày Đức Ki-tô lại đến.

Chia sẻ: Phác thảo một số việc cụ thể bạn có thể làm để đưa mệnh lệnh của Chúa trước khi về trời áp dụng vào cuộc sống của bạn ngày hôm nay.

Sống Lời Chúa: Bạn làm thật tốt bổn phận của bạn ngày hôm nay để cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành tông đồ, để con loan báo Tin Mừng Chúa cho chính những người chúng con gặp gỡ. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa thăng thiên


Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến,

Lễ Thăng Thiên vừa nhắc đến một mầu nhiệm và vừa nói đến quyền năng vươn tới một chiều kích mới. Lễ này chấm hết sứ vụ Đức Kitô ở trần gian và mừng đón Chúa vinh hiển trở về cùng Chúa Cha trên trời. Mặc dù là hành động cuối cùng của Chúa trên dương thế, hôm nay không phải là một ngày buồn trái lại là một ngày vui, chan chứa hy vọng. Đức Kitô không còn tự giới hạn mình vào một khoảng thời gian, khoảng không gian, hay một nhóm người nào nữa. Nhờ sức mạnh của Thần Khí, Người hiện diện vô hình và sẵn sàng đến với bất cứ ai muốn tiếp súc, muốn chia sẻ vinh quang với Người. “ Thầy ở đâu anh em sẽ ở đó”. Vì thế, việc Đức Giêsu thăng thiên bảo đảm với chúng ta rằng có một mục đích tối hậu cho ta trong cuộc đời lữ hành này, nghĩa là chúng ta sẽ cùng Người vinh hiển. Muốn được như thế chúng ta cần thống hối cải thiện đời sống ngay từ bây giờ.

Ca nhập lễ

Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Alleluia: Đấng vừa lìa các ông lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời - Alleluia , alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11

"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

Xướng: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

Xướng:  Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23

"Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 28, 16-20

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng Người đã hứa, chúng ta sẽ được tham dự vào vinh quang của Người. Giờ đây, chúng ta dâng lời cầu nguyện xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn cứu độ và cuộc sống bất diệt.

1. Chúa Giêsu về trời, Người hoàn tất sứ mạng Chúa Cha đã trao phó, và mang lại cho nhân loại niềm hy vọng về cùng đích mai sau. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng, để sống công chính và thánh thiện.

2. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ sứ mạng tiếp tục công trình cứu độ của Chúa ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục, các linh mục, và hết thảy mọi người đang góp phần mang ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em, bằng lời nói và việc làm.

3. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa, vì sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng ta, cách riêng các bậc làm cha mẹ, để họ trao lại cho con cháu hồng ân đức tin mà họ đã lãnh nhận.

4. Xin cho những ai đang đau khổ vì bị bách hại, mất tự do, bệnh tật và cô đơn, xin Chúa ban cho họ ơn an ủi, nâng đỡ.

Chủ tế: Lạy Cha, xin khơi dậy lòng nhiệt thành nơi tâm hồn, và sức mạnh trong ước muốn của chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho tình yêu của Cha và dẫn đưa anh chị em tới gặp Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng Con Một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Ðức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Thăng Thiên

Ca hiệp lễ

Các ngươi hãy ca mừng Chúa, Đấng lên trời cao thẳm, hướng về phía đông - Allêluia

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Ðức Kitô, Vị Thủ Lãnh của chúng con đang hiển trị. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Suy niệm

CHÚA VINH THĂNG (Mt 28, 16-20)

Chúa vinh thăng lên cõi trời, về với Chúa Cha, để dọn đường cho tất cả những ai trung thành bước theo Chúa, làm môn đệ Chúa, tuân giữ mọi điều Chúa truyền dạy, như Chúa đã nói: "Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Ga 14,3). Chúa Phục Sinh luôn hiện giữa các môn đệ, để minh chứng Ngài đã sống lại thật và qua đó các ông nhận biết Chúa đã sống lại như lời Ngài báo trước.

Hôm nay, Chúa Phục Sinh từ giã các môn đệ để về với Cha của Ngài. Các môn đệ được Ngài ủy thác sứ vụ quan trọng là tiếp tục công trình cứu độ của Ngài ở trần gian: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy" (Mt 28, 18).

Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Vì yêu thương loài người, Chúa muốn cho tất cả mọi người trên thế gian này biết và đón nhận Tin Mừng Nước Trời, để được hưởng ơn cứu độ, được sống hạnh phúc với Ngài trong vinh quang. Vì thế khi còn tại thế, Chúa đã không quản mệt nhọc, mưa nắng, không quản khó khăn gian khổ, đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Người còn sai các môn đệ đi đến khắp các làng mạc, thành thị để loan báo Tin Mừng cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì được ơn cứu độ.

Khi chuẩn bị về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ rất tỉ mỉ, chỉ bảo các ông những gì phải làm khi Ngài vắng mặt: "Anh em phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24, 47). Ngày Chúa Giêsu về trời, Ngài truyền các môn đệ lên một ngọn núi cao. Ở đó Ngài tâm sự, chia sẻ, an ủi, động viên khích lệ và truyền cho các ông thực thi điều Ngài luôn trăn trở: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 18-20).

Khi sai các môn đệ rao giảng, Chúa muốn các ông trung thành loan báo Tin Mừng cho muôn dân, cho mọi người biết Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, đã chịu chết và sống lại hiển vinh, nay Ngài về ngự bên hữu Chúa Cha trên Nước Trời. Ngài chuẩn bị và dọn chỗ cho tất cả những ai trung thành bước theo Ngài, tuân giữ lời Người dạy.

Chúa về trời giúp chúng ta nhận biết rằng Ngài đã hoàn tất công trình cứu độ Chúa Cha trao phó cho Ngài ở trần gian này. Vì Chúa Giêsu đến trần gian để làm theo ý Chúa Cha. "Lạy Cha nếu được thì xin cất chén đắng này đi nhưng đừng theo ý Con mà theo ý Cha". Chúa về trời Chúa cũng trao phó cho các môn đệ và mỗi chúng ta nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, giúp cho muôn dân nhận biết, yêu mến và làm môn đệ của Chúa Kitô, tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh" (Mt 28, 19-20). Chúa về trời, Ngài không bỏ các môn đệ mồ côi và lẻ loi. Ngài hứa sẽ ở cùng các môn đệ và giáo hội của Người mọi ngày cho đến tận thế: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20).

Chúa Giêsu chính là Tin Mừng và Ngài muốn Tin Mừng đó được loan báo qua cuộc sống của người Kitô hữu. Do đó, để loan báo Tin Mừng có hiệu quả, người tín hữu cần phải kết hợp mật thiết với Chúa Kitô như cành nho với cây nho. Người Kitô hữu phải để cho Chúa sống và hoạt động trong mình, từ tư tưởng, lời nói và việc làm. Nhờ đó Tin Mừng Chúa Kitô tiếp tục được loan báo giữa một xã hội đầy rẫy những bất công, những tham ô hối lộ, áp bức bóc lột, đầy rẫy những sự gian tà sa đọa, mưu mô sảo quyệt, lường gạt; giữa một xã hội đầy rẫy những ích kỷ hẹp hòi, hận thù ghen ghét.

Biến cố Chúa vinh thăng giúp mọi Kitô hữu nhìn trước về tương lai và niềm hy vọng của mình. Chúa về Trời dọn chỗ cho chúng ta để "Chúa ở đâu chúng ta cũng sẽ được ở đó với Người" như lời Người đã hứa với các môn đệ. Muốn được ở bên Chúa trong Nước của Cha Ngài. Mỗi người chúng ta luôn biết thực thi lệnh truyền của Chúa là loan báo Tin Mừng cho muôn dân, giúp họ nhận biết, yêu mến và trở thành môn đệ của Chúa Kitô, cùng tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy. Để sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế chúng ta cũng được về trời hưởng vinh quang với Chúa trong Nước của Cha Ngài.

Được vinh thăng cõi trời và sống hạnh phúc với Chúa là niềm mơ ước của mỗi người chúng ta. Nhưng để ước mơ đó trở thành hiện thực, chúng ta phải đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, theo và làm môn đệ của Người, tuân giữ những lời Người truyền dạy: hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu; hãy nhìn anh em bằng ánh mắt yêu thương trìu mến; nói những lời an ủi động viên khích lệ; làm tất cả những gì giúp ích cho đồng loại. Chúng ta phải loại bỏ những việc làm xấu xa như: tham ô hối lộ; gian dối lường gạt; ích kỷ hẹp hòi; hận thù ghen ghét; nói hành nói xấu; nịnh hót bợ đỡ; rượu chè cờ bạc; ngồi lê đôi mách; vu oan giáng họa... Khi có Chúa trong mình, chúng ta phải giới thiệu Chúa cho mọi người và làm cho họ trở nên môn đệ của Chúa, tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy. Có thế, sau khi kết thúc cuộc đời dương thế chúng ta cũng sẽ được vinh thăng về cõi trời hưởng hạnh phúc mãi mãi cùng Ba Ngôi Thiên Chúa.

Jos Hồng Ân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây