VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C

Thứ tư - 24/11/2021 20:29 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   610
"Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C
Tin Mừng thánh Luca 3,10-18


Tải về file DPF VHTK CN 3 MV C tại đây

TIN MỪNG

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? "11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? "13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

10 And the crowds asked him, "What then should we do?"
11 He said to them in reply, "Whoever has two cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise."
12 Even tax collectors came to be baptized and they said to him, "Teacher, what should we do?"
13 He answered them, "Stop collecting more than what is prescribed."
14 Soldiers also asked him, "And what is it that we should do?" He told them, "Do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages."
15 Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Messiah.
16 John answered them all, saying, "I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the holy Spirit and fire.
17 His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire."
18 Exhorting them in many other ways, he preached good news to the people.


I. HÌNH TÔ MÀU
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi dân chúng hỏi, ông Gioan dạy họ phải làm gì? (Lc 3,10-11)
a. Cầu nguyện luôn luôn.
b. Tỉnh thức sẵn sàng.
c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có.
d. Cả a, b và c đúng.

02. Với binh lính, ông Gioan dạy họ làm gì? (Lc 3,14)
a. Hãy cam phận với số lương của mình.
b. Chớ hà hiếp ai.
c. Đừng tống tiền người ta.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Người ta nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
a. Đấng thánh của Thiên Chúa.
b. Đấng Mêsia.
c. Con Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Với người thu thuế ông Gioan khuyên họ điều gì? (Lc 3,13)
a. Hãy ăn ở thật thà.
b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định.
c. Hãy sống bác ái.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Đấng sẽ đến, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong đâu? (Lc 3,16)
a. Lửa.
b. Thánh thần.
c. Lòng mến.
d. Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ
Những gợi ý

01. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)

02. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

03. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18)

04. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17)

05. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

06. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12-13)

07. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người? (Lc 3,16)

08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

09. Đây là điều ông Gioan khuyên binh lính không nên làm cho người khác. (Lc 3,14)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
Tin Mừng thánh Luca 3,11

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chia sẻ
* Câu TM thánh Luca 3,11
"Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có (Lc 3,10-11)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 3,14)
03. b. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
04. b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định (Lc 3,13)
05. d. Chỉ a và b đúng (Lc 3,16)

III. Ô CHỮ

01. Binh lính (Lc 3,14)
02. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
03. Ông Gioan (Lc 3,10-18)
04. Thóc mẩy (Lc 3,17)
05. Thánh Thần (Lc 3,16)
06. Thu thuế (Lc 3,12-13)
07. Cởi quai dép (Lc 3,16)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Tống tiền (Lc 3,14)

Hàng dọc : Ngay thẳng

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc mvgs

 
 Tags: vhtk mvc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây