vhtk Chúa Nhật 6 PS B

Thứ ba - 30/04/2024 10:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   96
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."
Tin Mừng thánh Gioan 15,12
vhtk Chúa Nhật 6 PS B

VHTK CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH -B

Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17

I. TIN MỪNG
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

9 As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.
10 If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love.
11 "I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete.
12 This is my commandment: love one another as I love you.
13 No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends.
14 You are my friends if you do what I command you.
15 I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, 6 because I have told you everything I have heard from my Father.
16 It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.
17 This I command you: love one another.

I. HÌNH TÔ MÀU

6psb 4

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 15,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? (Ga 15, 9)
a. Tình thương.
b. Sự thật.
c. Lòng tôn kính.
d. Chân lý.

02. Nếu anh em làm gì, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)
a. Giữ các điều răn của Thầy.
b. Yêu mến Thầy.
c. Truyền rao những điều thầy dạy cho muôn dân.
d. Rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa.

03. Điều răn của Đức Giêsu là thế nào? (Ga 15,12)
a. Mọi người phải được cứu độ.
b. Muôn dân phải được nghe Tin Mừng.
c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của … . . . . (Ga 15,13)
a. Người đã chết trên thập giá.
b. Người hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
d. Người từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

05. Điều Thầy truyền dạy anh em là gì? (Ga 15,17)
a. Hãy yêu thương nhau.
b. Hãy đi loan báo Tin Mừng.
c. Hãy rửa tội cho mọi người.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ


OC PS 6 B copy

Những gợi ý

01. Đối với nhau, Đức Giêsu đã truyền dạy các môn đệ điều gì? (Ga 15,17)

02. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11)

03. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

04. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? (Ga 15,9)

05. Ai đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy? (Ga 15,9)

06. Với Đức Giêsu, anh em là gì của ngài? (Ga 15,14)

07. Đức Giêsu không còn gọi anh em là gì? (Ga 15,15)

08. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

09. Ai đã truyền dạy các tông đồ: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em? (Ga 15,9-17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."
Tin Mừng thánh Gioan 15,12
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Điều răn của Thầy
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 15,12
"Đây là điều răn của Thầy:
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Tình thương (Ga 15, 9)
02. a. Giữ các điều răn của Thầy (Ga 15, 10)
03. c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12)
04. c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15, 13)
05. a. Hãy yêu thương nhau (Ga 15,17)

III. Ô CHỮ

01. Hãy yêu thương (Ga 15,17)
02. Niềm vui (Ga 15,11)
03. Điều răn (Ga 15,10)
04. Tình thương (Ga 15,9)
05. Chúa Cha (Ga 15,9)
06. Bạn hữu (Ga 15,14)
07. Tôi tớ (Ga 15,15)
08. Tính mạng (Ga 15,13)
09. Đức Giêsu (Ga 15,9-17)

Hàng dọc : Yêu Thương

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 Tags: psb

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây