Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

Thứ ba - 23/04/2024 19:42 |   164
“Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,1-6)

26/04/2024
THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

t6 t4 PS

Ga 14,1-6


TÌNH YÊU TRỌN VẸN
“Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,1-6)

Suy niệm: Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Có lẽ đó là chân lý quen thuộc ta thường suy niệm. Quả thật, lần giở từng trang Sách Thánh từ trang đầu đến trang cuối, chúng ta cảm nhận chân lý ấy trong từng trang sách. Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Vì thương yêu, Ngài không nỡ để họ trầm luân trong bóng đêm sự chết, nhưng muốn họ ở cùng Ngài mãi mãi “để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta chỗ ở với Ngài rồi, vấn đề là ta có muốn ở với Ngài hay không. Thiên Chúa đã làm mọi sự, để con người được hưởng hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, Ngài luôn tôn trọng tự do của mỗi người,  kiên nhẫn chờ đợi họ đáp lại lời mời gọi ấy. Được ở với Thiên Chúa là hồng ân cao cả, nên chúng ta cần phải đáp lại bằng một tình yêu trọn vẹn, yêu cho đến cùng, nghĩa là ‘thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự’ (Kinh Mười Điều Răn).

Mời Bạn: Đứng trước tình yêu bao la,  vô bờ bến của Thiên Chúa, bạn và tôi đều đã cảm nhận, đã thấy tương đối rõ ràng, nhưng để yêu mến Thiên Chúa ‘hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn’ thì e có vẻ khó quá nhỉ! Bạn làm thế nào để thể hiện mình luôn mong muốn được ở với Chúa?

Sống Lời Chúa: Tâm nguyện luôn được ở với Chúa là mong muốn, khát vọng lớn nhất của đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con thật trọn vẹn. Xin Chúa cho chúng con biết đáp lại tình yêu ấy bằng ước muốn được ở bên Chúa mãi mãi. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu Chúa mà cứu chuộc chúng tôi thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi nước, Chúa đã làm cho chúng tôi trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà cho chúng con biết nhận Chúa là lẽ sống và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 13, 26-33

“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng.

“Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Ðức Giêsu sống lại, như đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: ‘Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con’ “.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11

Ðáp: Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Chính Ta đã đặt vương nhi Ta trên Sion, núi thánh của Ta. Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con”.

Xướng:Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra.

Xướng: Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã chịu treo trên thập giá vì chúng ta. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 1-6

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Đức Kitô Chúa chúng ta đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công chính hoá – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà cho chúng con biết nhận Chúa là lẽ sống và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

“ĐỪNG XAO XUYẾN” (Ga 14, 1-6)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Đứng trước cái chết của người thân, ai trong chúng ta lại không khỏi xao xuyến và lòng lại không quặn đau đến tột cùng vì sắp phải chứng kiến sự chia lìa vĩnh viễn!

Tin Mừng hôm nay trong một văn mạch hết sức ấn tượng, đó là sự đau buồn của các môn đệ trước sự ra đi của Đức Giêsu. Thật vậy, ba năm tình nghĩa thày trò, không xao xuyến sao được khi sẽ mất đi điểm tựa! Tuy nhiên, thấu hiểu được tâm trạng của các ông, nên tình thầy trò thân tín, Đức Giêsu đã tâm huyết chia sẻ với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó”. Lời tâm huyết này được diễn ra trong bữa Tiệc Ly, một bữa ăn cuối cùng của tình thầy trò. Khi nói những lời ấy, Đức Giêsu trao cho các ông chìa khóa để thêm vững tin, đó là: để khỏi bị xao xuyến, thì: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Tin vào Thiên Chúa, vì Người hằng thương yêu chúng ta. Tin vào Đức Giêsu vì Ngài đi để chuẩn bị cho chúng ta như Ngài đã phán: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em […] và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Chúa trước mọi thử thách trông gai. Không được ủ rũ khóc than. Nhưng là chuẩn bị cho ngày hội ngộ với Đức Giêsu bằng việc sống những điều Ngài dạy. Hãy khước từ mọi sự bất chính, thêm niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu và trung thành đi trên chính con đường của Ngài để được sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng con phải vững tin vào Chúa. Sống những gì Chúa dạy để được sự sống đời đời. Xin Chúa ban cho chúng con được sống xứng đáng với ơn gọi cao quý, đó là được làm con Chúa. Xin cho chúng con được sống bên Chúa khi đã hoàn thành sứ vụ trên trần gian, nơi mà chính Chúa ra đi trước để dọn chỗ cho chúng con. Amen.

CHÚA LÀ LẼ SỐNG
(THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH)  
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thương cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng ta được tự do hoàn toàn: xin Chúa nhậm lời chúng ta cầu khẩn mà cho chúng ta biết nhận Chúa làm lẽ sống và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

Biết nhận Chúa làm lẽ sống, để biết quy hướng mọi sự về Chúa, bởi vì, Chúa là Chúa các chúa, Vua muôn vua, như  trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng.

Biết nhận Chúa làm lẽ sống, bởi vì, Đức Kitô chính là Đấng Cứu Độ của chúng ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Cơlêmentê I đã nói: Anh em thân mến, con đường đưa chúng ta đến ơn cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô. Người là Thượng Tế hiến dâng của lễ thay cho chúng ta, là Đấng bảo trợ và cứu giúp chúng ta, loài phàm nhân yếu đuối.

Biết nhận Chúa làm lẽ sống, bởi vì, Thiên Chúa luôn trung tín với lời người đã hứa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã cho thấy: Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 2, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ! Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa, hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu trả lời ông Tôma: Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta. Do đó, Người chính là lẽ sống, và là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn chúng ta, ngoài Người ra, không ai có thể mang ơn cứu độ đến cho chúng ta. Chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng, nhưng không phải là, ân sủng chung chung, mà là, ân sủng của Đức Kitô; chúng ta được cứu độ nhờ đức tin, nhưng không phải là, đức tin chung chung, mà là, đức tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta. Ước gì chúng ta biết nhận Chúa chính là lẽ sốngniềm vui tột đỉnh của tâm hồn chúng ta. Ước gì được như thế!

NHÀ CỦA CHA
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”.

Tháng 4/1667, John Milton đã bán bản quyền “Thiên Đàng Đã Mất” - bộ sử thi vĩ đại nhất của nước Anh - cho nhà xuất bản Samuel Simmons, với giá 10 bảng. Ông qua đời, bà Elizabeth Milton bán tất cả tác quyền vĩnh viễn còn lại cho cùng nhà xuất bản với giá 8 bảng. Thật khó để tưởng tượng “giá” một kiệt tác tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ thế giới, lại hời đến thế!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không nói đến một “Thiên Đàng Đã Mất”, nhưng nói đến một “Thiên Đàng Sẽ Được”. Chúa Giêsu mời chúng ta nhìn vào thực tế vinh quang Nước Trời, đó là Vương Quốc của Cha, ‘Nhà của Cha’; một ngôi nhà có nhiều chỗ mà chúng ta mong ước.

Ngài từng nói với anh trộm lành, “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng!”. Trong toàn bộ Phúc Âm, đây là lần đầu, cũng là lần cuối, chữ “thiên đàng” xuất hiện trên môi miệng Chúa Cứu Thế; điều này có nghĩa là, thiên đàng, một sự thật 100%. Thiên đàng là có thật! Nó không phải là cảnh trí của một câu chuyện cổ tích, hay là một khu vườn hoang tưởng! Nếu hiểu đúng thiên đàng, chúng ta sẽ khát khao nó với một tình yêu sâu sắc; sẽ mong chờ nó với một ước vọng mạnh mẽ; sẽ tưởng nhớ nó với một nỗi vui ngập tràn. Tuy nhiên, thật không may, với một số người, ý nghĩ rời khỏi trái đất để gặp Đấng tạo thành mình là một suy nghĩ không mấy vui, nếu không nói là sợ hãi. Có lẽ đó là một nỗi sợ về những điều chưa biết; họ nghĩ, họ sẽ bỏ lại những người thân yêu, hoặc ngay cả sợ rằng, thiên đàng không phải là nơi an nghỉ.

Là con cái Chúa, điều cần thiết là bạn và tôi cần nuôi dưỡng một tình yêu lớn lao đối với thiên đàng, bằng cách hiểu đúng về nó, hiểu rõ ‘mục đích của cuộc sống hôm nay’ đang khi hướng về nó. Thiên đàng phải định hướng và sắp xếp cuộc sống của chúng ta! Chúa Giêsu nói về ‘đích đến’ này bằng cách đưa ra một hình ảnh rất thân thiện, gần gũi: ‘Nhà của Cha!’. Nó tiết lộ rằng, thiên đàng là ‘nhà mình’, nơi an toàn mà bạn và tôi thư thái bên những người thân yêu và cảm thấy đó là nơi những con trai, con gái của Cha ‘thuộc về’.

Đức Phanxicô nói, “Chúa Giêsu đã dành một chỗ trên trời cho mỗi người chúng ta. Đừng quên, ‘nơi ở’ chờ đợi chúng ta là thiên đàng. Bạn đang quá cảnh ở trần gian, chỉ quá cảnh thôi! Bạn được tạo dựng cho thiên đàng, để sống mãi mãi với những người thân yêu; và cùng họ, chia sẻ niềm vui vĩnh cửu trong ‘Nhà Cha mình!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Mỗi chúng ta có nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có một chỗ ‘để ở’; đúng hơn, ‘để về!’. Đó là ‘Nhà của Cha’. Vậy mà, thật bất ngờ! Thiên đàng không ở đâu xa, không chỉ ở đời sau; nó ‘ở đây, lúc này’. Ở đâu có Giêsu, ở đó có thiên đàng; Giêsu là thiên đàng. Vì thế, ở đâu có Thánh Thể, ở đó là ‘một góc’ của thiên đàng. Mỗi ngày, với lòng sạch tội, rước Chúa Giêsu, bạn và tôi ‘ẵm lấy’ thiên đàng. Tác giả “Giêsu Khoan Nhân”, một thánh ca xưa, viết, “Chúa đến thăm con, thăm con mỗi sáng ngày, linh hồn thấy lại tuổi thơ ngây; thiên đàng chớm nở, chớm nở ngay dưới thế, tháng năm hoan lạc trôi từ đây!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trần gian chỉ là lữ điếm mà con - lữ khách - quá cảnh; đừng để con quên, con đang về ‘nhà Cha’. Bằng không, con sẽ ‘vất vưởng’ không chỉ mai ngày nhưng ngay hôm nay!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây