Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật

 07:00 14/03/2023

Lề luật và các tiên tri là những điều Thánh Kinh chỉ về Chúa Giêsu, Đấng sẽ đến hoàn tất những gì Kinh Thánh và các tiên tri loan báo về Người.
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 05:55 26/10/2022

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ. (Lc 6, 13)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 06:19 20/08/2022

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)
Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật

 06:40 23/03/2022

Chúa Giêsu đến để canh tân lề luật trong tinh thần mới.
Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật

 08:34 22/03/2022

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 17:53 09/01/2022

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1, 21-22)
B22Vs

Nội tâm hoá lề luật

 05:47 28/08/2021

Lề luật không chỉ là hình thức bên ngoài để giới hạn con người trong khung pháp chế.
Hoàn thành lề luật

Hoàn thành lề luật

 04:28 19/03/2021

Chúa đến để hoàn thành lề luật, đưa phẩm giá con người trên hết, lề luật phải vì con người và con người cần giữ luật từ trong nội tâm.
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

 17:54 14/03/2021

Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được vác chõng.” (Ga 5,10)
THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

 17:32 08/03/2021

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
Hạt gieo, đất tốt

Hạt gieo, đất tốt

 07:17 26/01/2021

Hạt gieo vãi và đất đón nhận là bài học để thành công ở cuộc đời và còn là bài học để nên thánh.
Món nợ của chúng ta…

Món nợ của chúng ta…

 21:01 05/09/2020

"Yêu thương là chu toàn cả lề luật". (Rm 13, 8-10)
Vua Hôsê

VUI HỌC THÁNH KINH VUA HÔ-SÊ (732-724)

 10:27 26/06/2020

“Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi,
 hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền
cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến
các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.”
Ai là anh em tôi?

Ai là anh em tôi?

 11:32 23/03/2020

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây