Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

Thứ bảy - 16/04/2022 19:28 |   636
“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28, 10)

18/04/2022
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

t2 BN PS

Mt 28, 8-15

CHỨNG TỪ PHỤC SINH
Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
(Mt 28, 10)

Suy niệm: Những phụ nữ yêu mến Chúa đã ra mộ thăm Chúa Giê-su từ sáng sớm. Qua giây phút bàng hoàng vì sự thật quá lớn mà họ đã chứng kiến, họ vỡ oà niềm vui chạy về báo tin cho các môn đệ chuyển đạt lại lời dặn dò Thầy hẹn gặp họ tại Ga-li-lê để nối tiếp sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ từ chính nơi Thầy đã khởi sự. Niềm vui đó, sứ điệp đó chứng thực lời Ngài đã báo trước: Đức Ki-tô sẽ bị giết chết, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại (x. Mt 20,19). Cho dù những lời khai man trá của đám lính gác cửa mồ, cũng như những sự đe doạ bắt bớ của những người lãnh đạo Do Thái là các thượng tế và kinh sư, chứng từ đó có sức mạnh sống động và thuyết phục vì đó là lời chứng từ của chân lý và tình yêu.

Mời Bạn: Chứng từ phát xuất từ chân lý tình yêu dù có khó khăn hay thiệt thòi thậm chí nguy hiểm cả tính mạng thì vẫn luôn đứng vững. Đức Ki-tô đã sống lại thật như lời Thánh Kinh, đó là một sự kiện và là một mầu nhiệm là nền tảng vững chắc cho đức tin hôm qua, hôm nay và mãi mãi, như thánh Phao-lô nói: “Nếu Đức Ki-tô không sống lại thì niềm tin của chúng ta thật hão huyền” (1Cr 15,17).

Sống Lời Chúa: Xác tín niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, bạn dạn dĩ sống lời Chúa truyền dạy, không mặc cảm, cũng không sợ hãi.

Cầu nguyện: Chúa nay thực đã Phục Sinh. Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a! Với lòng tin yêu Đấng Phục Sinh, xin cho con biết can đảm bằng việc từ bỏ tội lỗi và nết xấu để sống con người mới với Chúa Phục Sinh. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Chúa đã dẫn đưa anh em vào đất chảy sữa và mật, ước gì lề luật Chúa hằng ở trong miệng lưỡi anh em – Alleluia.

Hoặc đọc:

Chúa đã từ cõi chết sống lại, như lời Người đã phán: Tất cả chúng ta hãy hân hoan vui mừng, vì Người thồng trị muôn đời – Allêluia.

Ðọc hoặc hát kinh Tin Kính

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy để ban cho Giáo Hội sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân tòng. Xin cho đời sống của họ luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích thánh tẩy họ vừa lãnh nhận với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-32

“Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô phục sinh, và tất cả chúng tôi làm chứng về Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, xin hãy nghe những lời này:

“Ðức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ, mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng, Ðavít đã nói về Người rằng:

‘Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông; vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Ðấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa’.

“Hỡi anh em, xin cho phép tôi được bạo dạn nói với anh em về tổ phụ Ðavít rằng: ngài đã băng hà, đã được an táng và lăng tẩm của ngài còn nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì ngài là tiên tri, và biết Thiên Chúa đã thề hứa với ngài sẽ cho một người trong dòng dõi ngài ngồi trên ngai vàng của ngài, nên thấy trước, ngài đã nói về việc Chúa Kitô phục sinh, vì Người không phải bị bỏ rơi trong cõi chết, và xác Người không bị huỷ diệt. Ðức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa; con thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”.

Xướng: Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

Xướng: Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ: ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát.

Xướng: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời!

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 28, 8-15

“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của toàn thể dân Chúa khắp trần gian; Chúa đã kêu gọi chúng con tin theo Chúa và cho được tái sinh trong bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn dắt chúng con về cõi phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh I

Ca hiệp lễ

Chúa Kitô một khi từ cõi chết sống lại, thì không còn chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa – Alêluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin tuôn đổ xuống lòng tín hữu ơn dồi dào của mầu nhiệm Vượt Qua. Chúa đã đưa chúng con vào đạo thánh Chúa là con đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời, xin giúp chúng con biết đáp đền cho cân xứng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

ĐỪNG GIỮ THẦY LẠI! (Mt 28, 8 -15)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Để diễn tả niềm tiếc thương với người mới chết, nhất là người quá cố ấy là cha, mẹ, anh chị em hay con cháu của chúng ta, thường chúng ta hay ra mộ để cắm nhang, đốt nến… rồi khóc lóc thảm thiết… Hành vi này là lẽ thường tình và nó cũng rất nhân văn! Qua nghĩa cử này, người ta vừa biểu lộ niềm tiếc thương, vừa diễn tả tâm tình biết ơn với người đã khuất.

Cũng trong tâm trạng ấy, nên hôm nay, thánh sử Mátthêu trình thuật việc các phụ nữ đi ra mộ để khóc thương và xức thêm dầu thơm vào xác Chúa. Họ là những người đã từng lặn lội theo Đức Giêsu trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, vì thế, tình cảm Thầy và trò thật thắm thiết, keo sơn, nên chuyện đi ra mộ để làm những việc trên là chuyện đương nhiên nơi một người có lòng mến…

Tuy nhiên, những gì diễn ra trước mắt các bà khi các bà đi ra mộ và chứng kiến đã là điều bất thường và không khỏi ngỡ ngàng! Ngôi mộ thì trống; xác thì mất; lại xuất hiện các thiên thần kèm theo lời loan báo giật gân: Chúa đã sống lại! Sự hốt hoảng, hoang mang chen lẫn vui mừng đang mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn các bà.

Khi các bà còn đang quá bối rối, thì Đức Giêsu đã hiện ra với các bà và cất lên tiếng nói thân thương hồi nào: “Chào chị em!”. Khi nhận ra Chúa, các bà hết đỗi vui mừng và sụp lạy Ngài. Hành vi này cho thấy thái độ trân trọng, yêu mến và tôn thờ mà các bà dành cho Đức Giêsu. Thái độ này đi ngược hẳn với những động thái của nhóm Thượng tế và Kỳ mục! Họ là những người vốn đã có kế hoạch xóa sổ con người Giêsu cũng như những ảnh hưởng của Ngài trên dân chúng và trong xã hội. Vì thế, họ lại tiếp tục đưa ra những kế sách mới, vu khống cho các môn đệ là đang đêm đến lấy xác Đức Giêsu và loan tin đồn là Ngài đã sống lại!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vì thế, Đức Giêsu đã hiện ra trực tiếp với các phụ nữ và trấn an các bà. Đồng thời ngay lập tức, Ngài muốn cho các bà vượt qua tâm lý, tình cảm tự nhiên, để đi đến một tình cảm trưởng thành và một tình yêu sứ vụ. Vì thế, Ngài nói: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.

Sứ điệp của Đức Giêsu trao ban cho các phụ nữ cũng chính là sứ điệp cho mỗi người chúng ta hôm nay, đó là: sống và loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại cho mọi người, mọi nơi và mọi lúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa tha thiết như mẫu gương của các phụ nữ hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng con khi đã yêu mến và tin tưởng vào Chúa, thì cũng can đảm ra đi chia sẻ niềm tin ấy cho người khác, để họ cũng gặp được niềm vui cứu độ như chúng con. Amen.

VẪN CÒN CHIẾN ĐẤU


(Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Mt 28,9-15) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột


Đêm Tiệc Ly Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Chúa Kitô đã phục sinh khải hoàn, nhưng cuộc chiến với thần dữ và những thế lực theo nó vẫn còn nơi các môn đệ và những ai nhờ chứng từ của các môn đệ mà tin vào Người.

Ngay sau biến cố Chúa Phục Sinh, tin mừng Matthêu tường thuật chiến thuật gian xảo mà các Thượng Tế dùng để dập tắt Tin Mừng Phục Sinh đó là “tuyên truyền xuyên tạc”. Và xem ra họ đã gặt hái nhiều kết quả theo gian ý của mình. Sau khi nghe các lính canh tường thuật những sự kiện lạ thường xảy ra thì các Thượng Tế đã họp nhau và thống nhất cho binh linh một số tiền lớn vào bảo họ phao tin: “Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của ông Giêsu đã đến lấy trộm xác ông ta”. Nếu sự thật đến tai quan tổng trấn thì họ hứa sẽ dàn xếp để binh lính vô sự. Lính canh đã nhận tiền và phao tin thất thiệt, và tin ấy đã được phổ biến giữa người Do Thái khá lâu, khoảng trên dưới mười năm (x.Mt 28,11-15).

Thông tin là một vũ khí quan trọng góp phần thắng bại trên chiến trường lẫn thương trường. Thông tin cũng là vũ khí lợi hại để dệt xây hay phá đổ các mối tương quan của con người. Nhớ lại chuyện liên quan đến Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Trong cuộc gặp gỡ với Chính Quyền Hà Nội ngày 20-9-2008, Ngài đã phát biểu nguyên văn như sau: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên” và câu sau đó “Người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”. Thế nhưng Đài truyền hình Trung Ương đã cắt xén câu nói của Ngài, chỉ phát câu: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” với hữu ý dĩ nhiên là không tốt, nếu không muốn nói là quá xấu. Lúc bấy giờ việc thông tin cắt xén có chủ ý ấy xem ra thu được kết quả nơi nhiều người thiếu thông tin và thiếu suy xét, nhất là  khi đã có đó nhiều cơ quan ngôn luận nhảy vào kết án Đức Tổng Giuse.

Dù là người trưởng thành nhưng nhiều người vẫn quên rằng “một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật thì nhiều khi là sự dối trá đáng sợ”. Đón nhận thông tin nhiều chiều và biết xử lý thông tin như là điều tất yếu cần có của người thực sự trưởng thành và có lương tâm ngay chính. Bên cạnh đó việc xem xét nguồn của tin và ngữ cảnh là điều không thể bỏ qua.

Là Kitô hữu, chúng ta nhận được lời truyền của Đấng Phục Sinh: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Với bối cảnh “toàn cầu hóa” như hiện nay và công nghệ thông tin hiện đại thì có đó nhiều cách thế để thực thi lệnh truyền của Đấng Phục Sinh. Dù với cách thế gì đi nữa xin chớ quên rằng Tin Mừng là Lời Tình Yêu gieo rắc lòng thương xót của Thiên Chúa và Tin Mừng cũng là Lời Chân Lý giải thoát nhân trần khỏi vòng nô lệ của thần dữ và những thế lực đang phục vụ nó. Đấng Phục Sinh đã chiến thắng khải hoàn, nhưng chúng ta, Kitô hữu vẫn mãi còn chiến đấu. Nỗ lực loan báo Lời Tinh Yêu, Lời Chân lý là cách thế chiến đấu để chiến thắng ma quỷ vốn đã bị Chúa Giêsu vạch mặt chỉ tên là “cha của sự gian dối” và là “tên sát nhân” (x.Ga 8,44).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây