VHTK Chúa Nhật 3 TN B

Chủ nhật - 14/01/2024 07:43 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   118
"Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
VHTK Chúa Nhật 3 TN B

 

 
 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B

Mc 1,14-20
TIN MỪNG

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.


14 After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:15 "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."
16 As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen.
17 Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men."
18 Then they abandoned their nets and followed him.
19 He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets.
20 Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him.


I. HÌNH TÔ MÀU
3 mc 114 20 
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền nào rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

02. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)
a. Tình yêu của Thiên Chúa.
b. Chúa Cha.
c. Tin Mừng.
d. Chúa Thánh Thần.

03. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)
a. Chăn chiên.
b. Trồng nho.
c. Chăn heo.
d. Đánh cá.

04. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)
a. Thành Giêrusalem.
b. Tiệc cưới Cana.
c. Biển hồ Galilê.
d. Làng Nadarét.

05. Thân phụ của ông Giacô bê và Gioan tên là gì? (Mc 1,20)
a. Giacóp.
b. Giôxếp.
c. Giacôbê.
d. Dêbêđê.


III. Ô CHỮ
 OC CN 3 TN B
 


 
Những gợi ý

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, ai đã đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)

02. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)

03. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)

04. Lời Đức Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn và triều đại của … … đã đến gần” (Mc 1,15).

05. Một trong những môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi là ai? (Mc 1,19)

06. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
Tin Mừng thánh Máccô 1,15
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B
Mc 1,14-20

 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Lời Kêu Gọi
 
* Câu Tin Mừng  Mc 1,17
" Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Miền Galilê (Mc 1,14)
02. c. Tin Mừng (Mc 1,15)
03. d. Đánh cá (Mc 1,16)
04. c. Biển hồ Galilê (Mc 1,16)
05. d. Dêbêđê (Mc 1,20)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Đức Giêsu (Mc 1,14)
02. Đánh cá (Mc 1,16)
03. Tin Mừng (Mc 1,15).
04. Thiên Chúa (Mc 1,15)
05. Giacôbê (Mc 1,19)
06. Galilê (Mc 1,16).

Hàng dọc: Sám hối

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây