Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – B

Thứ năm - 11/01/2024 18:22 |   112
[An-rê] dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha’’ (tức là Phê-rô). (Ga 1,35-42)

14/01/2024
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – B

cn t2 TN b

Ga 1,35-42


GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ
[An-rê] dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha’’ (tức là Phê-rô). (Ga 1,35-42)

Suy niệm: Hai anh em, An-rê và Si-môn, con ông Gio-an, tên của họ ngày nay sẽ chẳng ai còn nhắc đến, nếu họ vẫn tiếp tục, ngày qua ngày, ‘bám biển bám tàu’ bên bờ hồ Ti-bê-ri-a. Nhưng mọi sự thay đổi khi Đức Giê-su bước vào cuộc đời của họ. Đầu tiên là An-rê, nhờ lời giới thiệu của Gio-an Tẩy giả, đi theo Đức Giê-su và ở lại với Ngài đêm hôm ấy. Thế rồi, ông về giới thiệu và dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Chúa đã đổi tên ông thành ‘Kê-pha’ nghĩa là ‘Đá’. Không chỉ là thay tên đổi họ, nhưng là đổi đời thay vận để xây dựng nền móng của Hội Thánh Chúa Ki-tô. Cả hai được chọn làm Tông đồ. Riêng Phê-rô trở thành thủ lãnh các Tông đồ và là vị Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh.

Mời Bạn: “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi của đời mình.” Bài hát quen thuộc ấy nói lên kinh nghiệm đổi đời trong cuộc gặp gỡ Đức Ki-tô. ĐGH Bê-nê-đi-tô XVI khẳng định: “Là ki-tô hữu không phải là hệ quả của một lựa chọn luân lý hay một lý tưởng cao quý, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một người; một cuộc gặp gỡ có khả năng mở ra cho đời mình một chân trời mới và một hướng sống có tính quyết định” (Thiên Chúa Là Tình Yêu, số 1). Đối với bạn ngày hôm nay, Đức Ki-tô không chỉ là một nhân vật dẫu rất tuyệt vời trong quá khứ, mà hơn thế nữa, Ngài là Thiên Chúa đang hiện hữu sống động mà tôi có thể gặp gỡ.

Sống Lời Chúa: Siêng năng gặp gỡ Chúa Ki-tô bằng việc suy niệm Lời Chúa và rước Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con siêng năng gặp Chúa và cũng biết dẫn đưa tha nhân đến gặp gỡ Chúa.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật II Thường Niên -Năm B

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng Tối Cao toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Trong thương trường, để bán được hàng hóa, người ta phải tìm mọi cách, bằng quảng cáo, tiếp thị, để giới thiệu cho mọi người biết trên thị trường có loại hàng hóa nào. Thời nay, hàng hóa mà không nhờ quảng cáo và tiếp thị thì dễ có nguy cơ bị ế, như thế người giới thiệu hết sức cần thiết. Để người ta tin vào Chúa Giê-su, cần phải có người giới thiệu Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gio-an Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giê-su cho hai môn đệ của mình là An-rê và Gio-an, và hai ông đã trở thành môn đệ Chúa Giê-su, suốt đời đã dấn thân trọn vẹn cho Người. Tất cả chúng ta phải lấy nguồn sinh lực trong Bí tích Thánh Thể để giới thiệu cho người khác, nhưng giờ đây để có thể làm được như vậy, chúng ta cùng xin Chúa thứ tha những lỗi lầm trót phạm.

Lời nguyện nhập lễ      

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin.

Bài Ðọc I: 1 Sm 3, 3b-10. 19

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Sa-mu-en ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Sa-mu-en; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Sa-mu-en lần nữa, và Sa-mu-en chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li biết Chúa đã gọi Sa-mu-en, nên nói với Sa-mu-en: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'”. Sa-mu-en trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Sa-mu-en như những lần trước: “Sa-mu-en, Sa-mu-en!” Và Sa-mu-en thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Sa-mu-en ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Xướng: không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Bài Ðọc II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20

“Thân xác anh em là chi thể của Chúa Ki-tô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Ki-tô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 11, 23

Alleluia, alleluia! – Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. – Alleluia.

Hoặc đọc:

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 35-42

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Ráp-bi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giê-su. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a, nghĩa là Ðấng Ki-tô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Ðá”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa thường kêu gọi qua trung gian, đọc lại Thánh Thánh Kinh Cựu cũng như Tân Ước chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy. Vậy để có thể nhận ra ý định của Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp lời cầu xin:

1. “Lạy Chúa xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”.- Xin cho các vị Chủ chăn luôn tìm ý Chúa để rồi bằng lời giáo huấn khôn ngoan, cũng như đời sống gương mẫu thánh thiện, các ngài hướng dẫn được nhiều người tìm về với Chúa và Hội Thánh, nhất là những anh em ly khai.

2. “Anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn”,- Xin cho các Ki-tô hữu ý thức về địa vị và giá trị của mình, mà trung thành với ơn gọi Ki-tô hữu trong mọi hoàn cảnh, và mọi môi trườn để luôn là hiện thân của Đức Ki-tô Chiên Thiên Chúa.

3. “Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giê-su”,- Xin cho giới trẻ công giáo được tinh thần khắc khoải theo Chúa truyền giáo, để họ biết tận dụng mọi tương quan trong cuộc sống mà giới thiệu Đức Ki-tô cho mọi người.

4. “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta mỗi ngày thêm hiểu biết Chúa hơn, nhờ kết hợp với Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã thương gọi chúng con cộng tác với Chúa trong việc tông đồ, xin cho chúng con biết đáp trả hồng ân cao vời này, bằng việc tận dụng mọi giây phút hiện tại, mà làm chứng cho Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hoá, để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

Hoặc đọc:

Chúng ta đã biết, và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô, con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin

Suy niệm

Gặp gỡ Tin Mừng

Tin Mừng là để được loan báo, và chia sẻ cho người khác.

Thực vậy, trong đêm giáng sinh, các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng: Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành của vua Đavít. Còn đối với các đạo sĩ Phương Đông, con đường dẫn đến Tin Mừng lại là một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời.

Thực vậy, có muôn ngàn cách thế và nẻo đường khác nhau để Thiên Chúa hướng dẫn con người nhận ra Tin Mừng, Lời Chúa hôm nay cũng muốn gợi lên cho chúng ta ý tưởng đó.

Gioan Tiền Hô đã gặp Chúa Giêsu và giới thiệu Ngài cho các môn đệ: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Và các môn đệ đã từ giã Gioan là thầy mình, để đi theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài suốt ngày hôm đó. Rồi đến lượt Andrê đã trở về và dẫn anh mình là Simon đến gặp Chúa Giêsu và đã được Ngài đổi tiên cho ông là Kêpha.

Những cuộc gặp gỡ trong Tin Mừng luôn có những diễn tiến như vậy. Một người nào đó gặp Chúa, họ trở về và loan báo cho người khác. Như các mục đồng chăn chiên, như ba nhà đạo sĩ phương Đông, như Andrê với Simon, như Philipphê với Nathanael…

Hoặc nếu không qua trung gian, thì chính Chúa Giêsu lại gặp gỡ con người trong chính cuộc sống của họ: Người thì đang giặt lưới dưới thuyền, kẻ thì đang trầm tư suy nghĩ dưới gốc cây vả, kẻ khác thì đang ngồi ở bàn thu thuế hay đang ở trên cây cao như ông Giakêu…

Thiên Chúa luôn đến với chúng ta qua một trung gian: Trung gian của một người đã gặp Chúa, trung gian của một cuộc sống hay của một biến cố nào đó. Có thể nói: Bao nhiêu cuộc gặp gỡ và biến cố trong cuộc sống là bấy nhiêu dịp để nhận ra Tin Mừng, là bấy nhiêu dấu chỉ mời gọi để gặp gỡ Chúa.

Thánh Phanxicô Xaviê đã nhận ra con đường Chúa muốn ngài đi qua lời nhắc bảo của thánh Ignatio: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích lợi chi. Thi sĩ Paul Claudel đã nhận ra tiếng Chúa trong tiếng hát của lời kinh Magnificat vào buổi chiều ngày lễ Giáng sinh. Văn sĩ Andrê Frossard cảm nhận được sự hiện hữu của Thiên Chúa qua ánh nến lung linh trên bàn thờ. Đức Hồng Y Lustiger vào năm 14 tuổi, đã nhận ra Đấng Cứu Thế trong một buổi chiều thứ sáu Tuần Thánh. Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta có nhận ra tiếng Chúa mời gọi qua những biến cố, qua những sự việc của đời thường hay không? Và hơn thế nữa, liệu bản thân và cuộc đời chúng ta có trở nên là một dấu chỉ cho sự hiện diện và tình thương của Chúa hay không?

Tôi đã gặp

Là người đạo gốc, chúng ta vốn thường xuyên đọc kinh xem lễ, nhưng rồi một ngày nào đó chúng ta băn khoăn tự hỏi: Liệu chúng ta đã thực sự gặp gở Chúa hay chưa? Vậy thế nào là gặp gỡ Chúa? Kinh Thánh đã kể lại biết bao nhiêu sự gặp gỡ.

Trong Cựu ước, qua bài đọc một, chúng ta thấy Samuel đã gặp gỡ Chúa ngay từ buổi thiếu thời và đã bước theo tiếng gọi của Ngài trong suốt cuộc đời.

Trong Tân ước, trước tiên là các môn đệ. Các ông đã đi theo Chúa, nhất là khi đã cảm nghiệm được mầu nhiệm Phục Sinh, các ông đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng mặc bao gian truân nguy hiểm trên con đường thực hiện sứ vụ.

Tiếp đến là những người phụ nữ. Chẳng hạn như người đàn bà ngoại tình đã được Chúa che chở bình an trước những kẻ cực đoan định ném đá chị. Hay như Madalena, ngay từ buổi gặp gỡ Chúa đã đoạn tuyệt với cuộc đời tội lỗi để sống xứng đáng với ơn tha thứ chị đã nhận lãnh.

Đặc biệt nhất là thánh Phaolô. Kể từ khi bị ngã ngựa trên đường đi Đamas, ông đã bừng tỉnh. Từ một kẻ say sưa bắt bớ các tín hũu, ông đã trở thành một tông đồ nhiệt thành và xác tín: Đức Kitô sống trong tôi… và không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Ông đã cảm nhận mình là chi thể của Đức Kitô, là đền thờ của Thiên Chúa, và trong suốt cuộc đời còn lại ông đã trung thành với ơn gọi của mình, là đem Tin Mừng đến cho dân ngoại.

Trong lịch sử Giáo Hội, sự gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời đã được thể hiện qua hình ảnh của thánh Augustinô, thánh Ignatiô và nhiều vị thánh khác. Từ một cuộc sống sa ngã trác táng, họ đã trở nên những con người thánh thiện, nhiệt thành với sự nghiệp Nước Chúa.

Một câu nói của Chúa: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích lợi chi, đã làm chuyển hướng cả cuộc đời của Phanxicô. Một câu trong Phúc âm: Hãy bán tất cả, làm phúc cho kẻ nghèo rồi đến mà theo Ta, đã thay đổi hẳn con người của Antôn.

Và gần đây, Mẹ Têrêxa thành Calcutta, mẹ đã gặp Chúa nơi những người nghèo khổ mà mẹ đã đem cả cuộc đời mình để phục vụ. Cha Lelotte trong cuốn “Những người trở lại trong thế kỷ 20” ghi lại hơn ba mươi khuôn mặt từ giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo dân và cả những người ngoài Kitô giáo, cha trình bày kinh nghiệm gặp gỡ Chúa một cách độc đáo, riêng biệt của từng người. Và từ ngày ấy cuộc đời của họ đã biến đổi một cách sâu sắc. Nhưng dẫu bởi cách thức nào đi chăng nữa, thì qua lần gặp gỡ đầu tiên ấy, tất cả đều cảm nhận được Chúa một cách rất cụ thể, Ngài thực sự hiện diện mà họ có thể nhìn thấy, có thể trao đổi. Đồng thời cũng họ cảm nhận được tình thương cao cả của Ngài đối với con người qua hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã xuống thế, chia sẻ thân phận của con người, chịu mọi khổ nhục và cuối cùng chịu chết trên thập giá để làm chứng cho tình yêu.

Qua sự gặp gỡ yêu thương ấy, con người chỉ có một cách đáp trả duy nhất là thực hiện lời dạy của Ngài: Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con.

Đó là một ơn huệ lớn lao và cũng là một đòi hỏi triệt để của Chúa đối với con người. Dấu chứng của sự gặp gỡ Chúa là một cuộc sống biến đổi tích cực được thể hiện qua sự an bình và tình yêu thương. Và như thế, chúng ta đã thực sự gặp Chúa hay chưa?


VÂNG LỜI CHÚA SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa rủ thương chấp nhận lời Dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng ta được bình an.
 
Chúa là Đấng điều khiển hết mọi loài, vì thế, nếu chúng ta muốn được bình an hạnh phúc, thì chúng ta phải tuân theo sự hướng dẫn của Người. Bài đọc một của giờ Kinh Sách, được trích từ sách Đệ Nhị Luật, cho thấy: Dân tuân phục Đức Chúa qua ông Môsê và những người đứng đầu chi tộc. Ông Môsê đã kêu gọi Dân: Hãy nghe người nhỏ cũng như người lớn; đừng sợ ai, vì xét xử là việc của Thiên Chúa, bởi vì, Đức Chúa là Thần các thần, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy. Người là Đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ.
 
Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Inhaxiô Antiôkhia đã kêu gọi các tín hữu Êphêxô tuân phục và sống hòa hợp với Đức Giám Mục và với hàng Linh Mục, bởi vì, chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau.
 
Trong bài đọc một của Thánh Lễ, Samunen đã thưa cùng Đức Chúa: Lạy Đức Chúa, xin Ngài hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 39, vịnh gia đã cầu xin: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con xin đến!
 
Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô giúp chúng ta ý thức rằng: thân xác của chúng ta thuộc về thân thể của Đức Kitô, cho nên, chúng ta phải dùng thân xác mà phụng sự Thiên Chúa. Thánh nhân nói: Anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. Đón nhận ân sủng và sự thật của Đức Kitô, chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc, bởi vì, ân sủng và sự thật của Người sẽ giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết, tin theo Người chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ của Người.
 
Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại việc hai môn đệ đầu tiên đã đến xem chỗ Đức Giêsu ở, và ở lại với Người. Sau khi “đến mà xem”, ông Anrê về dẫn em mình là ông Simon đến gặp Đức Giêsu. Thử hỏi có ai đã từng được đụng chạm đến ân sủng và sự thật của Đức Kitô; thử hỏi có tình yêu nào: mà người được yêu, lại không cảm thấy: có nhu cầu, cần phải nói cho người khác biết về người mình yêu?
 
Thiên Chúa là Đấng bá chủ muôn loài muôn vật và chúng ta phải có thái độ quy phục Người, như lời Ca Nhập Lễ hôm nay: Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. Thiên Chúa muốn dùng các trung gian của Người mà điều khiển mọi loài: Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử (Hr 1,1-2).
 
Đức Giêsu nói: Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy (Lc 10,16). Qua các bài đọc và các yếu tố đi kèm theo của Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta quy hướng về Thiên Chúa là Đấng điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, chúng ta phải vâng nghe theo sự hướng dẫn của Người để thời đại chúng ta được bình an hạnh phúc. Ước gì chúng ta xác tín điều thánh Phaolô đã dạy trong bài đọc hai của ngày lễ hôm nay: chúng ta không còn thuộc về mình nữa, chúng ta thuộc về Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, tín thác vào Người, chắc chắn, cuộc đời của chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc, như lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu nồng.


 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II Thường niên -Năm B


Ga 1, 35-42
“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Ráp-bi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giê-su. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a, nghĩa là Ðấng Ki-tô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Ðá”.
       
Ðó là lời Chúa.


Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II Thường niên -Năm B
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Giọng đọc: Thanh Tâm

 


VAI TRÒ TRUNG GIAN
(Chúa Nhật II TN B) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Nghe hai từ trung gian, không ít người trong chúng ta cảm thấy khó chịu. Quả thật trong các hoạt động kinh doanh buôn bán cũng như trong các dịch vụ, hễ có trung gian là hầu như có “phết phẩy”, có những chi phí không như ý. Dĩ nhiên không ai chấp nhận một sự tồn tại của chuỗi các trung gian nặng nề, vô bổ, gây phiền hà và gây lãng phí. Vì thế người ta tìm cách loại bỏ bớt những trung gian ấy ngay cả trong các sinh hoạt hành chính. Chuyện bỏ bớt “các cửa, các dấu” để tiến đến mô hình một cửa một dấu là một trong những nỗ lực của cải cách hành chính nước nhà chúng ta. Thế nhưng cần phải xác nhận rằng tác nhân trung gian vẫn còn đó vị trí và vai trò cần thiết không thể thiếu trong đời sống kinh tế, xã hội lẫn tâm linh.

Một chân lý trong niềm tin Kitô giáo: Thiên Chúa ban ơn cho con người thường là qua các trung gian. Không kể đến thuở ban đầu của buổi sáng tạo, ngoài việc trực tiếp phú ban linh hồn, thì Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống thể lý cùng những ơn lành khác đều thường qua các trung gian là tổ tiên, ông bà, bố mẹ, thầy cô, các vị mục tử trong Hội thánh… Ngược lại, để đến với Thiên Chúa thì các trung gian luôn có đó vị trí, vai trò cần thiết dường như là tất yếu theo chương trình Thiên Chúa đặt định.

Hai lần Thiên Chúa gọi Samuel, thế mà Samuel vẫn không nhận biết. Để có thể nhận ra tiếng Chúa phán, trẻ Samuel đã phải cần đến sự chỉ dạy của tư tế Hêli (x.1Sm 3,3b-10) (Bài đọc 1). Chính nhờ lời giới thiệu của thầy Gioan Tẩy Giả mà hai môn đệ mới tiếp cận được với Chúa Giêsu để rồi theo Người và ở lại với Người ngày hôm ấy. Nhờ một trung gian là Anrê mà Simon Phêrô đã đến gặp Chúa Giêsu và Hội Thánh chúng ta đã có được một vị Tông đồ nhiệt thành, vị Giáo hoàng tiên khởi (x.Ga 1,35-42) (bài Tin Mừng). Thánh Tông đồ dân ngoại khẳng định rằng thân xác chúng ta là một trung gian để chúng ta kết hợp nên một với Chúa Kitô. Và thân xác chúng ta là Đền thờ, một trung gian để Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta (x.1Cor 6,13-20) (Bài đọc 2).

Qua các bài đọc của Thánh lễ Chúa Nhật II TN B, xin được đề ra vài tiêu chí của sự trung gian hầu cho các tác nhân trung gian thực sự là những chiếc cầu nối hữu hiệu, cách đặc biệt giữa Thiên Chúa và con người.

1. Biết Chúa và biết người: Anrê đã trở thành một người trung gian đích thực giữa Simon, anh mình với Chúa Giêsu là nhờ ngài vốn biết rõ anh mình. Chuyện anh em ruột biết rõ nhau là chuyện bình thường, anh em như thể chân tay. Anrê còn là người biết Chúa Giêsu một cách nào đó, nhờ đã đến và ở với Chúa Giêsu ngày hôm ấy, sau khi được thầy Gioan Tẩy giả giới thiệu.

Hình như ít có ai tranh cãi về tiêu chí này. Để làm trung gian thì cần phải biết cả hai phía. Tuy nhiên cái biết ở đây không dừng lại sự nhận thức bằng lý trí mà còn với cả sự gắn bó bằng ý chí. Không mến phục Giêsu hoặc không yêu thương anh mình thì Anrê chưa chắc đã đóng vai trò một trung gian.

2. Được Chúa chọn gọi và trao phó trách nhiệm: Chúng ta nhận ra tiêu chí này qua vai trò của Gioan Tẩy Giả. Ngài là đấng được Thiên Chúa chọn gọi ngay từ trong dạ mẹ (x.Gr 1,4-5). Ngài được Chúa trao phó cho trách nhiệm làm tiếng hô trong hoang mạc là dọn đường cho đấng Thiên sai ngự đến (x.Is 40,1-5).

Vấn đề đặt ra là làm sao nhận ra được tiếng Chúa chọn gọi. Dễ được mấy ai có diễm phúc được Chúa Giêsu chọn gọi cách trực tiếp như các tông đồ ngày xưa. Nhìn vào cuộc đời vị Tiền Hô, chúng ta có thể xác định rằng tiếng Chúa gọi chúng ta thường qua các biến cố cuộc sống (các hiện tượng xảy ra với nhà Giacaria), qua việc dạy bảo của mẹ cha (việc ông Giacaria và bà Isave đặt tên cho con trẻ khác với truyền thống nói lên điều này), qua việc nghiền ngẫm Thánh Kinh (nếu không có yếu tố này thì Gioan hẳn sẽ khó nhận ra vai trò của mình qua lời tiên báo của Ngôn sứ Isaia ngày nào).

3. Được Hội Thánh chuẩn nhận: Cái tiêu chí này được thể hiện qua vai trò của Tư tế Hêli. Dù rằng tư tế Hêli còn thiếu sót trong một vài trách nhiệm của mình như lơ là việc dạy bảo con cái khiến cho hai người con trai của ông là Khópni và Pinkhát ra hư hỏng (x.1Sm 2,22-35), nhưng không ai phủ nhận vai trò của ông trong việc hướng dẫn trẻ Samuel lắng nghe tiếng Chúa phán.

Chúng ta cần thú nhận rằng cái tiêu chí thứ ba này thường gây tranh luận cho nhiều người bên trong lẫn bên ngoài Hội Thánh, đặc biệt, với các anh em ly khai. Thế nhưng dòng lịch sử thánh minh định rõ rằng Thiên Chúa đã dùng con đường này, phương thức này. Phương thức này, con đường này đã manh nha hình thành trong thời Cựu Ước qua việc Thiên Chúa truyền lệnh cho Môsê cắt đặt Aaron làm Tư Tế và chọn chi tộc Lêvi lo việc tế tự (x.Xh 4,13-16; 28,1-5). Và đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu đã minh nhiên thiết lập Hội Thánh trên các Tông đồ và trao quyền tài thẩm cho các ngài (x.Mt 16,13-19; Ga 20,19-23). Trong thực tế, dù là cá biệt, nhưng vẫn tồn tại hiện tượng “thầy cả Hêli”. Đời sống cá nhân có điều gì lầm lỗi thì chẳng ai khẳng quyết nhưng chắc chắn thầy đã sai lỗi nhiều trong việc giáo dục con cái. Ước gì Kitô hữu chúng ta làm theo lời dạy của Chúa Cứu thế: “Các kinh sư và những người Pharisêu ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, nhưng đừng theo hành động của họ…” (Mt 23,2-3).

Đến với Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa là một diễm phúc của nhân loại chúng ta. Thiên Chúa đã tạo các trung gian là để cho mọi người có thể đến với Người, gặp gỡ Người cách thuận lợi dễ dàng và hữu hiệu theo hoàn cảnh, khả năng và điều kiện của từng người. Chính vì thế các tác nhân trung gian mãi luôn cần thiết cho nhân loại chúng ta. Tuy nhiên các tác nhân trung gian ấy vẫn ở bên ngoài chúng ta. Có một tác nhân gần gũi, thiết thân nhất với mỗi người chúng ta đó là chính con người, thân xác chúng ta. Chúa Kitô đã tự hiến thân mình trong hình bánh rượu hiến tế trên các bàn thờ. Con người, thân xác chúng ta là nơi Chúa muốn đến để nên một với chúng ta. Dù chẳng đáng Chúa ngự vào, nhưng với tâm hồn khiêm nhu, xin Chúa làm cho tâm hồn, thân xác chúng ta được lành mạnh thì chúng ta sẽ làm một với Chúa cách trọn vẹn. Và Nước Trời đang ở giữa chúng ta (x.Lc 17,21).

NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE THIÊNG LIÊNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!”.

“Khoảnh khắc bạn thức dậy vào mỗi sáng, mong ước và hy vọng của bạn ùa về như những con thú hoang. Và công việc đầu tiên của bạn mỗi sáng bao gồm việc đẩy tất cả chúng lùi trở lại; để bạn có thể lắng nghe một tiếng nói khác, cho một cuộc sống khác, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, yên tĩnh hơn tràn vào. Đó là nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng!” - C.S. Lewis.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, ý tưởng của Lewis được gặp lại qua Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay. Qua đó, bạn và tôi học lại ‘nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng!’. Chúng ta cần chú ý và đón nhận những lời chỉ dạy của Thiên Chúa qua những trung gian Ngài cho gặp gỡ trong đời.

‘Trung gian’ này có thể là một người thân, một người bạn hay một đồng nghiệp; cũng có thể là một em bé hoặc một ai đó, hoặc ngay cả một biến cố nào đó. Nhờ những trung gian này, chúng ta đến với Chúa, muốn biết Ngài và yêu mến Ngài nhiều hơn.

Anna đưa con trai Samuel đến đền thờ để được thầy cả Êli dạy dỗ - bài đọc một. Êli chỉ cho Samuel hướng đi đúng đắn về phía Chúa, Samuel lắng nghe và làm theo. Trong Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả cũng làm như vậy với các đồ đệ, họ đã lắng nghe và đi theo Chúa Giêsu. Anrê dẫn em trai mình là Phêrô đến với Ngài, Phêrô cũng nghe lời và đi theo. Trong tất cả những trường hợp này, chúng ta thấy, mối quan hệ với Chúa bắt đầu từ những mối quan hệ nhỏ mà chúng ta có ở hiện tại, và chìa khoá cho mối quan hệ sâu sắc hơn này là lắng nghe và làm theo sự chỉ dạy của người trung gian. Nhờ ‘nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng’ này, cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi, nó tốt hơn nhiều như trường hợp của Phêrô, người sau khi gặp Chúa Giêsu đã trở thành Kêpha - tảng đá của đức tin.

Bạn và tôi đều cần học ‘nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng’ không chỉ trong sấm sét, mà còn nơi Đấng đã nói với chúng ta qua thánh thư, qua những sự kiện bình thường hàng ngày, qua nụ cười của một em bé, trong sâu thẳm tâm hồn, trong trái tim và qua những hy vọng, ước mơ, khát vọng của mình. Thiên Chúa mong đợi chúng ta lắng nghe Ngài và đáp lại một cách phù hợp. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói, “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi”. Đi theo bao hàm việc chấp nhận lối sống của Ngài. Khi làm vậy, đức tin và sự dấn thân là những yêu cầu thiết yếu. Theo Chúa Giêsu là hiệp nhất nên một với Ngài, nghĩa là “Bạn không còn thuộc về mình” - Phaolô.

Kính thưa Anh Chị em,

“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!”. Khi đọc về những phản ứng lắng nghe tích cực của Samuel, Phêrô và Anrê trước tiếng gọi của Chúa, bạn đừng quên rằng, tất cả chúng ta đều được mời gọi làm môn đệ của Ngài. Chúa đang mời gọi bạn và tôi làm một điều gì đó tốt lành; đang kêu gọi chúng ta trở thành một điều gì đó tuyệt vời hơn. Hãy không ngừng tự hỏi mình hàng ngày trong mọi tình huống cuộc sống rằng, “Ngài gọi tôi để làm gì? Ngài gọi tôi để nói gì? Ngài gọi tôi là gì? Và nhất là sẵn sàng thưa lên mọi lúc, mọi nơi, ‘Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!’”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con đẩy lùi mọi thú hoang đang gầm gừ mỗi sáng, để con có thể nghe được tiếng thì thầm của Chúa vốn thường rất khẽ!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây