Lời Chúa THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Thứ năm - 04/01/2024 18:19 |   167
“Tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.” (Mc 1,7-11)
Lời Chúa THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

06/01/2024
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

t7 thl b

Mc 1,7-11


THỜI ĐẠI MỚI CỦA THÁNH THẦN
“Tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.” (Mc 1,7-11)

Suy niệm: Đức Giê-su, với tư cách một thành viên trong gia đình nhân loại, bước xuống sông Gio-đan để Gio-an làm phép rửa biểu lộ lòng ăn năn sám hối; và cũng chính Ngài, là Ngôi Hai trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, “bước lên khỏi nước” để ‘khai trương’ một phép rửa mới: “phép rửa bằng Thánh Thần”. Nơi dòng sông Gio-đan, Chúa Giê-su đã khởi động một hành trình đưa nhân loại vào thời đại mới, thời đại của Thánh Thần. Thánh Thần là tác nhân thánh hoá, nhờ bí tích Rửa tội, Ngài làm cho sống mới của Thiên Chúa nhờ công ơn cứu độ của Đức Ki-tô được trổ sinh nơi người tín hữu và biến đổi họ nên nghĩa tử trong gia đình Chúa Ba Ngôi.

Mời Bạn: Khi lãnh bí tích Rửa tội, chúng ta được rửa sạch mọi tội lỗi và được tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ được miễn nhiễm với tội. Do đó, chúng ta vẫn phải không ngừng lắng nghe và tuân theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời. Lắng nghe và vâng theo Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đủ sức chống lại cám dỗ của ma quỷ. Chúng dụ dỗ ta sa vào chốn hư mất. Nhưng Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến sự sống mới trong ánh sáng và bình an.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần soi sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan để có thể hiểu được ý Chúa. Xin ban sức mạnh để con vượt qua những thử thách và nghịch cảnh trong cuộc sống. Xin thắp lên trong con ngọn lửa của tình yêu và lòng nhân ái, để con chia sẻ niềm vui và tình thương đến với tha nhân. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ca nhập lễ

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do một người phụ nữ sinh ra, để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Lời nguyện trong Thánh lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã thương chiếu giãi một luồng sáng mới cho trần gian được nhận biết Chúa khi Con Một Chúa sinh vào đời. Vì Người đã chia sẻ kiếp sống phàm nhân mà trở thành Con của Ðức Trinh Nữ, xin Chúa cũng cho chúng con được cùng sống với Người trong Nước Trời vinh phúc. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: 1 Ga 5,5-6.8-13

“Thánh Thần, nước và máu”

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Ðồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nêu không phải là người tin rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa?

Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giê-su Ki-tô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa.

Có Thánh Thần làm chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một.

Nếu chứng của Người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn.

Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con mình.

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình.

Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con mình.

Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người.

Ai có Chúa Con, thì có sự sống, còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống.

Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống đời đời.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Ðáp: Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.

Xướng: Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, Hãy ngợi khen Thiên Chúa ngươi, hỡi Si-on, vì Người đã củng cố then chốt cửa thành ngươi, con cái ngươi được Người chúc phúc trong ngươi.

Xướng: Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống mặt đất, và Lời Người đã mau mắn chạy đi.

Xướng: Người đã rao Lời Người cho Gia-cóp, Lề Luật và giới răn người cho Ít-ra-en. Người không làm như thế cho dân khác, không bày tỏ cho họ biết giới răn Người.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, Alleluia. Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

“Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy Gio-an rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giê-su từ Na-da-rét xứ Ga-li-lê-a đến và chịu phép rửa bởi Gio-an ở sông Gio-đan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

Ðó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo: và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin rộng lượng ban phát hôm nay và mãi mãi, nhờ đó, khi được hưởng dùng những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng tìm kiếm những phúc lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Từ nguồn sung mãn của Đức Ki-tô, tất cả chúng ta đã nhận được hết ơn này đến ơn khác.

Suy niệm

Bài học về sự khiêm nhường và liên đới
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Trong cuộc sống, các cụ ta hay nói: người có tài mà không có đức thì sẽ làm hỏng chuyện.

Nói cách khác: người có tài mà không biết khiêm tốn thì sẽ sinh ra tự kiêu và tự mãn rồi phá hoại.

Với Thiên Chúa cũng vậy, Ngài quý chuộng cái đức hơn cái tài gấp bội lần! Vì thế, những người được Thiên Chúa mời gọi tham dự vào trong kế hoạch cứu độ của Ngài cách đặc biệt, thì yếu tố quan trọng không thể không có, đó là khiêm nhường.

Hôm nay, Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu cùng với đoàn người đông đảo đến để xin Gioan làm phép rửa cho mình. Khi chấp nhận đứng xếp hàng cùng với những người tội lỗi để đón nhận ơn sám hối từ Gioan là người cũng cần sự sám hối, Đức Giêsu đã khiêm nhường tuyệt đối.

Qua hành vi này, Chúa Giêsu đã tự hạ để chấp nhận mang trong mình tội lỗi của mọi người, mặc dù nơi Ngài không tỳ tích của sự tội. Ngài làm như thế để nâng con người lên làm con Chúa và nhất là cứu chuộc con người. Qua hành vi này, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường và liên đới.

Tuy nhiên, ngày nay, người ta ưa “chơi trội”, tức là luôn luôn muốn mình phải được trở thành người nổi tiếng, vì thế, họ tìm mọi cách và thường hay cậy nhờ những “ông bầu” lăng xê để mong sao tìm được những “fan” riêng cho mình.

Ngay trong nhà đạo chúng ta, vẫn có đây đó những chuyện tiêu cực xảy ra khi nhiều người mong muốn mình được người khác để ý, quan tâm và khen ngợi. Đạt được những điều đó, họ mới hứng thú để tham gia việc phục vụ thờ phượng Chúa.

Tuy nhiên, những thứ đó khó có thể đem lại cho chúng ta được bình an, hạnh phúc, bởi nó chỉ là những thứ háo danh hão huyền, trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi.

Muốn có được hạnh phúc đích thực, chúng ta noi gương Đức Giêsu hôm nay, đó là sống khiêm nhường để liên đới với anh chị em đau khổ nhằm cứu chuộc họ. Mặt khác, khiêm nhường mới đi vào mối tương quan với Thiên Chúa và mới được cứu chuộc.

Mong sao, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu để loan truyền về Ngài cách trung thực cho anh chị em mình.

Xin Chúa ban cho nhân đức khiêm nhường của Chúa thâm nhập vào tận con tim, khối óc của chúng ta, để trong đời sống, chúng ta sẽ làm toát lên vẻ đẹp của sự khiêm nhường qua lời nói, hành động và việc làm. Ước gì lời của Thiên Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người: “Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng” cũng sẽ là lời ân thưởng cho mỗi người chúng ta. Amen.

SOI TRÍ - ĐỐT LÒNG BỪNG CHÁY LỬA MẾN YÊU
(ngày 06 tháng 01) - Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa chiếu giãi ánh vinh quang rực rỡ, để soi trí chúng ta, và đốt lòng chúng ta bừng cháy lửa mến yêu, như thế, chúng ta chẳng còn do dự nhìn nhận Con Một Chúa là Đấng Cứu Tinh, để rồi từ đó, chúng ta sẽ chân thành phục vụ Người.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: Người Tôi Trung của Thiên Chúa là ánh sáng muôn dân. Người Tôi Trung xuất hiện như một nhân vật huyền bí, với những nét đặc biệt, đưa chúng ta vào mầu nhiệm Đức Kitô: Đây là người Tôi Trung Ta tuyển chọn; đây là người Ta yêu dấu, Người làm cho lòng Ta vui thỏa. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người; Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Muôn dân đặt hy vọng nơi Người.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nadien đã nói: Đức Kitô tỏa sáng, chúng ta hãy tỏa sáng cùng với Người. Như những tia sáng hoàn hảo bên cạnh Nguồn Sáng cao cả, anh em hãy để mình được thấm nhuần ánh huy hoàng của ánh sáng đó, là ánh sáng trên trời. Đức Kitô được dìm xuống nước, chúng ta hãy cùng xuống để cùng lên với Người. Hôm nay trời rộng mở, biển cả nên hiền hòa, đất mừng vui hớn hở, núi đồi cũng hoan ca, bởi vì, Đức Kitô đến bên bờ sông Giođan, xin ông Gioan làm phép rửa.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Gioan đã cho thấy: Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật. Có ba chứng nhân: Thần Khí, nước, và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 147, vịnh gia đã kêu gọi: Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thì có tiếng từ trời phán: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.

Đức Kitô là Con yêu dấu của Chúa Cha, là Người Tôi Trung đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, vì thế, Chúa Cha hài lòng về Người, và kêu gọi chúng ta hãy vâng nghe Lời Người. Thật vậy, Đức Kitô là ánh sáng soi chiếu cho chúng ta biết tìm đường về cõi sống, đi trong ánh sáng của Người chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ sợ phải lạc đường. Tuy nhiên, để tin nhận Đức Kitô là Vị Cứu Tinh của mình, chúng ta cần phải được Chúa Cha mặc khải, như lời Đức Giêsu nói với thánh Phêrô: không phải do xác thịt hay máu huyết, nhưng là, do chính Chúa Cha mặc khải cho biết, mà Chúa Cha lại chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn.

Ước gì chúng ta biết trở nên đơn sơ bé nhỏ, để Chúa Cha sẽ soi trí cho chúng ta nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, và Người sẽ đốt lòng chúng ta bừng cháy lửa yêu mến, để chúng ta sẵn sàng dấn thân phục vụ Con của Người. Lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ lại lời Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Không có Thầy, anh em không thể là gì được, bởi vì, từ nguồn sung mãn của Đức Kitô, tất cả chúng ta đã nhận được hết ơn này đến ơn khác, ân sủng được ban cho chúng ta là vì ích chung. Ước gì chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban mà phục vụ Người. Một khi tâm trí chúng ta được soi sáng để nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của mình, thì ngay lập tức, cõi lòng chúng ta sẽ bừng cháy lửa yêu mến: thôi thúc chúng ta dấn thân phục vụ Chúa trong mọi người, nhất là, nơi những con người mà Chúa đã tự đồng hóa mình với họ: đó là những người bé mọn, nghèo khổ, bị gạt ra bên lề xã hội.

MẶC KHẢI PHẨM GIÁ
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 

“Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con!”.

“Lửa, Chúa ơi, không phải đống sắt vụn!” - một người thợ rèn la lên. Một người không tin Chúa hỏi anh, làm thế nào anh có thể tiếp tục tin cậy Ngài bất chấp bệnh tật, khổ đau? Anh trả lời, “Khi tôi làm một dụng cụ, tôi lấy một thỏi sắt và cho nó vào lửa. Sau đó, tôi đập nó liên tục trên đe, xem có chịu nổi không. Nếu có, tôi sẽ tạo ra một ‘tác phẩm’ hữu ích từ nó. Bằng không, tôi sẽ ném nó vào đống sắt vụn! Khi tôi đau khổ vì tình yêu, tôi có thể vui mừng vì biết rằng, Chúa đang sử dụng tôi. Tôi biết tôi là ai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi biết tôi là ai!”. Xác tín này được chứng thực qua Tin Mừng hôm nay, “Con là con yêu dấu của Cha!”. Đó là lời của Chúa Cha vốn không chỉ tiết lộ phẩm giá của Chúa Giêsu mà còn ‘mặc khải phẩm giá’ của bạn và tôi. Chúng ta là con yêu của Chúa Cha!

Bạn là ai? Đây là một câu hỏi quan trọng! Rất thường xuyên, chúng ta ‘nhận dạng’ danh tính mình trong những gì chúng ta đạt được hoặc những gì không đạt được. Khi làm vậy, chúng ta có xu hướng cho phép hành động của mình quyết định phẩm giá mình.

Mặc dù, đúng là hành động của chúng ta phù hợp hay trái với phẩm giá mình; tuy nhiên hành động quyết định phẩm giá như thế không phải là sự thật. Phẩm giá của chúng ta được quyết định bởi một điều hoàn toàn khác: Bí tích Rửa Tội! Qua đó, chúng ta được làm con cái Cha Trên Trời. Kết quả là Chúa Cha coi chúng ta như những đứa con yêu và nhìn chúng ta với niềm vui lớn lao. Không phải vì những gì chúng ta làm hay không làm, nhưng vì chúng ta là ai. Bởi lẽ, phép Rửa đã ‘mặc khải phẩm giá’ mỗi người!

Chúng ta là ai? Nhờ phép Rửa, Chúa Kitô đã nắm lấy chúng ta; bạn và tôi thuộc về Ngài! Trước món quà vô giá này, thái độ của chúng ta là những cam kết của phép Rửa, cụ thể là rao giảng Tin Mừng và ra sức nên thánh. Bằng cách này, chúng ta từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng và sống niềm tin vào Chúa. Chúa Kitô ở đây, Ngài đã đi vào cuộc đời tôi, chiếm giữ linh hồn tôi, sẽ ở lại với tôi trừ khi tôi cố tình quay lưng lại với Ngài vì tội trọng. Thậm chí sau đó, Ngài vẫn chờ đợi để khôi phục tình bạn thân thiết cho tôi.

Thư thánh Gioan hôm nay viết, “Ai có Chúa Con, thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa, thì không có sự sống!”. Chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống. Vậy tôi có quý trọng món quà Rửa Tội của mình không? Tôi có tích cực nỗ lực để hạt giống đó đơm hoa kết trái trong cuộc sống của mình không?

Kính thưa Anh Chị em,

“Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con!”. Hôm nay, hãy suy gẫm những lời ngọt ngào của Chúa Cha; hãy để những lời này vang vọng trong nơi sâu thẳm linh hồn! Ước gì Chúa Cha luôn thực sự hài lòng về bạn và tôi vì chúng ta làm vui lòng Ngài như những đứa con rất yêu dấu! Hãy suy gẫm những lời ‘mặc khải phẩm giá’ này và thấm nhuần nó khi chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ đập con như sắt trên đe, để con nên một ‘tác phẩm’ tuyệt vời của Chúa, không phải vì những gì con làm hay không làm, mà vì con là con Chúa!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây