Lời Chúa THỨ SÁU TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Thứ ba - 02/01/2024 18:52 |   235
Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem !”… Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1,43-51)

05/01/2024
thứ sáu đầu tháng trước lễ hiển linh

t6 thl b

Ga 1,43-51


TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY
Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem !”… Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1,43-51)

Suy niệm: Toàn bộ Cựu Ước không một lần nhắc đến Na-da-rét, một làng quê nhỏ miền Ga-li-lê; và quả nhiên trên thực tế, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả” (Ga 7,52). Chính vì thế, có một định kiến trong giới trí thức và đặc biệt giới lãnh đạo Do Thái cho rằng: Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?” (Ga 7,41). Na-tha-na-en là một người trong số đó, khi ông trả lời cho ông bạn Phi-líp-phê: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng ‘trăm nghe không bằng một thấy’, Phi-líp-phê kiên trì mời gọi: “Cứ đến mà xem!” Từ việc nể lời bạn đi ‘xem mặt’ Đức Giê-su, Na-tha-na-en đã đến gặp Ngài, nghe lời Ngài nói “đã thấy ông từ trước khi Phi-líp-phê gọi ông”; ông xoá bỏ định kiến và mạnh mẽ tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”

Mời Bạn: Có những định kiến ẩn núp trong đầu óc chúng ta khiến chúng ta có cái nhìn sai lệch, méo mó. Nó làm chúng ta nhìn sự linh thiêng một cách trần tục, nhìn Thiên Chúa theo kiểu người phàm, nhìn tha nhân mà không thể nhận ra hình ảnh Chúa ở nơi họ. Theo chân Na-tha-na-en, mời bạn gặp gỡ Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, lắng nghe Lời Ngài để xoá bỏ định kiến và nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Chúa.

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm cho con lòng khao khát tìm gặp Chúa, để con được Lời Chúa đổi mới tâm hồn con. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
thứ sáu trước lễ hiển linh

Ca nhập lễ

Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành: Đó là Chúa từ bi, nhân hậu và công chính.

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin giãi ánh vinh quang rực rỡ soi trí người tín hữu, và thiêu đốt lòng họ bừng cháy lửa mến yêu. Như thế, họ chẳng còn do dự nhìn nhận Con Một Chúa là Ðấng Cứu Tinh, và sẽ chân thành phục vụ Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 11-21

Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.

Các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu là chúng ta phải thương yêu nhau.

Không như Ca-in, người thuộc về ma qủy, nên đã giết em mình.

Nhưng tại sao nó đã giết em? Vì công việc nó làm là gian ác, còn công việc của em nó thì chính trực.

Các con đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét các con.

Chúng ta biết rằng chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em.

Ai không yêu thương, thì ở trong cõi chết.

Hễ ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân, và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình.

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa là chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình cho anh em.

Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được?

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật.

Do đó chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa.

Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 99,2,3, 4,5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Xướng: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

Xướng: Hãy biết rằng Thiên Chúa là Thượng Ðế, chính Ngài đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Ngài.

Xướng: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, hãy vào trụ quan nhà Ngài với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Ngài.

Xướng: Vì Thiên Chúa, Ngài thiện hảo, lòng từ bi Ngài tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Alleluia

Alleluia, Alleluia. – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1,43-51

“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Ít-ra-en”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giê-su định đi Ga-li-lê-a.

Người gặp Phi-líp-phê và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

Phi-líp-phê là người thành Bết-sai-đa, quê quán của An-rê và Phê-rô.

Phi-líp-phê gặp Na-tha-na-en và nói với ông: “Ðấng đã được Môi-sen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giê-su con ông Giu-se, người thành Na-da-rét”.

Na-tha-na-en đáp: “Bởi Na-da-rét nào có cái chi hay?”.

Phi-líp-phê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giê-su thấy Na-tha-na-en đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Ít-ra-en, nơi ông không có gì gian dối”.

Na-tha-na-en đáp: “Sao Ngài biết tôi?”

Chúa Giê-su trả lời rằng: “Trước khi Phi-líp-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

Na-tha-na-en thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Ít-ra-en”.

Chúa Giê-su trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Ðó là Lời Chúa.
 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành: Đó là Chúa từ bi, nhân hậu và công chính.

Suy niệm

VƯỢT QUA THÀNH KIẾN ĐỂ TIN THEO CHÚA (Ga 1,43-51)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có một bạn trẻ Công Giáo rủ một người bạn bên đạo Phật đi lễ của người Công Giáo. Bạn bên đạo Phật nói rằng: “Mình có theo đạo Công Giáo đâu mà đi lễ?”; bạn bên Công Giáo trả lời: “Thì đi với tớ một hôm cho vui!”, nể quá nên bạn trẻ bên đạo Phật đã đi lễ cùng.

Đến nơi, thánh lễ chuẩn bị bắt đầu, hai bạn đi vào nhà thờ cách cung kính, nghiêm trang. Trong phần giảng lễ hôm đó, vị linh mục đã quảng diễn về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cách hùng hồn và đầy hấp dẫn qua dụ ngôn: “Người Cha nhân hậu”! Không ngờ, bài giảng ấy đã đánh động mạnh nơi lương tâm người bạn kia, bởi bạn đó thấy được một Đức Giêsu dễ thương, gần gũi và nhất là không hề chấp nhất tội lỗi của con người. Ngài luôn tìm mọi dịp thuận tiện để tha thứ. Sau đó, bạn đó đã tình nguyện xin đi học giáo lý và gia nhập đạo Công Giáo.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại việc sau khi Đức Giêsu gọi ông Philiphê, ông đã giới thiệu ông Nathanaen đến với Ngài. Tuy nhiên, Nathanaen đã hồ nghi và thốt lên: “Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?”. Nhưng khi ông đến và gặp Đức Giêsu, Ngài đã nói về ông như sau: “Đây đích thực là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ngay sau đó, Ngài đã cho ông biết về đời sống của ông cách nhiệm mầu, vì thế, ông đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Giêsu.

Nathanaen đã thoát được thành kiến cá nhân và sẵn sàng đi theo Đức Giêsu, phải chăng một phần lớn là do bởi cách giới thiệu đầy khéo léo của Philiphê!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Philiphê, hãy trở nên trung gian để giới thiệu Chúa cho anh chị em mình, sẵn sàng khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên trong anh chị em chúng ta. Đồng thời cũng mời gọi chúng ta không nên có những thành kiến cá nhân để rồi nhìn nhận vấn đề cách lệch lạc và đánh đồng tất cả.

Tuy nhiên, sự thay đổi của Nathanaen khi ông đã gặp được Đức Giêsu và đi theo Ngài cũng là một lời mời gọi cho mỗi chúng ta, đó là: khi đã hiểu được vấn đề, thì những thành kiến trước đó sẽ không còn ngự trị trong con người và lối suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho anh chị em mình như Philiphê và sẵn sàng bỏ qua thành kiến để sống hài hòa với anh chị em mình như Nathanaen khi xưa. Amen.

KHO TÀNG VÔ TẬN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp!”.

Một phụ nữ gặp lại một người bạn của cha cô. Cô rất vui khi kể cho ông nghe về niềm tin của cha mình cũng như cách cha cô đối mặt với đau khổ, thử thách; thậm chí, cái chết. Tuy nhiên, người bạn của cha cô dường như đã sống một cuộc sống khác. Ông cống hiến cho việc tích trữ từng xu và đã rất giàu có; nhưng ông không lạc quan về tương lai như bạn mình. Ông giải thích, “Cha cô có thể lạc quan về thiên đàng chỉ vì một lý do rất đơn giản. Anh ấy đang đi đến kho tàng vô tận của mình. Còn tôi, tôi rời nó!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cũng nói đến một ‘kho tàng vô tận’ mà Philliphê tiết lộ cho Nathanael. Là một người bạn chân chính, Philliphê muốn chia sẻ kho tàng vừa khám phá được, kho tàng Giêsu, “Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp!”.

Philliphê nóng lòng chia sẻ Giêsu cho người khác, để kho báu ân sủng cũng đến được với họ. Không ai có thể lấp đầy trái tim con người bằng hạnh phúc và bình an ngoài Giêsu. Trải nghiệm tình yêu, sự bình an và phúc lành của Ngài trong cuộc sống, chúng ta không thể không háo hức thông chia Ngài. Sự nôn nả muốn chia sẻ với người khác ‘kho tàng vô tận’ Giêsu là nguồn cội của mọi ơn gọi tông đồ Kitô!

Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, Chúa Giêsu bảo chúng ta ra khơi thả lưới. Khi làm vậy, Ngài đang nói với bạn và tôi rằng, “Con hãy trở thành những tay ‘lưới người như lưới cá!’”, vì nhân loại trên thế giới đang rất cần Thiên Chúa, khát khao thoả mãn thiêng liêng, khát khao sự thật và hạnh phúc. Tất cả những điều này chỉ có thể được thoả mãn bởi Chúa Kitô. “Hạnh phúc thay những ai chờ đợi Chúa!” - Thánh Ambrôsiô.

Vậy mà, không ai có thể tặng trao những gì họ không có. Vì thế, trước khi có thể kể cho người khác về Giêsu, chúng ta phải gặp Ngài, biết rõ Ngài. Chỉ khi biết rõ Giêsu, yêu mến Ngài hết lòng, để Ngài bước vào cuộc sống mình, chúng ta mới có thể chia sẻ Ngài như Philliphê, như các môn đệ mọi thời trong suốt dòng lịch sử.

Trong bài đọc hôm nay, Gioan viết, “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật bằng việc làm!”. “Việc làm” ở đây không chỉ là cho đi cái ăn cái mặc, nhưng quan trọng hơn, cho đi Giêsu, ‘kho tàng vô tận’, mà tất cả mọi vật chất trần gian so với nó đều thứ yếu.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúng tôi đã gặp!”. “Gặp” bao hàm việc nhận biết Giêsu là Chúa cuộc sống mình; nhận biết Ngài như một người bạn, trò chuyện với Ngài và chấp nhận Ngài hoàn toàn đến mức có thể tuyên bố như Nathanael, “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!”. Hãy đón nhận Ngài trong Thánh Thể, trong Lời, chia sẻ lòng biết ơn và ước muốn trong lời cầu nguyện hàng ngày; đồng thời, chăm chú lắng nghe những lời thứ tha của Ngài. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta ‘biết đủ’ Ngài để nói về Ngài với người khác, và họ cũng có thể khám phá niềm vui sâu xa được gặp Chúa, cảm nghiệm sự thoả mãn thiêng liêng và tiến tới việc yêu mến Ngài như chúng ta yêu mến.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho đến khi hết thở, đừng bao giờ để con tắt lửa tông đồ! Cho con biết tích trữ ‘từng xu’ cho kho tàng Giêsu, hầu có thể chia sẻ nó cho anh chị em con!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây