VHTK CHÚA NHẬT 31 TN B

Thứ hai - 11/10/2021 21:19 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   717
VHTK CHÚA NHẬT 31 TN B

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34


Tải về File DPF VHTK CN 31 TN B tại đây

TIN MỪNG

Điều răn đứng hàng đầu (Mt 23: 34 -40; Lc 10: 25 -28 )

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! "


28 One of the scribes, when he came forward and heard them disputing and saw how well he had answered them, asked him, "Which is the first of all the commandments?"
29 Jesus replied, "The first is this: 'Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.'31 The second is this: 'You shall love your neighbor as yourself.' There is no other commandment greater than these."
32 The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, 'He is One and there is no other than he.'33 And 'to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself' is worth more than all burnt offerings and sacrifices."
34 And when Jesus saw that (he) answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions.


I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


01. Đây là điều răn đứng đầu: (Mc 12,30)
a. Ngươi phải thờ cha kính mẹ.
b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn.
c. Ngươi không được giết người.
d. Ngươi phải giữ ngày sabát.


02. Ai đã hỏi Đức Giêsu về điều răn nào đứng đầu? (Mc 12,28b)
a. Vị thượng tế.
b. Vị kinh sư.
c. Người Xađốc.
d. Người Hêrôđê.


03. Điều răn thứ 2 là: (Mc 12,31)
a. Tôn kính Đức Chúa hết sức mình
b. Yêu người thân cận như chính mình
c. Chia sẻ cơm áo cho mọi người
d. Hãy yêu thương mọi người.

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33)
a. Lễ phẩm.
b. Lễ toàn thiêu và hy lễ.
c. Lễ vật dâng tiến.
d. Công đức đã làm.


05. Với câu trả lời của vị kinh sư, Đức Giêsu nói gì? (Mc 12,34)
a. Ông thật là khôn ngoan.
b. Ông sẽ được vào Nước Trời.
c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu.
d. Ông sẽ được hạnh phúc.


III. Ô CHỮ

 


 
Những gợi ý

01. Với với Thiên Chúa, chúng ta phải yêu mến Ngài thế nào? (Mc 12,30)

02. Chúng ta phải yêu mến ai hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực? (Mc 12,30)

03. Yêu ai như chính mình? (Mc 12,33)

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33)

05. Đối với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì hết lòng, hết trí khôn? (Mc 12,33)

06. Đức Giêsu nhận xét câu trả lời của vị kinh sư thế nào? (Mc 12,34)

07. Ai dạy chúng ta, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, … … … và yêu người thân cận như chính mình? (Mc 12,29-30)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình."
Tin Mừng thánh Máccô  12,33
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34

I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Điều răn thứ nhất
* Câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi."
II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn (Mc 12,30)
02. b. Vị kinh sư (Mc 12,28b)
03. b. Yêu người thân cận như chính mình (Mc 12,31)
04. b. Lễ toàn thiêu và hy lễ (Mc 12,33)
05. c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu (Mc 12,34).


III. Ô CHỮ

01. Hết lòng (Mc 12,30)
02. Thiên Chúa (Mc 12,30)
03. Người thân cận (Mc 12,33)
04. Lễ toàn thiêu  (Mc 12,33)
05. Yêu mến (Mc 12,33)
06. Khôn ngoan (Mc 12,34)
07. Đức Giêsu (Mc 12,29-30)

Hàng dọc : LUẬT MỚI

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 Tags: vhtk tn b

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây