VHTK CHÚA NHẬT 29 TN B

Thứ năm - 07/10/2021 02:02 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   145
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
VHTK CHÚA NHẬT 29 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 29 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45Tải về file DPF VHTK CN 29 TN B 4 tại đây

TIN MỪNG

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."


35 Then James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you."
36 He replied, "What do you wish (me) to do for you?"
37 They answered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left."
38 Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?"
39 They said to him, "We can." Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared."
41 When the ten heard this, they became indignant at James and John.
42 Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt.
43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all.
45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."


I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những người con của ai đến xin Đức Giêsu được ngồi bên hữu và bên tả trong Nước Ngài? (Mc 10,35)
a. Ông Dêbêdê.
b. Ông Simon.
c. Ông Giacôbê.
d. Ông Giôna.

02. Trước ước vọng của họ, Đức Giêsu đã nói gì? (Mc 10,38)
a. Hãy xin thì sẽ được.
b. Các anh không biết các anh xin gì?
c. Các anh hãy theo Thầy.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Trước ước vọng của họ, Đức Giêsu bảo họ làm gì?(Mc 10,39)
a. Hãy ngồi bên hữu hay bên tả thầy.
b. Phép rửa Thầy sẽ chịu, anh em sẽ chịu.
c. Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống.
d. Chỉ b và c đúng.

04. Thủ lãnh của các dân thì dùng gì mà thống trị dân? (Mc 10,42)
a. Tình yêu.
b. Sự quan tâm.
c. Quyền uy.
d. Lòng tận tụy.

05. Đức Giêsu nói: Giữa anh em, ai muốn làm lớn thì thế nào? (Mc 10,43)
a. Làm người phục vụ anh em.
b. Hy sinh mạng sống làm giá chuộc muôn người.
c. Lãnh đạo anh em.
d. Chết vì anh em.


III. Ô CHỮ
 

 
Những gợi ý

01. Điều họ cùng phải chịu với Đức Giêsu? (Mc 10,38)

02. Các con ông Dêbêđê xin ai cho được ngồi bên tả bên hữu Người? (Mc 10,35)

03. Ông Giacôbê và ông Gioan là con của ai? (Mc 10,35)

04. Ai là người đã chuẩn bị cho kẻ nào được ngồi bên hữu hay bên tả Thầy? (Mc 10,40)

05. Ai muốn làm đầu anh em thì phải thế nào với mọi người? (Mc 10,44)

06. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người thế nào? (Mc 10,43)

07. Một người con của ông Dêbêđê. (Mc 10,35)

08. Ai đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người? (Mc 10, 45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ,
và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Tin Mừng thánh Máccô 10,45
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 29 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Hiến thân
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39
"Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu."

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Ông Dêbêdê (Mc 10,35)
02. b. Các anh không biết các anh xin gì? (Mc 10,38)
03. d. Chỉ b và c đúng (Mc 10,39)
04. c. Quyền uy (Mc 10,42)
05. a. Làm người phục vụ anh em (Mc 10,43)

III. Ô CHỮ
01. Phép rửa (Mc 10,38)
02. Đức Giêsu (Mc 10,35)
03. Dêbêđê (Mc 10,35)
04. Thiên Chúa (Mc 10,40)
05. Đầy tớ (Mc 10,44)
06. Phục vụ (Mc 10,43)
07. Gioan (Mc 10,35)
08. Con Người (Mc 10, 45)

Hàng dọc : HIẾN THÂN

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tn b

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây