VHTK CHÚA NHẬT 28 TN B

Thứ tư - 29/09/2021 21:19 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   340
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
VHTK CHÚA NHẬT 28 TN B

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30

Tải về file DPF VHTK CN 28 TN B tại đây

TIN MỪNG

17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.


17 As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
18 Jesus answered him, "Why do you call me good?  No one is good but God alone.
19 You know the commandments: 'You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.'"
20 He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth."
21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to (the) poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me."
22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
23 4 Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!"
24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!25 It is easier for a camel to pass through (the) eye of (a) needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."
26 They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?"
27 Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God."
28 Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you."
29 Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.


I. HÌNH TÔ MÀU

 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Người thanh niên gọi Đức Giêsu là gì? (Mc 10,17)
a. Thầy nhân lành.
b. Đấng Cứu thế.
c. Con Thiên Chúa.
d. Ánh sáng thế gian.

02. Người thanh niên đến với Đức Giêsu hỏi điều gì? (Mc 10,17)
a. “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?”
b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp”.
c. “Tôi phải tin vào điều gì?”
d. “Thưa Thầy, cho con đi với Thầy”.

03. Đây là những điều mà anh thanh niên đã tuân giữ: (Mc 10,19)
a. Hãy thờ cha kính mẹ.
b. Chớ trộm cắp.
c. Chớ làm chứng dối.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Đây là lời Đức Giêsu nói với người thanh niên (Mc 10,21)
a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.
b. Hãy về từ giã bố mẹ, rồi hãy đến theo tôi.
c. Hãy đi chôn cất người chết, rồi hãy đến theo tôi.
d. Hãy trình diện các tư tế, rồi hãy đến theo tôi.

05. Những người từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu thì sẽ được gì? (Mc 10,30)
a. Sự ngược đãi.
b. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
d. Đất Hứa làm gia nghiệp.
c. Chỉ a và b đúng.


III. Ô CHỮ


 
Những gợi ý
01. Đức Giêsu nói anh hãy bán những gì anh có và cho người nghèo thì sẽ được kho tàng ở đâu? (Mc 10,21)

02. Khi từ bỏ mọi sự thì anh em sẽ được sự sống gì ở đời sau? (Mc 10,30)

03. Anh thanh niên hỏi phải làm gì để có sự sống đời đời làm … … … ? (Mc 10,17)

04. Vì điều gì mà các môn đệ đã từ bỏ mọi sẽ mà theo? (Mc 10,29)

05. Trước mặt Đức Giêsu, anh thanh niên đã làm gì? (Mc 10,17)

06. Anh thanh niên gọi Đức Giêsu là vị thầy gì? (Mc 10,17)

07. Ai đã hướng dẫn người thanh niên hãy bán mọi sự mà đi theo Người? (Mc 10,17-21)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
Tin Mừng thánh Máccô 10,21
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Đức Giêsu và chàng thanh niên
*  Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
"Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Thầy nhân lành (Mc 10,17)
02. b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp (Mc 10,17)
03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,19)
04. a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)
05. c. Chỉ a và b đúng (Mc 10,30)
 
III. Ô CHỮ
01. Trên trời (Mc 10,21)
02. Vĩnh cữu (Mc 10,30)
03. Gia nghiệp (Mc 10,17)
04. Tin Mừng (Mc 10,29)
05. Quỳ xuống (Mc 10,17)
06. Nhân lành (Mc 10,17)
07. Đức Giêsu (Mc 10,17-21)

Hàng dọc : TIN MỪNG

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


 
 Tags: vhtk tn b

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây