VHTK Chúa Nhật 5 TN B

Thứ sáu - 26/01/2024 21:46 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   168
"Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ."
VHTK Chúa Nhật 5 TN B

 

 
 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B

Mc 1,29-39
 
TIN MỪNG

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.


29 On leaving the synagogue he entered the house of Simon and Andrew with James and John.
30 Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her.
31 He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them.
32 When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons.
33 The whole town was gathered at the door.
34 He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him.
35 Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place, where he prayed.
36 Simon and those who were with him pursued him37 and on finding him said, "Everyone is looking for you."
38 He told them, "Let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come."
39 So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
5 mc 1,35

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1,31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Mẹ vợ của ông Simon bị bệnh gì? (Mc 1,30)
a. Phong hủi.
b. Huyết trắng.
c. Câm.
d. Sốt.
 
02. Ai đã chữa cho bà nhạc mẫu ông Simon khỏi bệnh? (Mc 1,29-31)
a. Ông Phêrô.
b. Ông Phaolô.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Môsê.
 
03. Chiều đến, rất nhiều người ốm đau và những ai bị quỷ ám của thành này được cứu chữa. (Mc 1, 29-33)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Bêlem.
 
04. Sáng sớm, Đức Giêsu đi ra nơi hoang vắng, ở đó người làm gì? (Mc 1,35)
a. Nghỉ ngơi.
b. Dạy dỗ các môn đệ.
c. Xa lánh những ồn ào.
d. Cầu nguyện.

05. Đức Giêsu đi  khắp miền Galilê để làm gì? (Mc 1,39)
a. Rao giảng trong các Hội Đường.
b. Trừ quỷ.
c. Làm phép rửa cho mọi người.
d. Chỉ a và b đúng.


III. Ô CHỮ

OC CN 5 TN B

 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các Hội Đường của họ và làm gì? (Mc 1,39)
 
02. Một trong những môn đệ đi với Đức Giêsu đến nhà nhạc mẫu ông Simon? (Mc 1,29)
 
03. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến, bà mẹ vợ ông Simon đang bị gì? (Mc 1,30)
 
04. Ai đã chữa cho bà nhạc mẫu ông Simon khỏi bệnh? (Mc 1,29-31) 
 
05. Bà mẹ vợ của ai được Đức Giêsu chữa lành? (Mc 1,30)
 
06. Chiều đến, rất nhiều người ốm đau và những ai bị quỷ ám của thành này được cứu chữa. (Mc 1, 29-33).
 
07. Đức Giêsu ra nơi đâu để cầu nguyện? (Mc 1,35)
 
08. Sáng sớm, Đức Giêsu đi ra nơi hoang vắng, ở đó Người làm gì? (Mc 1,35)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ."
Tin Mừng thánh Máccô 1,34a
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B
Mc 1,29-39


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu chữa bệnh
* Câu Tin Mừng  Mc 1,31
"Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài."

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Sốt (Mc 1,30)
02. c. Đức Giêsu (Mc 1,29-31)
03. c. Thành Caphácnaum (Mc 1,29-33)
04. d. Cầu nguyện (Mc 1,35)
05. d. Chỉ a và b đúng (Mc 1,39)

III. Ô CHỮ
01. Trừ quỷ (Mc 1,39)
02. Giacôbê (Mc 1,29)
03. Lên cơn sốt  (Mc 1,30)
04. Đức Giêsu (Mc 1,29-31) 
05. Simon (Mc 1,30)
06. Caphácnaum (Mc 1,29-33)
07. Hoang vắng (Mc 1,55)
08. Cầu nguyện (Mc 1,35)

Hàng dọc: Rao Giảng

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây