VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN C

Chủ nhật - 09/10/2022 20:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   369
"Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN C
VHTK Chúa Nhật 29 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 29 TN C

Tin Mừng thánh Luca 18,1-8


 Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 29 TN C tại đây

TIN MỪNG

Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."

 

6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "

 

1 Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said,2 "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being.

3 And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.'4 For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being,5 2because this widow keeps bothering me I shall deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.'"

6 The Lord said, "Pay attention to what the dishonest judge says.

7 Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them?8 I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?"

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 18,4a-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện thế nào? (Lc 18,1)
a. Cầu nguyện luôn.
b. Không được nản chí.
c. Phải nói nhiều lời.
d. Chỉ a và b đúng.

 

02. Vị quan tòa trong thành kia có thái độ sống thế nào? (Lc 18,2)
a. Chẳng coi ai ra gì.
b. Chẳng kính sợ Thiên Chúa.
c. Đàn áp người dân.
d. Chỉ a và b đúng.

 

03. Ai đến với vị quan tòa xin minh xét cho mình? (Lc 18,3)
a. Vị Luật sĩ.
b. Viên Tư tế.
c. Bà góa.
d. Người chăn chiên.

 

04. Thiên Chúa sẽ làm gì cho những kẻ Người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người? (Lc 18,7-8)
a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.
b. Người sẽ đến cứu vớt họ.
c. Người sẽ tôn vinh họ.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)
a. Con người.
b. Lòng tin.
c. Các môn đệ.
d. Tội lỗi.

 

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

01. Với Thiên Chúa, vị quan tòa này có tấm lòng gì? (Lc 18,2)

02. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

03. Ai sẽ minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người? (Lc 18,7)

04. Khi ai ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

05. Vị quan tòa trong dụ ngôn là người thế nào? (Lc 18,6)

06. Với vị quan tòa, bà góa này đã làm gì? (Lc 18,5)

07. Ai đã kể dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy mãi để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn? (Lc 18,1)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

Tin Mừng thánh Luca 18,7
 

Lời giải đáp  VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 29 TN C
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Sự kiên trì

*  Câu TM thánh Luca 18,4a-5 

"Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
 

II.  TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,2)
03. c. Bà góa (Lc 18,3)
04. a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ (Lc 18,7-8)
05. b. Lòng tin (Lc 18,8)

 

III. Ô CHỮ 

01. Chẳng kính sợ (Lc 18,2)
02. Lòng tin (Lc 18,8)
03. Thiên Chúa (Lc 18,7)
04. Con Người (Lc 18,8)
05. Bất chính (Lc 18,6)
06. Quấy rầy mãi (Lc 18,5)
07. Đức Giêsu (Lc 18,1)

 

Hàng dọc : Kiên trì
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây